Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 10 septembrie curent, în primăria Horești a avut loc  ședința de lucru în cadrul căreia s-a discutat  despre activitatea  Centrului  medico-social ,,Sfînta THEODORA,, din comuna Horești.

 

  La activitate au participat vicepreședintele raionului dl Fusu Veaceslav, responsabil de domeniul sănătate, reprezentanții autorității publice, angajații Oficiului de Sănătate  Horești,  reprezentanți ai Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

  Scopul activității este de a consolida cooperarea intersectorială în prestarea serviciilor integrate comunitare, orientate spre îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu probleme de sănătate, cât și cu probleme sociale, în special din familii social vulnerabile.

  Centrul este o unitate de asistență  medico-socială, creată în cadrul proiectului ”Suport în dezvoltarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu în Republica Moldova 2014-2016”  implementat de către Asociația Obștească HOMECARE  în colaborare  cu Charita  Ceska Republika  cu suport financiar al Republicii Cehe prin programul ”Cooperare Cehă de Dezvoltare”.

 

  La 9 septembrie curent, de către Secția Administrație Publică și Serviciul Relații Funciare și Cadastru  s-a organizat o instruire pentru  11 primari ai  satelor și comunelor și 11 specialiști pentru reglementarea regimului funciar.

 

  Scopul întrunirii a fost de a informa și intrui participanții privind pregătirea materialelor în scopul delimitării masive în cadrul proiectului ,,Delimitarea bunurilor imobile incluse a terenurilor proprietate publică” care urmează să decurgă conform graficului aprobat prin HG nr. 80 din 11.02.2019.

  S-au discutat problemele ce țin de întocmirea listelor proprietarilor de terenuri,  lipsa informației din primării privind amplasarea în teren a sectoarelor (grădini), a hotarelor intravilanului și delimitarea după modul de folosință, și domeniu.

  S-a dispus prezentarea fiecărui inginer cadastral conform graficului (cu acordul persoanelor) cu toate materialele pregătite pînă la finele lunii septembrie și elucidarea tuturor erorilor și neajunsurilor depistate în procesul pregătirii listelor și schemelor necesare.

Galerie foto

  În baza demersului Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, la 8 septembrie curent președintele raionului, dl Sergiu FÎNTÎNA, a întrunit în ședință de lucru membrii grupului de lucru privind reforma administrației publice locale.
  În cadrul ședinței s-a discutat despre procedura de consultare cu autoritățile publice locale de nivelul I, consilierii raional, consilierii locali, serviciile desconcentrate și alte părți interesate în implementarea reformei administrației publice. Reprezentanții autorității publice locale de nivelul II vor sistematiza detaliat propunerile parvenite în cadrul consultărilor cu părțile interesate și le vor remite Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.

Galerie foto

  Astăzi, 7 septembrie curent a avut loc ședința  Consiliului Administrativ al Centrelor de Sănătate, cu  participarea managerilor centrelor de sănătate din raion.

  În cadrul  ședinței  s-a discutat chestiunile privind :

 - aprobarea statelor de  personal  pentru personalul medical din cadrul centrelor de sănătate, în urma modificării legislației privind majorarea salariilor pentru personalul medical începînd cu1 septembrie curent.

 

  Astăzi, 7 septembrie curent a avut loc Ședința Consiliului Administrativ  al  IMSP ,,Spitalul raional Făleşti” unde s-au discutat chestiunile privind:

 • Cu privire la situația economico-financiară a instituției pe I semestru financiară anului 2020.  
 • Cu privire la modificarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) pentru Asistenţa Medicală Spitalicească, Fonduri Speciale și achiziționarea mijloacelor  fixe.
 • Cu privire la modificarea planului de achiziţii publice pe instituţie pentru anul 2020.    
 • Cu privire la raportul planului de achiziţii publice pe I semestru a anului 2020.  
 • Cu privire la aprobarea listelor de tarifare a angajaţilor  IMSP „Spitalul raional Făleşti”  la 01.09.2020 .

 

Galerie foto

    La 4 septembrie curent, vicepreședintele raionului domnul Veaceslav FUSU a efectuat o vizită de lucru la oficiul medicilor de familie și la centrul medico-social de zi ,,Sfînta THEODORA,, din satul Horești. Domnul vicepreședinte s-a familiarizat cu activitatea la zi în cadrul acestor două instituții medicale în perioada pandemică, care sunt problemele cu care se confruntă cetățenii din comunitate în această perioadă privind acordarea asistenței medicale și reluarea activității centrului medico –social.

 

   Astăzi, 03 septembrie curent, Domnul Sergiu  FÎNTÎNĂ, Președintele raionului a convocat într-o ședință de lucru primarii satelor și comunelor raionului. Agenda întrunirii a cuprins tematici din domeniul administrație publică privind:

 

 • obligațiunea gospodăriilor țărănești și a fondatorilor față de sistemul de asistență obligatorie în medicină,

Raportor: Oleg BELBAS, Directorul Agenției Teritoriale Vest a CNAM.

 • redeschiderea instituțiilor de educație timpurie, 

Raportor: Mariana OSADȚA, Șef al Direcției Generale Educație și Cultură.

 • măsurile de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 în instituțiile de educație timpurie,

Raportor: Iurii BOBU, medic coordonator,  Centrul Sănătate Publică, subdiviziunea Fălești.

 • aspectele ce țin de siguranța alimentelor în procesul de redeschidere a instituțiilor de educație timpurie,

Raportor: Vladimir MAICAN,  șef interimar al Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor Fălești ( cu raza de acoperire și a raionului Glodeni).

 • cu privire la activitatea instituțiilor de cultură,

Raportor: Mariana OSADȚA, șef al Direcției Generale Educație ci Cultură.

 • cu privire la  crearea serviciului social ,,pachet alimentar”. Rolul autorității publice locale și  a echipei multidisciplinare locale în monitorizarea corectitudinii acordării ajutorului social.

Raportor:  Raportor: Emilia CIOBANU,  șef al Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.


     
În cadrul ședinței de către reprezentanții autorităților publice locale  au fost puse întrebări cu privire la redeschiderea instituțiilor de educație timpurie în contextul epidemiei cu COVID-19   și de către reprezentanții instituțiilor responsabile au fost propuse soluții privind redeschiderea instituțiilor de educație timpurie în viitorul apropiat.

Galerie foto