Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Măsurile de creștere economică și sporire a numărului locurilor de muncă și acțiunile Guvernului pentru asigurarea dezvoltării locale au fost principalele subiecte abordate de prim-ministra Natalia Gavrilița, în cadrul întrevederii cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Fălești.
  În cadrul discuțiilor, prim-ministra s-a mai referit la măsurile Guvernului de sporire a securității energetice, dar și la mecanismele de susținere a oamenilor afectați de creșterea prețurilor la energie și gaze naturale. Natalia Gavrilița a dat asigurări că Guvernul va continua să vină cu acțiuni țintite spre creșterea economică, în pofida crizelor în lanț.
  „Am reușit să gestionăm criza energetică, avem stocuri suficiente de gaze naturale, contracte încheiate cu furnizori de energie electrică și deja am început pregătirile pentru următorul sezon de încălzire. Am reușit să mobilizăm resursele necesare pentru acordarea compensațiilor, creșterea salariilor și a indemnizațiilor. De asemenea, continuăm acțiunile și reformele inițiate, în vederea implementării cu succes a agendei europene”, a menționat Natalia Gavrilița.
 • 20230113-1k8a8419
 • 20230113-1k8a8441
 • 20230113-1k8a8448
  Șefa Cabinetului de miniștri a vorbit și despre prioritățile, trasate de Executiv, în vederea creșterii numărului locurilor de muncă și atragerii investitorilor străini în regiuni. De asemenea, Natalia Gavrilița a subliniat că Guvernul va continua să vină cu măsuri de susținere a businessului, prin intermediul programelor de stat avantajoase.
  „Vom continua să venim cu Programe de stat avantajoase pentru dezvoltarea businessului care activează în condiții transparente și oneste. Cei care își vor dezvolta afacerile în sate vor putea accesa resurse financiare pe termen lung la rate fixe, ceea ce va permite crearea a noi locuri de muncă în regiuni și va contribui la o dezvoltare economică uniformă pe întreg teritoriul țării”, a menționat prim-ministra.
  Primarii din localitățile raionului Fălești s-au interesat despre avantajele amalgamării voluntare a localităților, care includ stimulente financiare pentru angajații acestor primării și posibilități de a accesa fonduri guvernamentale suplimentare. Prim-ministra a reiterat necesitatea de instruire a lucrătorilor din cadrul APL în domeniul de formulare a proiectelor pentru accesarea fondurilor europene.
  „În parcursul nostru spre Uniunea Europeană, este necesar să avem autorități pregătite și capabile să acceseze fonduri europene. Aveți multe oportunități, este necesar să dați dovadă de spirit proactiv și să fiți implicați activ în procesul decizional, inclusiv pe platforma Comisiei Paritare pentru Descentralizare, activitatea căreia a fost revigorată după o pauză de 6 ani”, a punctat prim-ministra.
  La ședință, au mai fost discutate subiecte legate de creșterile salariale, transferurile pentru reabilitarea drumurilor, dar și extinderea ariilor de acoperire a Programului Național „Satul European”.
  Sursa: https://gov.md/

  La data de 15 ianuarie, este sărbătorită anual Ziua Națională a Culturii, concomitent cu nașterea marelui poet al neamului Mihai Eminescu, zi în care determinăm rolul acesteia în contextul identității noastre naționale.

Stimaţi promotori ai culturii din raionul Fălești!

  Anume Dumneavoastră aveţi menirea să dezvoltaţi arta, să transformaţi şi să îmbunătățiți viaţa spirituală în localităţile noastre, să creaţi condiţii optime pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri. Ne exprimăm recunoștința profundă pentru munca Dumneavoastră de zi cu zi, pentru devotamentul profesiei, ambiția creatoare și munca dezinteresată.

  Importanţa deosebită a culturii societăţii noastre este acel pilon important pentru a putea simţi esenţa vieţii. Ea ne oferă un sentiment unic de apartenenţă la cele mai diverse valori ale existenţei noastre, care s-au format pe parcursul a mii de ani, începând cu tradițiile seculare și terminând cu tehnologiile informaţionale moderne. Cultura ne oferă posibilitatea să creăm o atmosferă mai bună pentru o viață mai bună, contribuind la soluţionarea problemelor sociale și umanitare, oferind hrana spirituală oamenilor prin multiplele acțiuni culturale, care vin să protejeze tradiţiile noastre populare şi valorile naţionale,  să promoveze nesecatele talente ale neamului nostru, căci unde este cultură, există armonie și prietenie, ea reprezentând frumusețea omului.

  Vă doresc ca munca Dumneavoastră să aibă parte de succese și recunoștința societății în care trăim, să aveți perseverență în activitatea zilnică, tărie de caracter în tot ceea ce faceți, bunăstare și înțelegere în familiile Dumneavoastră, activități și gânduri frumoase, să fiți mereu în lumina frumosului pentru a Vă realiza visele, năzuințele și aspirațiile.

  Cu respect,
Sergiu Fîntîna
Președintele raionului Fălești

  Duminică, 8 ianuarie 2023, Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălţi, a binecuvântat cea de-a doua ediție a Concertul de Colinde desfăşurat, la Fălești, la Palatul de Cultură „Mihai Volontir”.

  Concertul a fost organizat de către Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Generală Educaţie şi Cultură (Făleşti), Episcopia de Bălţi şi Protopopiatul de Făleşti al Episcopiei de Bălţi.

  Concertul a debutat cu rostirea unei binecuvântări și a unui cuvânt de salut de către PS Antonie, Episcopul de Bălți. Cuvinte de salut au mai adresat Excelenţa Sa, domnul Petrişor Ionel Dumitrescu, Consulul General al României la Bălţi, domnul Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, domnul Veaceslav Tambur, vicepreședintele raionului Fălești, PC Pr. Prof. Mihai Milea de la Buzău și doamna Mariana Osadța, șefa Direcției Generale de Educație și Cultură Fălești.

  Pe scena Palatului de Cultură din Făleşti au urcat pe rând: Corul „Speranța” (conducător artistic - Valentina Bulgaru), Formația Folclorică „Auraș-Păcuraș” (conducător artistic - Valeriu Dumbravă), Ansamblul de Muzică ușoară „Crescendo” (conducător artistic - Munteanu Natalia), elevii din IPLT „Mihai Eminescu”, orașul Fălești, elevii din IPLT „A. Pușkin”, orașul Fălești, elevii din IPLT „Ion Creangă”, orașul Fălești, Formația de Fluieriști din IP Gimnaziul Făleștii Noi (conducător artistic - Negoiță Gavril), elevele Școlii de muzică din orașul Fălești Gordienco Sofia și Mustiață Otilia, clasa Flaut-pian a profesorului Iarmalovici Anatol, dl. Alexandru Dudnic - câștigătorul concursului „Steaua Fălești” ediția a X-a, 2022, secțiunea muzică ușoară, dl. Alexandra Rusu - câștigătoarea concursului „Steaua Fălești” ediția a X-a, 2022, secțiunea muzică populară, dra Alexandra Pătraș, interpretă de muzică ușoară și populară și familia Calmuțchi din Fălești.

  Astăzi, 06 ianuarie, un grup de copii au recitat un colaj de colinde frumoase în ajun de Crăciun pentru conducerii raionului și angajații Consiliului raional.

  Mesajele colindătorilor însoțite cu  urări de sănătate, pace și prosperitate pentru anul care vine pentru cei prezenți au fost în scopul unui act de caritate pentru cei mai triști ca noi.

 • colinde-in-ajun_1
 • colinde-in-ajun_2
 • colinde-in-ajun_3

    Pe parcursul săptămânii curente, cu prilejul frumoaselor sărbători de iarnă Crăciunul și Anul Nou 2023,  cete cu colindători din cadrul a mai multor instituții publice din raion  au  venit cu frumoase colinde în fața conducerii raionului, consilieri raionali, primari și  angajații din cadrul Consiliului raional.

 • colinde_1
 • colinde_2
 • colinde_5

  Cu  profund respect, gazda- conducerea raionului a primit cu drag cete de colindători: Formația Folclorică ,,Baștina”, a Palatului raional de cultură ,,Mihai Volontir”, Ansamblul vocal „Bocănencele”, a Casei de Cultură din satul Bocani,   Colectivul de Pedagogi din cadrul gimnaziului și ai Casei de Cultură din satul Izvoare,   Corul Speranța a școlii de muzică, Secția Cultură și Turism, Grupul de Seniori din cadrul primăriei orașului Fălești, Formația Folclorică , ,,Mlădița” din cadrul Centrului de Cultură și Agrement din satul Sărata Veche și copii din cadrul Instituției de Educație Timpurie nr. 5  ,,Soarele” din orașul Fălești, CAS ,,Casa Speranței”, grup de colindători  din cadrul Direcției Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului.

   Mesajele colindătorilor care au răsunat  au fost transmise cu  urări de sănătate, pace și prosperitate pentru anul care vine.

  Mai multe fotografii

  Astăzi, 26 decembrie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

  Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

  În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

 • so-26-12-2022_1
 • so-26-12-2022_2
 • so-26-12-2022_3

  Astăzi, 22 decembrie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință de lucru  primarii orașului, satelor și comunelor din raion, conducătorii formațiunilor  și obiectelor protecției civile a raionului. La ședință au participat Domnii Ion BUZINSCHI, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Veaceslav TAMBUR, Veaceslav FUSU,Mihail PRODAN și Doamna Lilia ANTOCI, vicepreședinți ai raionului, vicepreședinți ai comisiei situații  excepționale.

 • sed-tot_1
 • sed-tot_2
 • sed-tot_3

  Întrunirea a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional,  în agendă fiind 2 chestiuni privind:

 1. Cu privire la darea de seamă anuală la protecția civilă pentru anul 2022 și sarcinile planificate pentru anul de activitate 2023.

  Raportor: Fiodor Rudîc, specialist, Secția Administrație publică

 1. Cu privire la stimularea personalului de conducere a protecției civile a raionului.

  Raportor: Ana Bordeniuc, secretar al Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești

  În cadrul ședinței, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a înmînat diplome pentru personalul de conducere la protecția civilă  pentru activitatea în domeniu pe parcursul anului 2022.

  La  final de activitate cu prilejul sărbătorilor de iarnă pentru conducerea raionului, primarii raionului  și conducătorii instituțiilor publice a răsunat un colind frumos recitat de corul ,,Speranța” un grup de  copii din cadrul școlii de muzică a secției Cultură și Turism, din cadrul Direcției Generale Educație și Cultură.

  Mai multe fotografii