Vineri, 16 februarie, în incinta Palatului de Cultură „Mihai Volontir” din or.Fălești, Inspectoratul General de Poliție a desfășurat consultări publice a proiectului „Bunicii Grijulii”, cu participarea primarilor, managerilor instituțiilor de învățământ, polițiștilor, reprezentanților autorităților publice de nivelul II din raioanele Fălești, Sîngerei, Glodeni, Florești și orașul Bălți.

 În cadrul întâlnirii, Gheorghe Cavcaliuc, șef – adjunct al Inspectoratului General de Poliție a prezentat un discurs privind importanța implementării proiectului „Bunicii Grijulii”, inițiat de Poliția Republicii Moldova. Acesta este un proiect social, al cărui scop este unificarea eforturilor în scopul consolidării unui mecanism eficient, destinat sporirii siguranței copiilor când sunt în drum spre școală sau casă.

 La 15 februarie curent se împlinesc 29 de ani de la retragerea trupelor militare din Afganistan. Războiul care a avut loc între anii 1979-1989 a făcut numeroase victime iar mulţi veterani au ajuns invalizi de pe urma rănilor de război.
 Acțiunea de comemorare a început cu un marș de la Consiliul raional până la Complexul Memorial ,,Aleea Eroilor”, unde au participat Domnul Vladimir TABÎRȚĂ, vicepreședintele raionului, Domnul Roman RADU, vicepreședintele raionului, Doamna Lilia OSOIANU, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Domnul Boris DEDOV, preşedintele Asociaţiei Veteranilor Războiului din Afganistan, Domnul Anatolie ANTONCIUC, viceprimarul orașului Fălești, funcţionari din cadrul Consiliului raional, ai primăriei oraşului Fălești și veteranii de război și un grup de elevi ai claselor liceale din L.T. „Mihai Eminescu”, or.Fălești.

IMG 4666

 Consiliul Teritorial de Sănătate Publică s-a întrunit în ședință la 9 februarie curent, la care au participat doamna Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești, domnul Oleg Belbas, directorul agenției Teritoriale Vest a Campaniei Naționale de Asigurări în Medicină, doamna Lilia Osoianu, șef-adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, șefii Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raion, medici și asistente medicale.

 La 8 februarie curent în incinta Consiliului raional Fălești s-a desfășurat conferința de lansare a proiectului transfrontalier ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare EaPTC Moldova-Ucraina.

 Proiectul este implementat de Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu Consiliul local Novoselitsa (regiunea Cernăuți, UA), Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova), Asociația Obșteasă „CUTEZĂTORUL” și Asociația Obștească ”Agenția pentru Dezvoltare Economică și Cooperare Transfrontalieră” (UA). Durata proiectului este de 14 de luni, iar bugetul total - 299 mii euro.

zal aplStimați primari, consilieri și lucrători din administrația publică locală

 Având în vedere importanţa asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic şi apreciind rolul deosebit al reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale, precum şi în scopul susţinerii şi promovării valorilor democratice, a fost instituită sărbătoarea profesională „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală”, care se consemnează  anual la 1 februarie.


 În perioada 26-27 ianuarie la invitația Consiliului raional,  raionul Fălești a fost vizitat de o delegație din cadrul primăriei orașului Darabani, județul Botoșani  împreună cu viceprimarul orașului  Domnul Gîrbaci Mihai-Alin. Scopul a fost vizita la instituțiile de cultură și educație din raion, oportunitatea elaborării unui proiect transfrontalier în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

proc 1

Stimați colaboratori ai Procuraturii

   În ajunul sărbătorii Dumneavoastră profesionale, consemnată tradițional la 29 ianuarie, Vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine. Îmi exprim tot respectul și gratitudinea pentru profesionalismul, abnegația și principialitatea de care dați dovadă în munca nobilă pe care o desfășurați. Într-o societate democratică, Dumneavoastră aveți un rol primordial, de a consolida statul de drept, de a asigura supremaţia legii și protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale  oamenilor.