Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.78 din 12.02.2010 cu privire la stabilirea zilei de audiență și de întîlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii, la 15 noiembrie curent în raion s-a aflat într-o vizită de lucru Dl Victor MORGOCI, viceministrul mediului.

 Cu un mesaj de salut pentru cei prezenți la întrunire a venit Dna Iraida Bînzari, președintele raionului care a punctat prioritățile raionului în domeniul mediului și care sunt necesitățile populației, problemele istorice de mediu cu care se confruntă cetățenii și anume aprovizionarea cu apă potabilă, sanitație.

 

 Cu o prezentare și o informație amplă pentru publicul prezent a venit Dl Victor MORGOCI, viceministrul mediului care a informat despre scopul asigurării implementării prevederilor Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” și anume în domeniul protecţiei mediului înconjurător. Prerogativa Ministerului Mediului este de a conlucra cu organismele internaţionale şi cu potenţialii donatori în scopul atragerii volumului necesar de investiţii pentru implementarea prevederilor Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale în scopul întreprinderii măsurilor necesare pentru realizarea prevederilor Strategiei.

 În sala de ședințe au fost prezenți șeful adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat Dna Lilia Osoianu, reprezentanții serviciilor desconcentrate, secțiilor și direcțiilor Consiliului raional și a serviciilor de specialitate. Conform agendei de lucru, Dl viceministru s-a deplasat la Stația de sortare a deșeurilor și la depozitul centralizat raional de deșeuri din comuna Calugăr.

 Mai multe fotografii