Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, la 15 ianuarie curent, Domnul Veaceslav FUSU, Vicepreședintele raionului însoțit de un grup de  consilieri raionali, au efectuat o vizită de lucru la ÎMSP ,,Spitalul raional Fălești”. În cadrul vizitei au fost  vizitate mai multe secții ale instituției medicale, maternitatea inclusiv și   blocul alimentar. Au fost evaluate condițiile hoteliere, dotarea cu dispozitive medicale, aprovizionarea instituției cu medicamente și alimentația pacienților.

  Au fost purtate discuții  cu pacienții internați în staționar, inclusiv cu personalul angajat în cadrul instituției.

  În cadrul vizitei  Domnul Iurie Osoianu, directorul instituției a menționat despre unele succese remarcabile obținute pe parcursul ultimilor ani, și anume:

  Instituţia a fost dotată cu utilaje medicale de importanţă strategică și vitală care au fost achiziționate pe parcursul anilor 2018-2019 în sumă totală de 3 952 690 , fapt care  s-a întâmplat pentru prima data ca număr de dispozitive medicale și ca sume achitate de spital.

  La fel pe parcursul ultimilor  doi ani în instituție au fost efectuate reparații capitale în sumă de 3 535 900, la Unitatea de Primiri Urgențe , blocul alimentar, secția consultativă și alte subdiviziuni. Reparațiile sus menționate la fel reprezintă o întâietate pentru spital și ca volum și ca costuri.

   Printre succesele instituției au fost menționat și faptul că în ultimii trei ani au fost atrase fonduri suplimentare prin proiecte investiționale, care au contribuit la fortificarea bazei tehnico-materiale prin reparații capitale a sistemelor de infrastructură și la dotarea instituției cu echipamente performante. Aceste proiecte la fel sunt pentru prima dată în istoricul instituției, și contribuie semnificativ la creșterea calității actului medical și a gradului de satisfacție a pacienților.

 

Denumirea proiectului

Surse de finanțare

Suma

1

Fortificarea infrastructurii IMSP „Spitalul raional Făleşti” prin dotări cu utilaj şi echipament medical performant.

Mijloace financiare proprii, CNAM, Consiliul Raional

1 720 000

2

“Strengthening the infrastructure of PMSI Falesti District Hospital by endowing with performing medicalequipment”

Ambasada Japoniei

1 432 500

3

Reparația capitală a turnului de apă și a sondei arteziene

Biserica sfinţilor din ziua a 7 

1 200 000

4

Reparaţia capitală a trei sectoare a sistemului de canalizare

Biserica sfinţilor din ziua a 7 

600 000

 Un lucru important   s-a întâmplat în decembrie 2019, instituția a fost supusă procedurii de evaluare şi acreditare pentru secţiile clinice spitaliceşti, efectuată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică   și într-un final a susținut cu succes examenul, obținând certificatul de acreditare pe 16.12.2019, valabil  pentru următorii  5 ani.

La fel directorul a menționat că întreg colectivul apreciază pozitiv și aduce mulțumiri Consiliului raional pentru contribuția de 1 mln. lei, bani alocați pentru schimbarea tâmplăriei în blocul curativ principal.

La ședința de totalizare a vizitei Domnul vicepreședinte cât și consilierii au remarcat faptul că sunt mulțumiți despre schimbările esențiale, vizibile în cadrul instituției medicale și au confirmat că vor susține în continuare  inițiativele administrației instituției pentru noi performanțe, inclusiv suportul financiar la soluționarea mai multor probleme cu care se confruntă instituția și anume:

 • Una din cele mai mari probleme cu care se confruntă instituția este lipsa medicilor la următoarele profiluri: endocrinolog, pediatru, imagist. Chiar dacă este o problemă lipsa medicilor, totuși  administrați instituției a reușit să angajeze în ultimii trei ani, opt tineri specialiști, doctori pe diverse profiluri după absolvirea universității. Acest lucru s-a reușit și cu ajutorul fondatorului – Consiliul raional, care a oferit pentru o parte dintre ei spațiu locativ
 • Clădirea blocului central curativ necesită lucrări de termoizolare exterioară.

  Necesită a fi îmbunătățite condițiile hoteliere în unele secții ale spitalului

  Scopul vizitei a fost de familiarizarea grupului de consilieri privind situația reală în cadrul instituției, privind asigurarea continuă a calităţii serviciilor medicale prestate prin utilizarea eficientă a fondurilor disponibile existente, orientarea spre noi performanţe, dezvoltarea bazei tehnico-materiale, dotarea cu utilaj medical performant, sporirea profesionalismului personalului medical.

  Amintim că:

  IMSP „Spitalul raional Făleşti” este o instituţie medico-sanitară publică de nivel raional, fondată de către Consiliul Raional Fălești. Anual sunt internaţi la tratament de staționar circa  7 000   pacienţi și acordate consultații cu scop profilactic, de diagnostic și  tratament de ambulator în jur de 110 000 vizite. 

  În cadrul instituţiei în prezent activează personal în număr total  de– 348, inclusiv  47 - medici , 169 - asistenți medicali, 93- personal medical inferior, 39- categoria alt personal . 

  Instituţia are o capacitate de 210  paturi şi acordă populaţiei raionului Asistență  Medicală Spitalicească  pe următoarele profiluri:

 • Profil maladii cronice                    55 paturi
 • Profil maladii acute                       155 paturi

                         inclusiv:

 • Profil terapeutic                             60 paturi
 • Profil chirurgical                           55 paturi
 • Profil obstetrică –ginecologie       15 paturi
 • Profil pediatrie                              12 paturi
 • Profil boli infecţioase                   13 paturi

 Acordarea asistenţei medicale pe aceste profiluri asigură următoarele secţii:

 • Unitatea de Primiri Urgențe
 • Chirurgie 
 • Anestezie şi reanimare
 • Blocul de operaţie
 • Boli  interne  
 • Maladii cronice 
 • Pediatria
 • Boli infecţioase
 • Obstetrică şi ginecologie.

 Galerie foto