Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   Astăzi, 22 martie curent,  în sala de ședințe a Consiliului raional, reprezentanții autorităților publice locale de nivelul II și I au avut o întrevedere cu Doamna Maria GONȚA, Domnii Boris MARCOCI și Vasile GRĂDINARI,  deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

   La ședință au participat  Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, Domnul Mihai PRODAN, Vicepreședintele raionului, specialiștii din domeniul relații funciare și cadastru, arhitectură din cadrul Consiliului raional, primarii orașului, satelor și comunelor din raion, specialiștii din cadrul primăriilor care sunt responsabili de relațiile funciare și cadastru.

   Tematica întrunirii a fost  dezbătută de către domnii deputați, și anume Proiectul Codului Urbanismului și Construcțiilor în Republica Moldova. Scopul prezentului cod este stabilirea cadrului legal unitar pentru urbanism, planificarea teritorială și executarea lucrărilor de proiectare și de construcții, asigurarea calității construcțiilor, a materialelor și produselor pentru construcții pe teritoriul Republicii Moldova.

   Codul vine în ajutor autorităților publice locale în promovarea politicii statului în domeniul dezvoltării și gestionării teritoriului administrat.  

   Amintim, că în contextul vizitei domnului  Dorin RECEAN, Prim- ministru Republicii Moldova în raionul Fălești, din 21 februarie 2023, de către reprezentanții autorităților publice au fost abordate  mai multe subiecte printre care și problema proiectului de lege a Codului Urbanistic și anume adaptarea prevederilor codului la necesitățile și capacitățile locale. Problematica planurilor urbanistice generale, inclusiv insuficiența specialiștilor în domeniul proiectării planurilor generale și lipsa planurilor urbanistice  duce la impedimente de elaborare a autorizațiilor de construcții.