Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

În conformitate cu planul de activitate al Serviciului Protecției Civile în perioada 26-27 mai anul curent s-au desfășurat competițiile echipelor și posturilor sanitare din raion.

La aceste competiții au participat 31 echipe sanitare cu un contingent de 744 persoane și 2 posturi sanitare formate din 8 persoane.

De notat, că în anul curent s-a atestat o atitudine serioasă față de pregătirea formațiunilor medicale atît în plan teoretic cît și în plan de asigurare cu echipamentul necesar.

Cunoștințele profunde, acțiunile executate cu cunoștință de cauză au creat unele greutăți membrilor juriului în aprecierea învingătorilor. Însă ca și la orice competiție dintre toți cei buni au fost selectați cei mai buni, astfel încît la comportamentul echipelor sanitare pe primele 10 locuri s-au plasat echipele sanitare:

-  Întreprinderea cu Capital Străin ,,Marthatex”- I  loc

-  Comuna Albinețul Vechi - II loc     

-  Satul Glinjeni -III loc

-  Satul Ilenuța -IV loc

-  Satul Izvoare -V loc

-  Satul Năvîrneț - VI loc

-  Comuna Risipeni – VII loc

-  Comuna Făleștii Noi – VIII loc

-  Comuna Hiliuți - IX loc

-  Comuna Obreja Veche - X loc

  Posturile sanitare  s-au plasat corespunzător:

- Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe din orașul Fălești - locul I

- Combinatul de panificație Fălești – locul II

  De menționat gradul înalt de organizare și desfășurare a competițiilor, care a contribuit la buna dispoziție a tuturor participanților, astfel încît nici ploaia multașteptată n-a putut fi un impediment serios în desfășurarea competițiilor.