La 22 ianuarie curent, în  sala de ședințe a Primăriei orașului Fălești,  s-a desfășurat  ședința  ordinară a Colegiului consultativ constituit în  raionul Fălești al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat , unde au fost examinate chestiunile:

 1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Colegiului consultativ constituit în raionul Fălești pe semestrul I al anului 2020.
    Raportor - Lilia Osoianu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.
 1. Cu privire la activitatea reprezentanței Agenției Teritoriale „VEST” al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în raionul Fălești pentru anul 2019.
    Raportor - Arcadie Neguleanu, specialist coordonator  AT VEST.
 1. Cu privire activitatea Inspectoratului de Poliție Fălești pentru anul 2019.
    Raportor -  Oleg Gherman, comisar principal, șef Inspectoratul de Poliție Fălești
 1. Cu privire la măsurile comune întreprinse pentru combaterea și prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane în r-ul Fălești.
    Raportori:

    Maican Vladimir, șef  interimar Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Fălești;
    Grosu Vasile, șef Inspecția pentru Protecția Mediului Fălești;
    Oleg Gherman, comisar principal, șef Inspectoratul de Poliție Fălești;
    Oleg Turevici, șef  ÎS ”Moldsilva”, Ocolul silvic Fălești;
    Lilia Antoci, șef interimar Serviciul Situații Excepționale Fălești,
 1. Cu privire la activitatea Biroului de Înmatriculare a Transportului și Documentare a Conducătorilor Auto Fălești.
    Raportor – Valeriu Angheni, șef Biroul de Înmatriculare a Transportului și Documentare a Conducătorilor Auto Fălești.

  În urma prezentării rapoartelor de către șefii serviciilor publice desconcentrate din raion, examinând propunerile înaintate de către persoanele cu funcții de răspundere prezente în ședință, în scopul activității eficiente a serviciilor publice desconcentrate din raion, au fost aprobate hotărâri, care urmează a fi îndeplinite.

  La ședință au participat vicepreședinții raionului Dnii Veceaslav Fusu și Mihai Prodan.

Galerie foto