Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

… 27 august 2020 este data când marcăm 29 ani de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova, cea care an de an ne luminează ca o rază și face să tresară inima întregului neam.

   Cu o deosebită mândrie astăzi a avut loc inaugurarea bustului marelui artist Mihail Volontir, în fața Palatului raional de Cultură Mihai VOLONTIR din orașul Fălești.

  Publicul prezent la inaugurare a fost onorat cu prezența Domnului Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului,  Domnul Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului, Doamna Mariana OSADȚA,  șef  a Direcției Educație și Cultură și domnul Ion MARCOCI, artist al poporului, coleg de scenă a domnului Mihai VOLONTIR.

În cadrul activității de astăzi au răsunat citate și versurile marelui artist..,  

 • 1
 • 2
 • 4

   „Să trăiți mult, fraților! Mulți ani, sănătoși! Să duceți o viață cu gândul că sunteți basarabeni români! Să nu fiți manipulați de nimeni, de nimeni absolut! Să știți că străbunii și buneii voștri au fost cetățeni români!” (Mihai Volontir).

  Mesajul activității  consacrate sărbătorii naționale Ziua Independenței Republicii Moldova   a fost pentru cetățenii raionului cu urări….  La mulți ani Moldovă dragă, țară de dor,  țară independentă, suverană și integră! Dorim tuturor cetățenilor să fie demni și mândri de faptul că locuiesc într-un stat independent!

  Să construim împreună un drum spre fericirea noastră și, în primul rând, a copiilor noștri!

Galerie foto

  Astăzi, 26 august curent, în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, mai mulţi angajați din cadrul Consiliului raional Fălești au depus jurământul de credinţă. La eveniment au participat Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului Fălești,  Domnii  Veaceslav TAMBUR, Veaceslav FUSU vicepreședinții ai raionului, șefi subdiviziunilor Consiliului raional Fălești.

  Funcționarii au jurat să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile şi libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea, independența şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv şi imparțial legile țării, să îndeplinească conștiincios obligațiile ce le revin în exercitarea funcției publice şi să respecte normele de conduită profesională.

  În cadrul evenimentului, președintele raionului Fălești, Sergiu FÎNTÎNA, a felicitat toți funcționarii publici debutanți cu ocazia confirmării în funcție, urându-le succes în activitatea de mai departe, curaj, abnegație, să slujească cu credință patriei și cetățenilor Republicii Moldova.

  Domnul președinte a îndemnat funcționarii publici să se ghideze în activitatea profesională  doar de prevederea Legii, să respecte Legea supremă  Constituția Republicii Moldova, să slujim pentru binele cetățenilor.

Galerie foto

  La 24 august curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc întrevederea Domnului Ion PERJU, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului și cu agenții economici din sectorul agrar.

  Vizita Domnului Ministru a avut loc ca răspuns la solicitarea producătorilor agricoli,  pentru a răspunde  la întrebările ce țin de dezvoltarea sectorului agrar în situația creată.

 

  În cadrul întrunirii  s-au abordat un șir de probleme referitor la procedura de depunere a dosarelor pentru accesarea compensațiilor pentru pagubele cauzate culturilor de I grupă,  despre necesitatea reabilitării lacurilor din regiune în scop de utilizare pentru irigare și modul de pașaportizare a acestora, utilizarea tehnologiilor optime pentru păstrarea umidității în sol. În același timp s-a accentuat despre importanța susținerii mai eficiente a dezvoltării sectorului zootehnic, fără care nu există o agricultură performantă.

Astăzi, 17 august curent  în incinta palatului raional de cultură ,,Mihai VOLONTIR” a avut loc o întrunire a agenților economici din agricultură cu conducerea raionului privind acțiunile de mai departe în prizma protestelor declanșate de fermierii din zonele de sud și centru a Republicii Moldova și informarea producătorilor agricoli despre rezultatul întîlnirii cu Prim-Ministrul Republicii Moldova Domnul Ion Chicu.

Domnul Ion Moroi,  a venit cu o informație ce ține de rezultatul întîlnirii producătorilor agricoli din Republica Moldova cu Prim-ministru Republicii Moldova Domnul Ion Chicu din 15 august curent la care s-a hotărît că:

 • regulamentul de acordare a subvențiilor v-a fi simplificat;
 • se vor reeșalona credidele bancare;
 • suma compensației pentru daunele cauzate culturilor de I grupă cauzate de secetă v-a crește pînă la 1540 lei;
 • achitarea procentelor din creditele bancare de către stat,
 • posibilitatea unui ajutor cu motorină în cantitate de 30 l /ha; etc.

În continuare Domnul Vasile Ursachi a menționat,  că întîlnirea cu Prim-Ministru a fost productivă și că e necesar de luat o pauză de cîteva zile pentru a da posibilitatea Guvernului de a aproba hotărîrile discutate la întîlnire.

Domnul Grigore Lîsîi a informat publicul, că pînă la ședința de azi, pe data 15 august a mai avut loc o întîlnire cu agenții economici, la care s-a solicitat întîlnirea cu conducerea raionului, pentru a ajunge la un numitor comun privind acțiunile producătorilor agricoli din raion și a menționat, că agricultorii susțin totalmente protestele din țară, deoarece seceta excesivă a cauzat pagube enorme și sectorului agricol din raion. 

În cadrul dezbatelior, pe chestiunea dată au luat cuvîntul Domnii Oală Alexandru, Ursachi Constantin, Zubic Ion, Victor Rusu, Mihail Romanciuc, Nina Rarancean, Pavel Dobîndă care au cerut implicarea președintelui raionului în deblocarea conturilor bancare, elaborarea unui plan strategic de stat  cu privire la irigare și dezvoltarea sectorului agrar în întregime.

Participanții la dezbateri au solicitat ca la următoarea reunire a agențolr economici din sectorul agrar să fie invitați reprezentanții de vîrf a Ministerului de resort și a Guvernului.

Președintele raionului a susținut propunerile fermierilor privind elaborarea unui plan strategic de irigare, de  a interveni cu un demers față de Ministerul Finanțelor în deblocarea conturilor bancare a agenților economici, creării unui fond semincier raional, a revitalizării asociației producătorilor agricoli. 

În urma audierilor, discuțiilor și dezbatelor adunarea a hotărît de a remite Guvernului Republicii Moldova un șir de propuneri pentru a diminua consecințele secetei asupra sectorului agrar și de a organiza următoarea întrunire cu participarea  reprezentanților ministerului  la data de 24 august  curent, orele 9oo  în incinta palatului raional de cultură ,,Mihai VOLONTIR”.

Galerie foto

 

  La 10 august curent, Domnului Fiodor  RUDÎC , specialist în cadrul Secției Administrație Publică i s-a conferit  de către Domnul Igor DODON,  Președintele Republicii Moldova distincția de stat ,,Meritul Civic”   pentru munca îndelungată și prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice, activitate organizatorică intensă de-a lungul anilor.

  Domnul Fiodor RUDÎC  activează în domeniul administrației publice, responsabil de protecția civilă a raionului pe parcursul a peste 40 ani .  În această perioadă a dat dovadă de înalt profesionalism, spirit organizatoric, principialitate, sârguință și operativitate în soluționarea problemelor ce țin de domeniul protecția civilă.

 • ruc_1
 • ruc_2
 • ruc_3

  La 12 august curent, domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință de lucru primarii raionului la inițiativa reprezentanților Fondului de Investiții Sociale din Moldova. Întrunirea a cuprins tematici privind subproiectele implementate și subproiectele în proces de implementate finanțate din Fondul de Investiții Sociale din Moldova, pentru autoritățile publice locale.

 

  În contextul întrunirii s-a prezentat informația pentru raionul Fălești privind proiectele implementate în număr de 116 subproiecte de renovări  și dotări cu costul total de  circa 57 mil lei, inclusiv contribuția  comunităților circa 9 mln lei.

  La moment la etapa de implementare sunt 8  subproiecte cu finanțare  din RO4  cu costul total de 1740000 lei.

Galerie foto

  Astăzi, 11 august curent Domnul Sergiu FÎNTÎNA,  Președintele raionului a înmânat diplome de onoare  conferite de către  Domnul Igor DODON, Președintele Republicii Moldova  lucrătorilor medicali din  raion  în semn de prețuire a prestigioasei activități profesionale, pentru merite, devotament și abnegație în perfecționarea procesului curativ-profilactic, precum și cu prilejul Anului Lucrătorului Medical.

  Domnul Nicolae CAZACU, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, a înmânat diplome de onoare  conferite de către  Domnul Igor DODON, Președintele Republicii Moldova,  funcționarilor publici  din raion în semn de apreciere pentru munca  îndelungată și prodigioasă  în organele administrației publice, pentru contribuție la sporirea eficienței activității acestora, merite în promovarea transformărilor social-economice și înalt profesionalism.

Galerie foto