În program:
- "Electorala-2019": vom alege consilieri de nivelul 1și 2, primari ai localităților;
- Celebrarea Zilei Cooperării Europene la Sarata Veche;
- Șahiștii făleșteni - premianți la Festivalul internațional de șah;

În program:
- Ziua profesională a lucrătorului din învățământ - ediție specială;

În program:
- Festivitate prilejuită Zilei internaționale a lucrătorului din învățământ;
- Masa rotundă "Constelația 60+";
- Întâlnire de suflet cu scriitorul Aurelian Silvestru;

În program:
- "Electorala-2019": Alegătorii sunt invitați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale;
- Crearea unui nou serviciu social la Fălești;
- "O viață activă a persoanelor de 60 ani+";

În program:
- Ziua internațională a persoanelor vârstnice. Ediție specială;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com