Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

       sunetUltimul sunet este o sărbătoare a întregii   societăți. Azi fiecare elev își cîntărește și analizează rezultatele muncii de un an, iar  părinții si pedagogii meditează și se conving, o dată în plus, despre rolul educaţiei în dezvoltarea personalității umane . E cert, școala contribuie nemijlocit la formarea cetăţeanului de mîine, în școală se clădește viitorul.

Scumpi  elevi și  absolvenți,

      În drumul parcurs prin labirinturile cunoaşterii călăuză fidelă v-a fost și rămîne  Măria Sa Cartea, care este un nesecat izvor de înţelepciune. Şi dacă misiunea voastră este de a învăţa, de a acumula cunoştinţe trainice, avem certitudinea că aţi reuşit să culegeți tot ce e mai valoros din cărți, de la pedagogi și v-ați format competențele necesare să vă încadrați în  societate. Țineți minte: puternic a fost, este şi va fi cel bine instruit, bine educat.

                                                            

       Pentru absolvenți  ultimul clopoţel are o semnificație aparte. El vă inundă sufletul de bucurie, de speranţe, de mîndrie pentru şcoala voastră şi profesorii care v-au îndrumat, și tot el vă anunță că în fața voastră se deschid alte căi. Noile cărări pe care urmează să pășiți pentru formarea destinului sînt precedate de examenele de absolvire, la care vă urăm succes , și cer de la voi, pe lîngă cunoștințe,  insistenţă şi curaj. Oricît de anevoioase ar fi aceste căi,  vă îndemnăm  să vă ascultați inima și să faceți totul cu sufletul împăcat.

Stimați  pedagogi,

     Ați  muncit cu  intenția  de a crea o școală în care  fiecare elev să se simtă în centrul universului., să aibă condiții de activitate creativă  și să-și  realizeze  cele mai îndrăznețe proiecte.  Ați participat la construirea  unui sistem  educațional modern,  creativ , complex care  să corespundă  necesităților tuturor copiilor.  Sperăm ca discipolii Dumneavoastră să ajungă oameni de succes ,  să  se poată adapta  oricăror schimbări   și provocări   ce le  va aduce viitorul. 

Onorați  părinţi,

    Niciodată nimănui nu i-a reuşit să ne substituie nici fizic, nici spiritual. Familia trebuie să fie şi să rămînă leagănul copilăriei, al demnităţii umane, al respectului şi al credinţei.

      Vă mulțumim că ați  tratat şcoala ca un adevărat partener în creşterea şi educarea copiilor  în spiritul valorilor naţionale pentru a dăinui ca neam. Școala și familia sînt  în mod egal responsabile pentru  creșterea și dezvoltarea  unui copil, de aceea ne punem nădejdea în faptul că veți acorda și în continuare sprijinul necesar școlii  pentru ca împreună să ne bucurăm de succesele copiilor , să le împărtășim neliniștile, să le răspundem la întrebări ,  să-i conducem pe un drum corect în viață.

      Tuturor vă aducem mulţumiri profunde pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar ce-şi încheie cursul.

     Perioada estivală care demarează s-o parcurgem cu mult folos, prin  a ne întrema forţele şi a ne pregăti, atît fizic cît şi moral, întru asaltarea unui nou început.

       Forţa noastră este în noi înșine.

Președintele raionului Fălești                                                                                                Bînzari Iraida