Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 30 ianuarie curent Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință de lucru primarii satelor și comunelor din raion.

    

  Agenda întrunirii a inclus chestiuni privind:

 • totalizarea campaniei de prevenire a incendiilor în raionul Fălești,
 • acordarea ajutorului material cetățenilor care au suferit în urma incendiilor,
 • organizarea activității instituțiilor de educație timpurie,
 • valorificarea mijloacelor alocate din Fondul Rutier și bugetul statului pentru reparația drumurilor,
 • ieșirile în teritoriu a Președintelui raionului, Aparatul Președintelui raionului și a serviciilor din cadrul Consiliului raional,
 • acordarea serviciului de suport monetar și sprijin familiar.

Galerie foto

  Campania de prevenire a incendiilor desfăşurată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în comun cu Inspectoratul General de Poliţie continuă și în localităţile din raionul Fălești.

   Astăzi,  28 ianuarie curent,  în sala de ședințe a Consiliului raional s-a dat startul campaniei de prevenire a incendiilor unde au participat conducerea raionului, Domnul  Sergiu Fîntîna, vicepreședinți ai raionului, reprezentanți ai domeniului social, reprezentanți  ai  IGSU și IGP.


  După anunțarea campaniei  poliţiştii,  salvatorii, pompierii,  urmau să ajungă în 47 localităţi din raionul Fălești, unde vor instrui cetățenii la capitolul antiincendiar, prevenirea riscului de intoxicaţie cu monoxid de carbon emanat de la sobe şi instalaţii de încălzire defecte.

  În teren vor activa peste 48 de salvatori şi poliţişti, care vor forma 12 de grupuri mixte.  Angajaţii  IGSU şi IGP vor merge împreună cu reprezentanţii APL la gospodăriile oamenilor pentru a ai informa despre asigurarea securităţii vieţii. În special vor fi vizitate familii cu mulţi copii, persoane în etate, dar şi cu dezabilităţi.

  Scopul campaniei  este de a sensibiliza societatea  privind riscurile incendiilor.

Galerie foto

  Astăzi, 27 ianuarie curent Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media și ai serviciilor desconcentrate.

    IMG 0890

 În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 20 ianuarie - 25 ianuarie 2020 și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 27.01.-02.02. anul curent.

Galerie foto

 La 27 ianuarie 2020, președintele raionului Dl Sergiu Fîntîna a convocat în ședință grupul operativ pentru monitorizarea executării măsurilor de profilaxie pentru diminuarea riscurilor de răspândiri a îmbolnăvirii porcinelor cu virusul  „ciuma africană” pe teritoriul raionului Fălești.
 În cadrul ședinței directorul adjunct al Direcției Siguranța Alimentelor Fălești Dl Maican Vladimir a informat despre mersul executării  măsurilor profilactice pentru combaterea și prevenirea pestei porcine  în sectoarele afectate din zona Prutului.
  Despre măsurile de restricție asupra limitării accesului persoanelor pe terenurile împădurite din zona  Prutului pentru efectuarea lucrărilor tehnice speciale a informat Dl Sergiu Movileanu,director al rezervației naturale ,,Pădurea Domnească” și dl Turevici Oleg, pădurarul șef al raionului. În urma discuțiilor  s-a pus în sarcina președinților comisiilor situații excepționale din localitățile  Chetriș. Călinești, Hîncești, Pruteni și Taxobeni să intensifice  măsurile de  profilaxie  pentru neadmiterea răspândirii virusului de pestă porcină în gospodăriile locatarilor, să interzică scoaterea porcinilor din teritoriul localității pentru realizare fără avizul Direcției Siguranța Alimentelor.
 De asemenea la intrarea pe teritoriul  pădurilor din zona Taxobeni va fi instalat și amenajat punctul de trecere conform normelor și cerințelor în vigoare. Asociația vânătorilor va organiza împușcatul vulpilor și a șacalilor din zonele respective cu respectarea normelor de securitate.

Galerie foto

IMG 0838  Joi, 23 ianuarie, curent în sala de ședințe a CR, în cadrul companiei de informare privind oportunitățile de finanțare pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, a avut loc un seminar de informare la care au participat primarii autorităților publice locale de nivelul I și persoanele cointeresate.

  Cu un cuvânt de salut către participanți din partea CR s-a adresat șeful Direcției Agricultură și Alimentație dl Valeriu Motelica, care a relatat, că seminarul dat are ca scop informarea potențialilor beneficiari despre măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor.

IMG 0850  Moderatorii sesiunii dl Ion Pînzari (Direcția politici și programe de dezvoltare a mediului rural, MADRM) și dna Victoria Meleșco ( șef secția teritorială AIPA,  Bălți) au prezentat următoarele chestiuni :

- Subvenţii post investiţionale;
- Subvenţii în avans pentru proiecte star-up;
- Subvenţii în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural;
- Procedura de depunere a dosarelor în cadrul Măsurilor ce vizează îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural;

  La finele seminarului a avut loc un dialog de întrebări și răspunsuri și s- au făcut schimb de opinii pe marginea subiectelor discutate.

Galerie foto

IMG 4016  La 22 ianuarie 2020, în incinta Consiliului Raional Fălești, s-a desfășurat o ședința de informare privind proiectul „Îmbătrânire și Sănătate”, organizată de Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”  în parteneriat cu Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești.    

  La ședință au participat consilieri raionali, șefii Direcțiilor și secțiilor din cadrul Consiliului Raional, angajați ai Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, mass-media, societate civilă.

  Participanții la ședință au fost informați despre scopul și obiectivele proiectului, bugetul total al proiectului,  riscurile la care  pot fi supuse persoanele vârstnice  și  nevoile stringente  ale acestora. Un accent deosebit a fost pus pe conceptul „Comunitatea Prietenoasă Vârstei”

  De notat, că raionul Fălești este unul din cele 2 raioane selectate în care pe parcursul anilor 2020-2023 urmează a fi implementat proiectul nominalizat.

  Ședința a finisat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Galerie foto

  La 22 ianuarie curent, în  sala de ședințe a Primăriei orașului Fălești,  s-a desfășurat  ședința  ordinară a Colegiului consultativ constituit în  raionul Fălești al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat , unde au fost examinate chestiunile:

 1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Colegiului consultativ constituit în raionul Fălești pe semestrul I al anului 2020.
    Raportor - Lilia Osoianu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.
 1. Cu privire la activitatea reprezentanței Agenției Teritoriale „VEST” al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în raionul Fălești pentru anul 2019.
    Raportor - Arcadie Neguleanu, specialist coordonator  AT VEST.
 1. Cu privire activitatea Inspectoratului de Poliție Fălești pentru anul 2019.
    Raportor -  Oleg Gherman, comisar principal, șef Inspectoratul de Poliție Fălești
 1. Cu privire la măsurile comune întreprinse pentru combaterea și prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane în r-ul Fălești.
    Raportori:

    Maican Vladimir, șef  interimar Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Fălești;
    Grosu Vasile, șef Inspecția pentru Protecția Mediului Fălești;
    Oleg Gherman, comisar principal, șef Inspectoratul de Poliție Fălești;
    Oleg Turevici, șef  ÎS ”Moldsilva”, Ocolul silvic Fălești;
    Lilia Antoci, șef interimar Serviciul Situații Excepționale Fălești,
 1. Cu privire la activitatea Biroului de Înmatriculare a Transportului și Documentare a Conducătorilor Auto Fălești.
    Raportor – Valeriu Angheni, șef Biroul de Înmatriculare a Transportului și Documentare a Conducătorilor Auto Fălești.

  În urma prezentării rapoartelor de către șefii serviciilor publice desconcentrate din raion, examinând propunerile înaintate de către persoanele cu funcții de răspundere prezente în ședință, în scopul activității eficiente a serviciilor publice desconcentrate din raion, au fost aprobate hotărâri, care urmează a fi îndeplinite.

  La ședință au participat vicepreședinții raionului Dnii Veceaslav Fusu și Mihai Prodan.

Galerie foto