Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Pentru asigurarea continuității procesului inițiat de Guvernul Republicii Moldova de sprijinire a inițiativelor autorităților publice locale de dezvoltare a comunităților, a fost lansat un nou concurs în cadrul apelului competitiv de granturi mici pentru proiectele de dezvoltare locală, cu genericul Programul Național „Satul European Expres”. Proiectele vor fi finanțate din mijloacele Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, cu încadrare în anul bugetar 2023.

  Astfel, la 11.05.2023, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, a avut loc sesiunea de instruire privind participarea la Programul de granturi mici „ Satul European Expres, ediția 2023”.

 • sat-european_1
 • sat-european_2
 • sat-european_3

  Obiectivele programului sunt dezvoltarea durabilă a localităților, asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate, creșterea accesului populației la infrastructura socială, consolidarea capacității autorităților publice locale de a gestiona resursele financiare, alocate și cele proprii, conform reglementărilor cadrului normativ, perfecționarea mecanismului decizional de finanțare din bugetul de stat a inițiativelor autorităților publice locale, precum și de monitorizare a implementării proiectelor lansate și asigurării durabilității de către beneficiarii proiectelor implementate.

  Evenimentul, la care au participat primarii și reprezentanții autorităților publice local din raion, a fost organizat de Serviciul pentru Cooperare Transfrontalieră si Atragere a Investițiilor al Consiliului raional Fălești.

  În cadrul sesiunii de instruire a fost prezentată informația privind  lansarea Concursului de granturi mici „Sat European Expres, ediția 2023”, pregătirea și prezentarea notelor conceptuale, domeniile de intervenție, obiectivele, activitățile si rezultatele preconizate, asigurarea durabilității s.a.

  Cu informații și sugestii pentru pregătirea și elaborarea documentației necesare pentru participarea la Programul de granturi, eligibilitatea aplicanților și costurile din cadrul proiectului, cerințele față de aplicanţi și parteneri a venit  Victor Cimpoieş, care a răspuns la întrebările participanților.

  Totodată Vă  informam ,ca eligibile pentru participare la programul respectiv sunt numai autoritățile publice locale de nivelul I, iar costul proiectelor constituie 450 mii lei. Termenul de depunere a notelor conceptuale este 16 mai 2023, ora 17.00.

 

  Astăzi, 25 ianuarie curent, în sala de ședințe a primăriei  orașului Fălești, s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului ”Împreună pentru buna guvernarea si bugetare participativă”, finanțat de Uniunea Europeana prin Proiectul EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova. Evenimentul a trezit un mare interes al reprezentanților societății civile, administrației publice locale, instituțiilor publice și mass-mediei. La activitatea de lansare a proiectului au participat 32 de persoane în loc de 20 planificate.

  Conferința a fost deschisă și moderată de managerul proiectului Victor Cimpoieș care a menționat cum a apărut ideea creării unui parteneriat durabil societatea civilă - APL și ideea scrierii proiectului respectiv. Cu un cuvânt de salut către participanții conferinței s-a adresat președintele raionului Fălești, domnul Sergiu Fîntîna, care a menționat importanța proiectului atât pentru APL si OSC, cât și pentru cetățeni. In raionul Fălești deja exist exemple pozitive privind implicarea cetățenilor în bugetarea participativă, vor mai fi create în cadrul proiectului, la care și Consiliul raional este parte.

 • lansare_1
 • lansare_2
 • lansare_3

  Proiectul a fost prezent de Victor Cimpoieș, managerul proiectului care a efectuat o trecere în revistă a scopului, obiectivelor, activităților și rezultatelor preconizate în cadrul proiectului. Reprezentanții partenerilor, Alexandr Severin, primarul orașului Fălești, Ana Bordeniuc, sef a secției Administrație Publică Locală la Consiliul raional, Lilia Dubăsari, primarul comunei Taxobeni, Verginia Căpățîna, responsabilă de proiect în primăria Albinețul Vechi. Cu o intervenție a venit și Veaceslav Fusu, vicepreședintele raionului.   

  După finisarea conferinței a fost desfășurată și conferința de presă, consacrată lansării proiectului, la care au participat Mariana Ionel, redactorul publicației „Patria mea” și Emil Coliban, redactor la Postul de radio Eco-FM. Dumnealor au primit din timp invitații și dosare de presă cu informații relevante despre proiect, donatori și parteneri. In luările de cuvânt, dumnealor au menționat ca tematică proiectului este una interesantă și importanța pentru sensibilizarea și implicarea cetățenilor în procesele de luare a deciziilor și bugetare participativă. Ei au susținut proiectul și îl vor promova pe întreaga perioadă a proiectului.

  Proiectul EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un consorțiu format din trei organizații: Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), ALDA - Asociația Europeană pentru Democrație Locală și organizația - cehă People in Need.

  Această informație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul materialului aparține AO „CUTEZATORUL” și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.

  Mai multe fotografii

  În  raionul Fălești a luat start implementarea unui nou proiect pentru cetăţeni.   Începând cu 2 ianuarie curent, Asociația Obștească „CUTEZĂTORUL”, în parteneriat cu Consiliul raional Fălești, primăriile orașului Fălești, comunei Albinețul Vechi şi Taxobeni, au început implementarea proiectului “Împreună pentru buna guvernare si bugetare participativă”.

  Acest proiect este  finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de organizaţiile Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), ALDA - Asociația Europeană pentru Democrație Locală și organizația neguvernamentală cehă People in Need.

  Una din primele activităţi este crearea parteneriatelor de lungă durata între aplicantul proiectului, Consiliul raional Fălești, primăriile comunei Albineţul Vechi și Taxobeni.

 • 11-01_3
 • 11-01_4
 • 11-01_5

  În acest context, la10 ianuarie curent, preşedintele raionului Fălești, domnul Sergiu Fîntîna, a semnat contractul de cooperare cu AO „CUTEZĂTORUL” privind participarea activă la implementarea proiectului respectiv, ce are ca scop contribuirea la dezvoltarea instituţională si consolidarea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile si administraţiei publice locale. În cadrul proiectului se vor desfășura mai multe activităţi și mecanisme de responsabilizare socială privind bugetarea participativă. Contracte similare au fost semnate și cu primăriile oraşului Făleşti si  a comunei Taxobeni.

  Astăzi, 12 octombrie 2022, a fost organizată recepția la terminarea lucrărilor de reparație la Muzeul Raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” din or. Fălești.

  Ședința de recepție la terminarea lucrărilor a început cu o conferință de presă la care au participat președintele raionului dl. Sergiu Fîntînă, vicepreședintele raionului dl Mihail Prodan, primarul orașului Fălești dl Alexandru Severin, autorul proiectului dl. Victor Cimpoieș, șefa Direcției Generale Educație și Cultură dna Mariana Osadța, directorul Muzeului Raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” din or. Fălești dna Rodica Railean, membrii echipei de implementare a proiectului și reprezentanții mass-media din raionul Fălești.

 • 1
 • 2
 • 3

  Conferința de presă a fost deschisă de către Președintele raionului Fălești dl. Sergiu Fîntînă, care a informat participanții despre mersul implementării proiectului „Călător pe meridiane culturale” și finalizarea lucrărilor de reabilitare la Muzeului de Istorie și Etnografie "Lazăr Dubinovschi” din or. Fălești. În cadrul discuțiilor a vorbit autorul proiectului dl. Victor Cimpoieș care a informat despre activitățile desfășurate, rezultatele obținute și acțiunile, ce vor fi întreprinse pentru implementarea cu succes a proiectului. Cu un cuvînt de felicitare a venit și primarul orașului Fălești, dl Alexandru Severin, reprezentantul juridic al Partenerului 2 al proiectului „Călător pe meridiane culturale”. Cu adresări de mulțumire și recomandări pentru a spori numărul de vizitatori la muzeu au intervenit șefa Direcției Generale Educație și Cultură dna Mariana Osadța și directorul Muzeul Raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” din or. Fălești dna Rodica Railean.

  Comisia instituită a evaluat lucrările de reparație, procesul și calitatea executării lor. În acest context, la Muzeul Raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” din or. Fălești au fost schimbate ușile și ferestrele, pardoselile din cele 6 săli, tencuiți și vopsiți tavanul și pereții, schimbat în întregime sistemele de încalzire și electric, montate noi corpuri de iluminat.

  Proiectul „Călător pe meridiane culturale” este implementat de către Consiliul Județean Iași, în parteneriat cu Consiliul raional Fălești, Primăria Orașului Fălești si finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova - 2014 - 2020.

 Mai multe fotografii