Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Astăzi, 10 aprilie, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

 Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

 În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

 • so-10-04-2023_1
 • so-10-04-2023_2
 • so-10-04-2023_3

 La 27 martie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

 Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

 În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă 27.03.2023 – 02.04.2023.

  La 24 martie curent, în sala de ședință a Consiliului raional Fălești a avut loc Conferința medicală a asistentelor medicale din raionul Fălești.

  Conferința a fost deschisă de către vicepreședintele raionului, Domnul Veaceslav Fusu care  a venit cu un cuvânt de salut către cei prezenți ți urări de succes în activitate.

 • 1
 • 3
 • 4

  Subiectele discutate în cadrul conferinței au fost:

 • Informația despre asistența pediatrică și obstetrica ginecologică în raionul Fălești.
  Raportor: Elena Cumurciuc, specialist principal în asistența mamei și copilului
 • Semne de pericol la copii de vîrsta 0-5 ani
  Raportor : Eugenia Osoianu, medic pediatru consultant
 • Urgențe pediatrice
  Raportor: Elena Cumurciuc,  specialist principal în asistența mamei și copilului
 • Îngrijirea pacientului la domiciliu.
  Raportor : Nina Sceastlivii,  șef al IMSP„Centrul de Sănătate Fălești”
 • Informație organizatorică pentru asistentele medicale, în acordarea serviciilor medicale
  Raportor : Nina Mitrozor, asistenta medicală de familie - șefa

   Astăzi, 22 martie curent,  în sala de ședințe a Consiliului raional, reprezentanții autorităților publice locale de nivelul II și I au avut o întrevedere cu Doamna Maria GONȚA, Domnii Boris MARCOCI și Vasile GRĂDINARI,  deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

   La ședință au participat  Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, Domnul Mihai PRODAN, Vicepreședintele raionului, specialiștii din domeniul relații funciare și cadastru, arhitectură din cadrul Consiliului raional, primarii orașului, satelor și comunelor din raion, specialiștii din cadrul primăriilor care sunt responsabili de relațiile funciare și cadastru.

   Tematica întrunirii a fost  dezbătută de către domnii deputați, și anume Proiectul Codului Urbanismului și Construcțiilor în Republica Moldova. Scopul prezentului cod este stabilirea cadrului legal unitar pentru urbanism, planificarea teritorială și executarea lucrărilor de proiectare și de construcții, asigurarea calității construcțiilor, a materialelor și produselor pentru construcții pe teritoriul Republicii Moldova.

   Codul vine în ajutor autorităților publice locale în promovarea politicii statului în domeniul dezvoltării și gestionării teritoriului administrat.  

   Amintim, că în contextul vizitei domnului  Dorin RECEAN, Prim- ministru Republicii Moldova în raionul Fălești, din 21 februarie 2023, de către reprezentanții autorităților publice au fost abordate  mai multe subiecte printre care și problema proiectului de lege a Codului Urbanistic și anume adaptarea prevederilor codului la necesitățile și capacitățile locale. Problematica planurilor urbanistice generale, inclusiv insuficiența specialiștilor în domeniul proiectării planurilor generale și lipsa planurilor urbanistice  duce la impedimente de elaborare a autorizațiilor de construcții.

  Astăzi, 22 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării a 5 chestiuni cele mai stringente la moment care urmează a fi soluționate.

  La ședință au fost prezenți membrii comisiei situații excepționale, invitați fiind primarii orașului, satelor și comunelor din raion și șefii centrelor de sănătate din raion.

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea Bilunarului ecologic în primăriile raionului Fălești.
  Raportor: Grosu Vasile, șef al Inspecției pentru Protecția Mediului Fălești
 1. Cu privire la măsurile privind securitatea antiincendiară pe teritoriul raionului Fălești în perioada primăvara – vară a anului 2023.
  Raportor: Nicolae Salamandîc, șef al Serviciului Prevenție al Secției Situații Excepționale Fălești
 1. Cu privire la pregătirea formațiunilor medicale a Protecției Civile pentru aplicațiile practice raionale.
  Raportori: Rudîc Fiodor, specialist al Secției Administrație publică
              Bobu Iurie, medic – șef al Centrului de Sănătate Publică
 1. Cu privire la examinarea demersului Secției Situații Excepționale a raionului Fălești nr.70 din 23.02.2023
  Raportor: Nicolae Salamandîc, șef al Serviciului Prevenție al Secției Situații Excepționale Fălești
 1. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor, casele cărora au avut de suferit în urma incendiilor.
  Raportor: Rudîc Fiodor, specialist al Secției Administrație publică

  În cadrul ședinței s-a aprobat planurile de activitate privind organizarea și desfășurarea bilunarului ecologic, măsurile privind securitatea antiincendiară pe teritoriul raionului în perioada primăvara – vară al anului 2023, formațiunilor medicale a Protecției Civile pentru aplicațiile practice raionale.

  Mai multe fotografii

  În perioada  13-14 martie curent, o delegație a Consiliului Județean Iași, condusă de Doamnele Laura Pastravanu și coordonatoarea proiectului Silvia Vasile, au efectuat o vizită de monitorizare privind implementarea proiectului ”Călător pe meridiane culturale”.

  O ședință de lucru în cadrul proiectului a fost organizată în incinta Consiliului raional Fălești la care au participat președintele raionului Fălești domnul Sergiu Fîntîna, primarul orașului Fălești domnul Alexandr Severin, precum și reprezentanții echipei de proiect.

  În cadrul ședinței s-au discutat despre mersul implementării proiectului „Călător pe meridiane culturale”, procesul de executare a lucrărilor de reabilitare și reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare din orașul Fălești și pregătirea specificațiilor tehnice pentru inițierea procedurii de achiziție pentru procurarea mobilierului necesar la Muzeul de Istorie și Etnografie "Lazăr Dubinovschi” din orașul Fălești. Pe parcurs, membrii echipei de proiect, împreună cu responsabilul tehnic au efectuat o vizită de lucru la șantierul unde la moment se execută lucrările de reabilitare și reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare din orașul Fălești. Totodată  au vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie "Lazăr Dubinovschi” din orașul Fălești care a fost renovat din sursele financiare ale proiectului sus menționat și școala sportivă pentru copii din orașul Fălești.

  În partea a doua a zilei membrii echipei de proiect s-au deplasat în comuna Albinețul Vechi unde au vizitat căminul cultural și 2 operatori economici din localitatea respectivă,  ”Kab-Lem MLD-IT” SRL care își desfasoară activitatea în producția cablajelor pentru componente auto și SRL ”Gospodarul Rediu” care deține o pepenieră de producere a puieților de nuci.

 În ziua următoare echipele de proiect a Consiliului Județean Iași și a Consiliului raional Fălești au discutat despre oportunitățile de creare a unui parteneriat pentru a participa cu o propunere de proiect în cadrul programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, în acest scop au vizitat fosta școală pentru fete din orașul Fălești, preconizată pentru renovarea și crearea în incinta ei a unui Centru de promovare a turismului regional și transfrontalier.

  Mai multe fotografii

  Astăzi, 13 martie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.
  Prezenți la ședință de către reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional s-a raportat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.
 • so-13-03-2023_1
 • so-13-03-2023_2
 • so-13-03-2023_3