intr adr  Președintele raionului Domnul Sergiu FÎNTÎNA, la 06 decembrie curent a avut o ședință de lucru cu reprezentanții  Agenției de Dezvoltare Regională Nord  în incinta Consiliului raional, unde au participat vicepreședinții raionului Domnul Veaceslav TAMBUR, Domnul Mihai PRODAN și Domnul Veaceslav FUSU, Domnul Constantin Cuschevici, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Domnul Dumitru Rotaru, specialist coordonator din cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri. Domnul  Președinte a avut întrevederea cu Domnul Constantin Bîndiu, șef interimar al Agenției de Dezvoltare Regionale  Nord și cu Doamna Veronica SAVIN, coordonator de proiect.

  În cadrul ședinței s-a discutat despre finalizarea lucrărilor de construcție a apeductului ,,Prut-Fălești” de la satul Vrănești până la stația de tratare  a apei a orașului Fălești”, antreprenorul fiind SRL ,,COMALION”.

  Proiectul prevede construcția a 18,0 km de apeduct magistral de la stația de pompare a apei din satul Vrănești până la stația de tratare a apei în orașul Fălești. Suma contractată constituie 35188355,10 lei, ceia ce constituie construcția a 17 km 884 m traseu de apeduct.  Până la moment au fost valorificate 34269920,80 lei.

  În legătură cu condițiile climaterice nefavorabile construcția traseului  a fost stopată. Lucrările vor fi reluate odată cu stabilirea temperaturilor climaterice pozitive. Finalizarea construcției traseului de apeduct menționat se preconizează în prima jumătate a anului 2020.

Galerie foto

IMG 8866  Joi, 5 decembrie s-a desfășurat ședința Comisiei Situații Excepționale a raionului  Fălești cu participarea  primarilor din localitățile raionului. La ședință au fost examinate  chestiunile:

 - Cu privire la pregătirea primăriilor și serviciilor raionului pentru activitate în perioada de iarnă 2019-2020.

 - Cu privire la asigurarea protecției cetățenilor in timpul odihnei la bazinele acvatice în perioada de iarnă 2019-2020.

 - Cu privire la intensificarea protecției anti incendiare in casele și blocurile de locuit ale cetățenilor.

 - Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor casele de locuit a cărora au suferit in urma alunecărilor de teren.

  Din informațiile prezentate s-a constatat că in linii generale toate serviciile sunt pregătite pentru a activa in condițiile de iarnă și sunt dotate cu necesarul de materiale și utilaje pentru a face față provocărilor naturii. Pe marginea chestiunilor discutate au fost adoptate  hotărârile corespunzătoare.

Galerie foto

IMG 8816 La 5 decembrie curent in sala de  ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat  ședința de lucru a conducerii raionului cu primarii orașului, satelor și comunelor din raion. Cei prezenți la ședință au fost salutați de către președintele raionului Domnul Sergiu FÎNTÎNA care a felicitat primarii cu începutul noului mandat dorindu-le succese și spor în activitate, menționând,  că relațiile dintre autoritățile publice de nivelul II și cele de nivelul I vor fi constituite pe bază de colaborare și conlucrare în așa fel încât  lucrurile bune să aibă continuitate și sa sporească nivelul de trai al cetățenilor raionului.

IMG 8826De asemenea Domnul președinte a prezentat vicepreședinții raionului menționând și domeniul de competență ce le revin. Astfel Domnul Tambur Veaceslav v-a fi responsabil de implementarea politicilor in domeniul educației, culturii, asistenței sociale, Domnul Prodan Mihai – implementarea politicilor in domeniul economic al raionului precum și domeniul construcțiilor, serviciilor comunale, drumuri și transport, și Domnul Veaceslav Fusu – implementarea politicilor  în domeniul agriculturii și medicinii. Șefii de secții și direcții au venit în fața primarilor cu informații succinte privind obiectivele și prioritățile de bază ale subdiviziunilor pe care le conduc și și-au exprimat deschiderea totală către conlucrare cu autoritățile publice locale în scopul soluționării problemelor stringente din localitate. Tot în cadrul ședinței s-a instituit   asociația primarilor și a fost aleasă Doamna Maria GALIȚ,  președintele asociației, primarul comunei Sarata Veche.

Galerie foto

7klase  La 01 decembrie 2019, ora 12:00, în incinta Palatului  raional de cultură  „Mihai Volontir” din orașul Fălești s-a desfășurat  Concertul de caritate dedicat Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități, la care a evoluat Trupa „7 Klase”. Concertul a fost organizat în susținerea a 7 familii în dificultate. Costul biletului a fost  50 lei, o parte din banii colectați din vânzarea biletelor vor fi acoperite cheltuielile concertului, iar cealaltă parte va fi oferită unei familii cu copii cu dizabilități.

  Procurând un bilet, fiecare în parte a avut posibilitatea de a susține persoanele cu dizabilități din raionul Fălești. Sunt binevenite donațiile sub orice formă, în special produse de igienă, sau alimentare.

Mai multe fotografii

pi 1  Astăzi, 02 decembrie curent în prima zi de lucru a Domnului Sergiu FÎNTÎNĂ, președintele raionului Fălești, însoțit de vicepreședinții raionului Domnii Veaceslav TAMBUR, Mihai PRODAN și Veaceslav FUSU, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc o întrevedere cu angajații din cadrul serviciilor, secțiilor și direcțiilor Consiliului raional.

  Scopul  întrevederii a fost de a  transmite tuturor succese și realizări frumoase în activitatea de funcționar public și de demnitate publică  pentru următorii patru ani pentru cetățenii raionului.

pi 2  Conducerea raionului  în cadrul întrevederii a transmis un mesaj de gratitudine pentru activitate îndelungată și ireproșabilă, înalt profesionalism și  contribuție substanțială la modernizarea, eficientizarea și sporirea calității serviciilor în domeniul administrației publice locale, pentru ex-vicepreședinții Domnii Vladimir TĂBÎRȚĂ și Roman RADU, care au activat în precedentul mandat.

  La finalul întrevederii  conducerea raionului a asigurat sprijinul continuu în vederea consolidării eforturilor comune în realizarea bunei activității a Consiliului raional, care să aducă rezultatele așteptate de către cetățenii raionului Fălești.

Galerie foto

  Astăzi, 14 noiembrie,  Doamna Nina Sciastlivîi, directorul ÎMSP ,,Centrul Medicilor de Familie din orașul Fălești   de comun acord cu colectivul  medical au organizat sfințirea Centrului Medicilor de Familie din orașul Fălești, unde a fost invitat un serviciu divin  care a oficializat slujba de sfințire  pentru instituție și personalul medical. La frumosul eveniment au fost prezenți Domnul Viorel BABII, Președintele raionului,  Domnul Vladimir TĂBÎRȚĂ, Vicepreședintele raionului, care au transmis felicitări întregului colectiv medical pentru succesele și realizările frumoase  care a înregistrat instituția în ultima perioadă.  

  Recent la 06 noiembrie curent, ÎMSP ,,Centrul Medicilor de Familie din orașul Fălești  și subdiviziunile instituției au susținut cu succes examenul de evaluare - acreditarea instituției pentru activitate pentru următorii  5 ani. În urma reparației capitale care s-a  efectuat în incinta instituției, s-au creat condiții bune pentru activitatea personalului medical și pentru pacienții din raion.  Surse  pentru renovarea instituției au fost alocate din bugetul raional - suma de 359 mii lei și din bugetul instituției 500 mii lei. 

Galerie foto

  Un eveniment de anvergură a avut loc la 18 septembrie, curent, în sala Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir”, o sărbătoare dedicată antreprenorilor din raionul Fălești. Consiliul raional  a inițiat organizarea anuală a concursului ,,Cel  mai bun antreprenor  al anului” în diverse sfere. Concursul este la cea de-a  IV-a  ediție  și  urmărește  scopul de a promova practicile de succes  în domeniul afacerilor,  de a remarca cele mai  competitive  întreprinderi  din raion care utilizează   strategii de marketing eficiente  și  ating  standarde internaționale  ale managementului calității.

  Gala festivă de înmânare a trofeelor învingătorilor concursului raional Cel mai bun antreprenor al anului 2018 a fost deschisă cu o frumoasă melodie interpretată  de vioriștii școlii de muzică din orașul Fălești.

 Cu un mesaj  de  salut  pentru  cei prezenți a venit Domnul Viorel BABII, președintele raionului, care și-a exprimat respectul față de antreprenori pentru activitatea ce o desfășoară, realizările lor remarcabile în plan profesional, contribuţia la dezvoltarea şi modernizarea atît a raionului Fălești cît și a Republicii Moldova.

 La ediția din acest an  în competiție s-au înregistrat  236 de antreprenori.