Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   Astăzi, 20  iulie curent în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința  de lucru cu conducătorii  instituțiilor medico-sanitare din raion.

 

   În cadrul ședinței au fost discutate și examinate chestiunile privind:

  • necesitățile instituțiilor medico sanitare publice pentru buna activitate ( reparații, echipament, cadre),
  • dotarea instituțiilor medico sanitare publice cu transport (starea tehnică a transportului),
  • acreditarea instituțiilor medico sanitare publice,
  • situația epidemiologică privind infecția COVID-19 în raion.

Galerie foto

   De către conducerea Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciul Public a fost dat start companiei de susținere a membrilor de sindicat în lupta cu COVID-19.

   Recent, de către Federație a fost procurat, în acest scop, 2100 de măști și 3400 mănuși de protecție, care vor fi repartizate Asociațiilor Teritoriale și Ramurale SINDASP din raioanele Orhei, Nisporeni, Edineț, Fălești, Căușeni și Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova.

  Pentru  raionul Fălești a fost repartizat 600 bucăți de mănuși și 300 bucăți de măști de protecție. Urmează în următoarele zile să fie repartizate în cadrul primăriilor din raion.

   Din numele Asociației Sindicale SINDASP Fălești, transmitem sincere mulțumiri Domnului Vlad CANȚÎR, Președintele  Federației SINDASP pentru suportul acordat  membrilor de sindicat din cadrul serviciului public al raionului Fălești a echipamentului de protecție împotriva virusului.

   Asociația Sindicală Teritorială Fălești s-a alăturat acestei companii și din contul asociației a fost procurate 25 produse de dezinfectare care au fost repartizate membrilor de sindicat din cadrul Consiliului raional, la Direcția Generală Asistența Socială, Protecție a Familiei și Copilului și Aparatul Președintelui raionului.

  Astăzi, 10 iulie curent în  incinta Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul ședinței fracțiunii Partidului  Democrat din Moldova, a avut  loc discuții privind posibilitatea conectării  a 4 raioane: raionul Ungheni, Fălești, Nisporeni și Glodeni  la sursa de apă ,,Apa Vital  Iași “ din municipiul Iași.

 

  La întrunire au participat Domnul  Ion  PERJU, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Domnul Dorin ANDROS, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  reprezentantul Domnul  Ioan STOIAN , consilier la  Societatea Comercială ,, Apa Vital  Iași“,  din municipiul Iași, Doamna Liudmila GUZUN, Domnul Ion LEUCĂ, Domnul Nicolae CIUBUC,  Doamna Svetlana ROTUNDU, Deputați  în Parlamentul Republicii Moldova,  vicepreședinții raionului Fălești Domnul Mihai PRODAN și Domnul Veaceslav TAMBUR.

  Pe viitor urmează a fi negociați următorii pași care sunt necesari de a fi executați pentru a fi soluționată problema de mult așteptată de cetățenii raionului nostru privind  accesul la apa potabilă de calitate.

Galerie foto

  Conform prevederilor Regulamentului cu privire la conferirea titlului de ,,Cetățean de Onoare al raionului”, anexa nr. 2 la Decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21 august 2008,  recent  de către Consiliul raional a alocat  suma   de 44136 lei  pentru  Domnii  Nicolae BÎRLIBA,  Valentin ISAC și Nicoale CIUBOTARU – purtătorii titlului onorific de ,,Cetățean de Onoare al raionului”.

  Domnului  Nicolae BÎRLIBA - i s-a  conferit titlul onorific  de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti, pentru  rezultate remarcabile în sport şi promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional,

  Domnului  Valentin ISAC - i s-a conferit titlul onorific  de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti, pentru permanentă şi eficientă asistenţă metodologică în domeniul arhitecturii şi urbanismului acordată autorităţilor publice din raion şi contribuţiei de mecenat la proiectarea şi edificarea în orașul Făleşti a Monumentului „ Mîndria şi Puterea Poporului” care reprezintă statalitatea şi identitatea Ţării noastre.

  Domnului Nicolae CIUBOTARU– i s-a conferit titlul onorific  de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti, pentru rezultate remarcabile în promovarea valorilor cultural-artistice a imaginii Republicii Moldova pe plan internațional.

  Alocația financiară este o alocație anuală egală cu două salarii medii pe economia națională pentru anul precedent, pentru trimestrul doi al anului curent.

  La data de 07 iulie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc  şedinţa comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier de persoane și a concursului privind atribuirea serviciilor regulate de  transport rutier, aprobată prin decezia Consiliului raional nr1/8 din 07.02.2020  cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la măsurile de prevenire a răspîndirii infecției COVID – 19 în transportul public ce deservesc rutele suburbane.
  2. Examinarea demersului primarului  comunei Ciolacu Nou  cu privire la modificarea orarului de circulație a rutei suburbane: orașul Fălești orele 06.15;11.30;17.15 și Ciolacu Nou  orele 07.00;12.30;17.55.
  3. Examinarea demersului primarului  satului  Pîrlița  cu privire la deschiderea  rutei suburbane  satul Pîrlița – satul Răuțel
  4. Examinarea cererii ÎÎ ”LunguVasileTrans” cu privire la refuzul de deservire a rutei suburbane Fălești – Risipeni.
  5. Cu privire la atribuirea temporară a rutei suburbane Fălești – Risipeni, operatorului de transport ”Pleșca-Trans”.

  Consiliul raional Fălești, Președintele raionului Fălești exprimă sincere condoleanțe familiei Diaconu din satul  Chetriș, în legătură cu trecerea în neființă a doamnei Zinaida DIACONU, primar al satului Chetriș,  care astăzi, 6 iulie 2020 a plecat dintre noi.

  Este o pierdere dureroasă pentru familie, pentru noi toți cei care am cunoscut-o, pentru toți  cei care i-au fost prieteni.

  O adâncă TRISTEȚE, .... o pierdere pentru raionul nostru... am pierdut o personalitate  care s-a remarcat toată viața prin profesionalism și corectitudine în funcția de primar al satului Chetriș pe  durată a două mandate și în funcția de pedagog unde a activat  timp de 44 ani în cadrul Gimnaziului  din localitate.

  Forța personalității Doamnei Zinaida DIACONU  își  va păstra rezonanța în sufletele noastre.

  Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!

  Strășeni, Fălești și Criuleni - cele mai transparente raioane din țară în anul 2020.

  Clasamentul celor mai deschise autorități publice locale, realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” împreună cu INEKO Slovacia a fost prezentat la data de 30 iunie curent.
  Cele 60 de localități (40 de orașe și 20 cele mai mari sate/comune) și 32 de consilii raionale sunt evaluate, al patrulea an la rând, în baza următoarelor nouă criterii de transparență: accesul la informație, participarea în procesul decizional, procesul bugetar, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, administrarea proprietății publice, conflictul de interese, resursele umane, serviciile sociale și investițiile autorităților locale în anul 2019.

Punctajul maxim pentru administrația unui autorități publice locale constituie 100 de puncte.).

Cele mai transparente autorități publice locale de nivelul II sunt consiliile raionale din Strășeni (78 de puncte), Fălești (61 de puncte) și Criuleni (60 de puncte).
  Potrivit raportului cu privire la transparența autorităților administrației publice locale din Republica Moldova în anul 2019, media generală de transparență a 32 de raioane monitorizate este de 37,67% și de 24,0% în cazul orașelor și satelor. Astfel, comparativ cu clasamentul din 2018 media generală de transparență a crescut cu 0,39 % pentru administrațiile publice locale de nivelul II, dar din păcate, a scăzut cu 4,47% în cazul autorităților publice locale de nivelul I.
Orașele Bălți, Chișinău și Fălești sunt cele mai transparente localități din Republica Moldova,  municipiul Bălți (76 puncte), municipiul Chișinău (58 puncte) și orașul Fălești (56 puncte).
  Susținerea democrației, a independenței și transparenței instituțiilor publice-cheie din Republica Moldova” este implementată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO). Inițiativa este susținută financiar de Programul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și are ca scop informarea publicului despre dezvoltarea democrației și independența instituțiilor-cheie ale statului, precum și îmbunătățirea transparenței și a stabilității financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor de stat din Republica Moldova.