Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Mult stimaţi ocrotitori ai sănătăţii, medici,  asistenți medicali și farmaciști !

medic 

Ziua profesională a lucrătorului medical şi a farmacistului  este prilejul de a conştientiza în profunzime , că sănătatea este şi rămâne o prioritate neasemuită a vieţii, de care depinde fortificarea nivelului social – economic al prezentului şi viitorului nostru.

În a treia duminică a lunii iunie celebrăm frumoasa sărbătoare, eveniment de omagiu adus oamenilor îmbrăcaţi în albul imaculat al credinţei şi speranţei, care stau cu devotament şi vigelenţă la straja sănătăţii noastre.

Buna organizare şi desfăşurare a activităţii medico – sanitare şi farmaceutice în instituţiile medicale  din raion se perfecţionează  în continuu,  axată pe schimbarea atitudinii faţă de problemele sănătăţii, propagarea şi promovarea unui mod sănătos de viaţă.

Prin abnegaţia şi devotamentul Dumneavoastră profesional, tenacitate şi consacrare plenară activităţii de muncă, atitudine receptivă şi grijulie faţă de pacienţi, reuşiţi să aduceţi bucuria continuităţii neamului în fiecare familie, dăruind mereu o rază de speranţă suferindului, trataţi maladiile cu sufletul în baza simplei chemări a inimii.

medic floriMarcarea acestei importante sărbători îmi oferă prilej să adresez medicilor, asistenţilor medicali, farmaciştilor şi personalului tehnic din instituţiile  medicale ale raionului cele mai alese şi respectuoase expresii de mulţumire şi recunoştintă pentru munca blagorodnică depusă zilnic  pentru fortificarea sistemului de sănătate a raionului.

Vă exprim profundă gratitudine, pe care o meritaţi din plin, pentru curajul, perseverenţa, poziţia civică fermă şi pentru tot binele ce-l făuriţi în numele prezentului şi viitorului.

Fie ca obiectivele şi eforturile Dumneavoastră să înregistreze  succese, viaţa să  Vă fie  frumoasă   alături de cei dragi sufletului la serviciu și acasă.

Sănătate și realizări frumoase Vă doresc atât în plan profesional cât și personal.

Cu aleasă considerațiune,
     Sergiu FÎNTÎNA, Preşedintele raionului Făleşti

                                      Fără voi viața n-ar fi posibilă, scumpii noștri lucrători medicali….

  Astăzi, 19 iunie cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului  care o marcăm anual în a treia duminică a lunii iunie, la instituțiile medicale din orașul Fălești au avut loc mini activități care au  avut ca scop de aduce  omagii, mesaje de felicitare și mențiuni pentru  lucrătorii medicali.

  În legătură cu situația epidemiologică creată la moment nu a fost posibil ca activitatea să întrunească tot personalul medical făleștean. Prima activitate s-a desfășurat la ÎMSP ,,Centrul de Sănătate Fălești”, apoi la Serviciul Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și în final la ÎMSP ,,Spitalul raional Fălești”.

  Mesaje de felicitare și mulțumire pentru medici, pentru cei care ne veghează sănătatea,  au fost transmise de către Consiliul raional, de Domnul Iurie OSOIANU, directorul ÎMSP ,,Spitalul raional Fălești”, de Doamna Nina SCIASTLIVÎI, șef a a ÎMSP ,,Centrului de Sănătate  Fălești” și Doamna Angela MOCANU, șef a Serviciului Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

   Pentru profesionalism, responsabilitate și dedicație în domeniul de sănătate din partea Ministerului Sănătății,  Muncii și Protecției Sociale și a Sindicatului au fost înmânate diplome pentru cei care  se dedică  pentru salvarea vieților oamenilor. 

  

Transmitem tuturor celor care au îmbrățișat profesia de medic - sănătate,  succese pe acest ”tărâm” nobil, fără de care societatea nu poate exista.

Galerie foto

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge marcată anual la data de 14 iunieeste prilej pentru a crește gradul de conștientizare asupra necesității condițiilor de siguranță în donarea de sânge și a mulțumii donatorilor voluntari de sânge pentru gestul lor de a salva vieți fără a aștepta o recompensă în schimb. 

Cu acest prilej  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova pentru contribuție la salvarea de vieți omenești prin donarea voluntară de plasma convalescentă în situația de pandemie provocată de COVID-19 ,,Sânge sigur pentru  toți”  au fost decernați cu diplome trei cetățeni din raionul Fălești.

Diplomele au fost înmânate  de către Nicolae CAZACU, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat la data de 15 iunie curent.  

Sângele este o resursă importantă, atât pentru tratamentele planifiсate, сât şi pentru intervenţiile de urgenţă. Aсesta ajută paсienţii сare suferă de probleme de sănătate сe le pun viaţa periсol, asigurând o existenţă mai îndelungată şi o сalitate superioară a vieţii.

Cu toate că scopul acestei zile este de a creşte gradul de conştientizare asupra importanţei donării de sânge şi de a încuraja cât mai mulţi oameni să doneze, obiectivul zilei este nu neapărat de a atrage un număr mare de donatori în acea zi, cât de a-i sărbători pe cei care donează sânge în mod voluntar, fără vreo recompensă, decât aceea că au ajutat la salvarea a milioane de vieţi.

Amintim că prima Zi mondială a donatorului de sânge s-a sărbătorit în 2004 la Johannesburg, Africa de Sud

Ziua mondială a donatorilor de sânge este una dintre cele opt campanii oficiale de sănătate publică, marcate de Organizația Mondială a Sănătății, împreună cu Ziua Mondială a Sănătății, Ziua Mondială a Tuberculozei, Săptămâna Mondială a Imunizării, Ziua mondială fără tutun, Ziua mondială a malariei, Ziua Mondială a Hepatitei și Ziua mondială de combatere a SIDA.

Această zi a fost înființată în urma succesului de care s-a bucurat Ziua Mondială a Sănătății din anul 2000, ce a avut ca temă importanța donării de sânge și s-a desfășurat sub sloganul "Sângele salvează vieți". 

   

  Astăzi, 9 iunie curent Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media.

  În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 01.06.2020 – 07.06.2020  anul curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 9.06.2020-14.06.2020.

La 03 iunie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, președintele Consiliului Administrativ al   ÎMSP ,,Spitalul raional Făleşti” a convocat în ședință membrii consiliului  unde au fost examinate chestiunile :

  1. Cu privire la aprobarea listelor de tarifare   a angajaţilor  IMSP ,, Spitalul raional Făleşti” pentru anul 2020.
  2. Cu privire la aprobarea devizului de venituri şi cheltuieli  (business – plan) al  ÎIMSP ,, Spitalul raional  Făleşti” pentru anul  2020.
  3. Cu privire   la modificarea devizului de venituri şi cheltuieli  (business-plan) pentru Asistenţa Medicală Spitalicească și achiziționarea mijloacelor fixe. 
  4. Cu privire la aprobarea planului de achiziţii publice pe instituţie pentru anul 2020. 
  5. Cu  privire la  examinarea şi acceptarea condiţiilor de salarizare  personalului de conducere al ÎMSP „Spitalul raional  Făleşti” pentru anul 2020.

Chestiunile au fost raportate de Doamna Aliona VOROTNEAC,  șef Serviciu economico-financiar. 

La ședință au participat  Domnii Oleg BELBAS, directorul Agenției Teritoriale Vest a Companiei de Asigurări în Medicină, Iurie OSOIANU, director interimar al ÎMSP ,,Spitalul raional Făleşti” și Doamna  Svetlana Șobea, șef secție consultative.

 

   Astăzi, 1 iunie curent Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media.

  

   În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 25.05.2020 – 31.05.2020  anul curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 01.06.2020-07.06.2020.

Galerie foto

  Astăzi, 25 mai curent Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media.

   În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 18.05.2020 – 24.05.2020  anul curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 25.05. – 31.05 anul curent.