Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Componenţa comisiilor consultative de specialitate

 ale Consiliului raional

Comisia economie, finanţe , buget şi administrarea patrimoniului:

1. Babii Viorel

2. Buga Boris

3. Dedov Boris

4. Gonța Maria

5. Grușca Oleg

6. Cernei Valeriu 

7. Moisei Eugenia

Comisia agricultură, industrie, comerţ, ecologie şi privatizare:

1. Roșca Vadim

2. Dabija Ion

3. Goluța  Constantin

4. Pineaziuc Irina

5. Gorea Vasilii

Comisia probleme sociale, învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, cultură, tineret şi sport:

1. Bodrug Larisa

2. Cecalenco Veronica

3. Tataru Vasili

4. Grușca Gheorghe

5. Frunza Ala

6. Bazilevschi Larisa

7. Voloșciuc Silvia

Comisia construcţii, arhitectură, energetică, gospodărie comunală, amenajarea teritoriilor, drumuri şi transport:

1. Olaru Mihai

2. Pantea Gheorghe

3. Grușca Raisa

4. Sacara Liubomir

5. Curciuc Denis

6. Savva Ion

7. Negoiță Vadim

Comisia etică, ordine publică şi drept:

1. Balica Eduard

2. Iftodi Vadim

3. Galchina Galina

4. Plesca Eduard

5. Voloşin Vladimir

6. Negoiță Grigore