La  27 mai curent în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale . În cadrul ședinței au participat primarii  orașului, satelor și comunelor din raion, șefii secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional și reprezentanții serviciilor desconcentrate.

  Ordinea de zi a cuprins chestiuni privind: salubrizarea și  amenajarea teritoriului raionului, asigurarea odihnei lângă bazinele acvatice în perioada de vară, aprobarea actelor cu privire la pagubele cauzate culturilor agricole în rezultatul ploilor abundente cu grindină pe teritoriile raionului din 18 mai și 19 mai curent, reconstrucția podurilor în satul Bocani, Mărăndeni și Glinjeni, pregătirea serviciilor, primăriilor și obiectelor către verificare și aplicațiile protecției civile a raionului și acordarea ajutorului material cetățenilor.

Galerie foto

  În conformitate cu planul de activitate al Serviciului Protecției Civile în perioada 23-24 mai anul curent s-au desfășurat competițiile echipelor și posturilor sanitare din raion.

  La aceste competiții au participat 34 echipe sanitare cu un contingent de 844 persoane și 2 posturi sanitare formate din 8 persoane.

  În anul curent s-a atestat o atitudine serioasă față de pregătirea formațiunilor medicale atât în plan teoretic cât și în plan de asigurare cu echipamentul necesar.

  Cunoștințele profunde, acțiunile executate cu cunoștință de cauză au creat unele greutăți membrilor juriului în aprecierea învingătorilor. Însă ca și la orice competiție au fost selectați cei mai buni.

  Astfel pentru cea mai bună prezentare la competiție s-au plasat echipele sanitare:

-  Întreprinderea cu Capital Străin ,,SAMMY CABLAGGI”- I  loc

-  Primăria comunei  Făleștii Noi - II loc     
-  Primăria satului Glinjeni -II loc
-  Întreprinderea cu Capital Străin ,, MARTHATEX - III loc
-  Primăria comunei Albinețul Vechi –III loc
-  Întreprinderea cu Capital Străin ,, Plastic Manufacturing” - III loc

  Posturile sanitare s-au plasat corespunzător:

-  Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe din orașul Fălești - locul I
-  ÎM ,,Sudzucker Moldova” SA – locul II

  Pentru  activitatea artistică prezentată la competițiile raionale s-au plasat posturile sanitare:

       

  Primăria comunei Horești – locul I
  Întreprinderea cu Capital Străin ,, Plastic Manufacturing” - II loc
  Primăria comunei Ișcălău - III loc

Galerie foto

  Deschiderea oficială a competiției raionale a posturilor și echipelor sanitare la protecția civilă  a avut loc la 23 mai  în orașul Fălești în apropiere de lacul Comsomolist.

   La eveniment a participat Domnul Viorel BABII, Președintele raionului, Domnul Roman RADU, vicepreședintele raionului,  Domnul  Ion URECHEANU,  șef al Secției Situații Excepționale Fălești, Doamna Lilia ANTOCI, șef Serviciu Protecția civilă din cadrul Secției Situații Excepționale Fălești, Domnul  Fiodor Rudîc, specialist protecția civilă din cadrul Consiliului raional și membrii  comisiei medicale raionale.

  Competiția se v-a desfășura timp de 2 zile la 23 și 24 mai  unde  v-a participa echipe și posturi sanitare din cadrul primăriilor și întreprinderilor din raion.

 

Galerie foto

  La 22 mai curent pentru cetățenii raionului a avut loc un eveniment  frumos – deschiderea oficială a autogării renovate.

  Cu un  mesaj de felicitare pentru colectivul care activează în cadrul întreprinderii,  agenții economici și prestatorii de servicii de taxi și cetățenii raionului - a adresat Domnul Viorel BABII, președintele  raionului. În discurs Domnul Președinte a menționat, că făleștenii sunt norocoși că au fost selectați primii pe lista de priorități a întreprinderii ,,Gările Auto Moderne”,  pentru care au fost investiți 3,5 milioane lei pentru renovare și care vor beneficia de condiții mai bune de activitate.

  Oaspeții de onoare ai evenimentului au fost Domnul Sergiu SÎRBU, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Domnul Vitalie MRUG, director general al întreprinderii ,,Gările Auto Moderne “, Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului și Domnul Vasile Ursachi, șef al SRL ,,Gările Auto Moderne” filiala Fălești.

  După 40 de ani de activitate, Gara AUTO Fălești a fost modernizată.

  Lucrările de renovare au început în luna aprilie și au cuprins o suprafață de  5400 de metri pătrați. A fost reconstruită îmbrăcămintea rutieră, au fost montate borduri noi și a fost  amenajat peronul, pe care au fost trasate linii speciale de marcaj. Au fost efectuate și lucrări de reparație a rețelelor de evacuare a apelor pluviale și a rețelelor de canalizare și electricitate.

Galerie foto

 De sfântul Nicolae, la 22 mai  în raion  se sărbătorește Hramul localităților orașului Fălești, Mărăndeni, Chetriș și Hrubna Nouă .

   La frumoasele aniversări a localităților a  participat și Domnul Viorel BABII, Președintele raionului, Domnul Sergiu SÎRBU, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Domnul Veaceslav Tambur, vicepreședintele raionului.

 

 

  Cu acest prilej, Domnul Președinte a raionului a  transmis faleștenilor urări de bine şi sănătate, dorindu-le să fie  mândri de orașul și satele natale și un sincer LA MULȚI ANI !

  Pe parcursul zilei în aceste localități s-au desfășurat  un șir de activități frumoase, concursuri și dansuri care au adunat lume bună și binevoitoare.

  Cu prilejul aniversării a  590 de ani de la prima atestare documentară a orașului Fălești a fost organizate mai multe activități: competiții sportive la ciclism ,,Vella Hora Fălești”, competiții publice la șah, mini fotbal, kick-boxing, expoziție de armament, demonstrație de numere de luptă ale echipei cu destinație specială Bg Nr.1 Infanterie Motorizată, Carabineri, prezentarea gărzii de onoare și fanfara militară.

  Programul sărbătorii a finisat cu frumoasele focuri de artificii.

Galerie foto

  Cu prilejul Zilei Internaționale a Asistenților Medicali la 18 mai în incinta Palatului raional de cultură ,,Mihai Volontir” din orașul Fălești a avut loc conferința națională a Asociației Nurselor din Moldova ,,Nursele - o voce lider în sănătate pentru toți”. Organizatorii evenimentului este Consiliul raional Fălești, ÎMSP Spitalul raional Fălești și ÎMSP Centrul de Sănătate Fălești.
  Inaugurarea conferinței a avut loc cu melodiile ansamblului de violoniști din cadrul școlii de muzică și evoluarea ansamblului de dans ,,Favorit”.
Cu un cuvânt de salut pentru asistenții medicali a venit Domnul Viorel BABII, președintele raionului, Domnul Iurie OSOIANU, Directorul IMSP ,,Spitalul raional” și Doamna Nina SCIASTLIVÎI, Șef al ÎMSP ,,Centrul de Sănătate Fălești”.
  Lucrările conferinței naționale au continuat cu chestiuni privind sistemul de sănătate din Republica Moldova unde au raportat Doamna Elena STEMPOVSCAIA, președintele Asociației Naționale din Republica Moldova, Doamna Virginia ȘALARU, vicedecan USMF ,,Nicolae Testimițanu”, Doamna Maria Munteanu, asistent universitar, catedra medicina de familie, vicepreședinte al Asociației Nurselor din Moldova, Doamna Tatiana Dnestrean, expert în îngrijiri integrate proiectului viața sănătoasă, Doamna Mariana NEGREAN, director adjunct pentru instruirea practică al CEMF ,,Raisa PACALO”, Domnul Andrei Eșanu, Doamna Svetlana NOVAC, reprezentant al Companiei ,,Nestle”.
  Pentru merite deosebite în domeniul de sănătate, asistenții medicali au fost menționați cu diplome de onoare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
  Pentru publicul prezent la conferință ,,SURORILE OSOIANU” au prezentat un frumos program artistic.

Galerie foto

   La 16 mai  în incinta Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din  Municipiul Bălți a fost marcată  Ziua Europei.

  Ziua Europei în Regiunea de Dezvoltare Nord a fost organizată, în parteneriat, de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Consulatul General al României în Bălți și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în calitate de parteneri - Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), People in Need Moldova, Primarii pentru Creșterea Economică, Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” și partener institutional - Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Municipiul Bălți.

   La eveniment a participat ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Excelența Sa Bartłomiej Zdaniuk, ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Excelența Sa Zdeněk Krejčí, consulul general al României la Bălți, Excelența Sa Mihail Baciu, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prim-rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Lilia Pădureac,  reprezentanți ai autorităților  publice locale din nordul republicii, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și jurnaliști.

   La  cea de-a IX  ediție a importantului eveniment a participat și Domnul Viorel BABII, președintele raionului care alături de alți colegi a prezentat un mare interes pentru frumoasă tradiție în regiunea noastră de a marca Ziua Europei și pentru faptul că Uniunea Europeană  fiind  unul dintre principalii donatori ai Republicii Moldova, finanțează diferite proiecte de dezvoltare regională, unde se implementează și în raionul nostru. Consiliul raional  a beneficiat  de mijloace financiare pentru domeniul aprovizionării cu apă.

   În Regiunea de Dezvoltare Nord, Ziua Europei a fost celebrată oficial pentru prima dată la 14 mai 2011, în municipiul Bălți.

Galerie foto