Pe data de 19 august 2019 a început  perioada electorală . În acest context, astăzi 20 august,  au fost convocați într-o ședință de lucru secretarii consiliilor locale în cadrul căreia s-au discutat un șir de probleme legate de buna organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019. Ședința de lucru a fost deschisă și moderată de secretarul Consiliului raional dna Oxana Mărgineanu.

  În cadrul ședinței a luat cuvîntul șeful Secției administrație publică dna Raisa Budu, care a informat publicul prezent referitor la:

 - particularitățile specifice ale alegerilor locale din anul curent;
 - modificările parvenite în Codul electoral;
 - rigoriile privind înaintarea candidaturilor în organele electorale ( consiliile electorale de circumscripție de nivelul I și birourile electorale).
 - atribuțiile administrației publice locale de nivelul I privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale;
 - necesitatea operării modificărilor în registrul de stat al alegătorilor;
 - etc.

  Secretarii consiliilor locale au înaintat mai multe întrebări pe marginea subiectelor discutate la care li s-au oferit răspunsuri competente.

Galerie foto

   Astăzi, 6 august,  a fost inaugurată  a II-a ediţie a expo-tîrgului  universal „Tîrg de vară la Făleşti”, care se se desfăşoară în parteneriat cu Consiliul raional, secția economie și primăria oraşului Fălești, organizată de filiala Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM).

   În perioada 06 – 08  august curent, pe strada pietonală Alexandru cel Bun, este expus un asortiment bogat și variat de mărfuri şi produse de înaltă calitate, pentru orice gust şi la preţuri accesibile.

   În vederea implementării HG nr.725/2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD), Biroul relații cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat  de comun cu Consiliul raional a  organizat un seminar zonal  cu participarea reprezentanților – persoanelor responsabile de domeniul DMD din  raioanele  Glodeni, Rîșcani, Ocnița, Dondușeni, Edineț și Soroca.

  Cu un cuvânt de salut pentru participanți la seminar a venit Domnul Viorel BABII, Președintele raionului care  a menționat  despre scopul întrunirii și anume  abordarea integrată a domeniului diaspora, migrație și dezvoltare în programele, planurile și strategiile de dezvoltare locală, precum și crearea mecanismului de monitorizare  și evaluare a implementării DMD  în documentele strategice locale.

  Reprezentanții Biroului Relații cu Diaspora  din cadrul Cancelariei de Stat au prezentat informația privind Mecanismul interinstituțional de referire a cetățenilor Republicii Moldova reveniți de peste hotare, migrația și dezvoltarea locală.

Galerie foto

  În perioada 26-29 iulie în orașul Hîncești s-a desfășurat campionatul sportiv național între  slab văzători și nevăzători.  La acest campionat a participat și echipa din raionului Fălești, membri ai Organizației Teritoriale Fălești a Asociației Nevăzătorilor din Moldova. Făleștenii au câștigat multe probe din cadrul campionatului, la  concursul  ,,Țintașul iscusit”  echipa noastră plasându-se pe locul II. Pentru   participare la acest frumos eveniment a contribuit și Consiliul raional în persoana Domnului Viorel BABII, Președintele raionului care a organizat transportul tur retur pentru participanți.

  Doamna Diana MATACHI, Președintele O.T. Fălești a înmânat o scrisoare de mulțumire Domnului Președinte a raionului pentru raza de bucurie și speranță pe care a adus-o în sufletele participanților la campionat.

Galerie foto

  La 31 iulie, Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului, însoțit de specialiștii din cadrul Direcției Generale Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului Fălești a efectuat o vizită de lucru la Centrul de asistență socială „Împreună” din Ciolacu Nou.
  Scopul vizitei este de a monitoriza prestarea serviciilor sociale din cadrul  Centrului pentru a asigura beneficiarilor servicii sociale de calitate.

  Tot astăzi în satul Sărata Veche au fost monitorizate serviciile și evaluarea situației beneficiarilor din serviciile sociale: 
- Serviciul îngrijire socială la domiciliu;
- Asistență personală;
- Familii care beneficiază de sprijin monetar.

  Scopul vizitelor este de a monitoriza prestarea serviciilor sociale din raion pentru ca cetățenii din localități să beneficieze de servicii calitative și cât mai urgente.

Galerie foto

  La 31 iulie în incinta Consiliului raional a avut loc ședința extraordinară de sănătate publică, unde au participat Domnul Viorel BABII, Președintele raionului, Domnul Vladimir TĂBÎRȚĂ, Vicepreședintele raionului, Domnul Iurie BOBU, medic coordonator, Centrul de Sănătate Publică Bălți, subdiviziunea Fălești, Iurie Osoianu, director al IMSP ,,Spitalul raional Fălești”, primarii satelor și comunelor din raion.

 

  În cadrul ședinței s-au discutat chestiunile: privind măsurile de prevenire și combatere a răspândirii buruienii ambrosia și situația epidemiologică la rabie și măsurile de combatere și prevenire a rabiei în raionul Fălești.

Galerie foto

  În Centrul de Asistență Socială ,,Pentru Voi” din orașul Fălești la moment sunt plasați 29 beneficiari și  3 beneficiari la zi. Printre beneficiari la plasament este și Domnul Serghei Cușnir, veteran al  celui de-al  doilea război mondial.  Scopul vizitei președintelui raionului la Centrul de Asistență Socială ,,Pentru Voi” a  fost  ziua de naștere a Domnului Serghei Cușnir, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 94 ani .  Cu acest prilej Domnul Viorel BABII, a transmis Domnului Cușnir  mesajul  de felicitare însoțit cu  cuvinte alese de sănătate și tradiționalul  ,,La Mulți Ani” . În cadrul vizitei, Domnul Președinte s-a întâlnit cu personalul ce activează în cadrul  centrului și cu beneficiarii.

Galerie foto