Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Frame 11 800x420  Recent, au fost anunțate rezultatele Concursului de granturi, organizat din mijloacele Fondului Național pentru dezvoltare regională și locală. Este un rezultat bun, ținând cont ca la el au participat 734 de autorități publice locale de nivelul I.

Printre învingători se număra si 15 primării din raionul Fălești.

Măsura 1.1 Construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local - 6  autorități publice locale.

Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public -5  autorități publice locale.

Măsura 2.1 Construcția, renovarea, reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice - 2 autorități publice locale

Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale - 2 autorități publice locale.

Consiliul raional Fălești felicita administrațiile publice locale, primarii, grupurile de inițiativă implicate la pregătirea proiectelor cu prilejul obținerii finanțării in cadrul Programului „Sat european” si le dorește succese la implementarea lor.

 

 LISTA
proiectelor de dezvoltare locală din raionul Fălești, ce au obţinut
  finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală 

Domeniul de intervenție

ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE LOCALE

Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

 1. Primăria comunei Făleștii Noi - proiectul “Apă la robinet pentru locuitorii satului Făleștii Noi”.
 2. Primăria comunei Călugăr - proiectul “Alimentarea cu apă a satului Călugăr raionul Falesti”
 3. Primăria Răuțel - proiectul „Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Răuțel.
 4. Primăria comunei Egorovca - proiectul „Alimentarea cu apă a satului Egorovca, raionul Fălești”
 5. Primăria comunei Sărata Veche - proiectul „Apă pentru o viață mai bună a locuitorilor din satul Hitrești, comuna Sărata Veche, raionul Fălești”.
 6. Primăria comunei Natalievca - proiectul „Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popovca, comuna Natalievca, raionul Fălești”.

Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public

 1. Primăria comunei Albinetul Vechi - proiectul “Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Albinețul Vechi”.
 2. Primăria comunei Risipeni- proiectul „Extinderea sistemului de iluminat stradal în
  comuna Risipeni”.
 3. Primăria satului Izvoare - proiectul „Iluminare stradală eficientă în satul
  Izvoare, raionul Fălești”.
 4. Primăria satului Musteața - proiectul „Extinderea iluminatului public stradal în
  satul Musteața, raionul Fălești”.
 5. Primăria satului Pîrlița - proiectul “Construcția sistemului de iluminat public
  stradal al satului Pîrlița, raionul Fălești.

Domeniul de intervenție

 1. CONSTRUCȚIA ȘI RENOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice.

 1. Primăria comunei Ișcălău - proiectul „Modernizarea sistemului electric intern la grădinița de copii din satul Ișcălău, raionul Fălești”
 2. Primăria satului Ilenuța - proiectul „Termoizolarea fațadei la Grădinița de copii din satul Ilenuța, raionul Fălești”.

Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale.

 1. Primăria satului Năvîrneț - proiectul „Lucrări de amenajare a stadionului din satul Năvîrneț, raionul Fălești”.

15. Primăria comunei Taxobeni - proiectul „Construcția terenului de joacă pentru copii, adiacent Instituției de Educație Timpurie din satul Taxobeni, comuna Taxobeni, raionul Fălești”.