Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 12 februarie curent în  sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat un seminar de instruire pentru specialiștii  din domeniul relațiilor funciare.  Cu un cuvînt de salut pentru participanții la cursul de instruire a venit Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului și  Domnul  Iurie COJUHARI, reprezentantul Agenției Proprietății Publice  pentru  zona  de nord.

  

  În cadrul instruirii s-au discutat  chestiunile ce țin de pregătirea materialelor pentru delimitarea masivă a bunurilor proprietate publică. La instruire au participat  primarii satelor și comunelor  din raion  și specialiștii pentru reglementarea regimului funciar.

  Domnul COJUHARI a explicat participanților  procedura de perfectare a actelor de inventariere a bunurilor proprietate publică și soluționarea litigiilor apărute în cadrul lucrărilor.

  S-a stabilit și unele aspecte ce țin de divizarea proprietății pe domenii și proprietatea statului.

Galerie foto

  Astăzi, 10 februarie curent Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media și ai serviciilor desconcentrate.

  

 În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate în perioada 03.02-09.02 anul curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 10.02 - 16.02 anul curent.

  La 6 februarie curent, Domnul Ion CHICU, Prim-ministrul Republicii Moldova s-a aflat într-o vizită de lucru în raionul Fălești. În incinta Consiliului raional Domnul Prim-ministru a  avut o întâlnire cu activul raionului cu Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, vicepreședinți ai raionului, primari ai satelor și comunelor din raion, consilieri raionali, agenți economici, șefii secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional, reprezentantul Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat,  reprezentanți ai serviciilor desconcentrate în teritoriu, reprezentanți ai instituțiilor publice, unde au participat peste 100 persoane. După întrevederea cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II, Domnul Ion CHICU, a primit în audiență 20 cetățeni din raion unde au fost abordate  probleme din  domeniul social, economic și administrativ. 

  Prim-ministrul a început ședința cu informarea autorităților despre acțiunile programate de Guvern pentru anul 2020 și anume reabilitarea infrastructurii rutiere, rețelele de apeduct, problema gunoiștilor neautorizate, proiectele finanțate de Guvern și donatori pentru crearea infrastructurii de colectare și procesare a deșeurilor solide, se vor reabilita drumurile, construi apeducte și canalizare, atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă în fiecare raion.

  După ședința cu reprezentanții autorităților publice, prim-ministrul a efectuat o vizită de lucru la ÎMSP,,Spitalul raional Fălești”, unde s-a întâlnit  cu personalul medical.

Galerie foto

  Astăzi, 04 februarie curent  la orele 15.00 și-au desfășurat activitatea comisiile consultative ale Consiliului raional.  În cadrul  ședințelor s-au examinat proiectele de decizii care au fost  incluse în ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului raional  și propuse pentru a fi aprobate la ședința din 07 februarie curent.

Galerie foto

  Astăzi, 04 februarie curent, Cancelaria de Stat  în comun cu Secția Administrație Publică au organizat   o sesiune de instruire pentru reprezentanții  autorităților publice locale de nivelul I și II ( primari, secretari ai consiliilor locale, președintele raionului , vicepreședinți ai raionului). Activitatea a  fost organizată cu suportul proiectului Uniunii Europene ,,Sprijin în procesul de reformare a administrației publice”.

    

  Scopul sesiunii a constat  în informarea , consolidarea capacităților profesionale ale aleșilor locali, funcționarilor publici, în activitatea desfășurată.

Galerie foto

   Astăzi, 03 februarie curent Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media și ai serviciilor desconcentrate.

   

   În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 27 ianuarie - 02 februarie 2020 și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 03.02. - 09.02. anul curent.