Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Multistimate doamne şi domnişoare!

   Sărbătoarea Feminităţii de pe tot spaţiul terestru ne oferă de fiecare dată un fascinant şi formidabil prilej de a Vă aduce în dar cele mai alese buchete îmbinate din florile sentimentelor de recunoştinţă, mîndrie, dragoste, iubire şi adîncă revelaţie pentru firea Dvoastră dătătoare  de viaţă, conştientizînd cu plenitudine, că femeia este izvorul formării şi dezvoltării personalităţii umane, un permanent îndemn spre bine, linişte şi căldură în sufletele şi casele noastre.

   Sfătoase şi înţelepte bunicuţe, mame dulci, generoase şi grijulii, soţii vrednice şi bune gospodine, fiice drăgălaşe şi duioase – sunteţi ca nişte dinvinităţi astrale în viaţa pămîntească.

   Ne mîndrim, pe bună dreptate, şi de faptul, că, oriunde aţi munci, demonstraţi mult curaj şi perseverenţă, abnegaţie şi responsabilitate, spirit creator şi de iniţiativa, fermă şi ireproşabilă poziţie civică.

   Exprimînd cu toată certitudinea deplina încredere, că aceste şi alte nobile calităţi, care Vă caracterizează, Vă vor însoţi fără opriri şi ocolişuri, cu cele mai răscolitoare sentimente, inspirate de ingemănarea firească a suflului renăscător al naturii cu farmecul răvăşitor al frumuseţii feminine, Vă dorim, dragi şi scumpe doamne şi domnişoare, să ne fiţi mereu sănătoase, iubite, apreciate şi preţuite la justa valoare, învăluite de mireasma prospeţimii şi prosperităţii, armonia bunăvoinţei, fericirii şi împlinirilor rîvnite, căldură sufletească, linişte şi lumină în casele Dumneavoastră.

Cu deosebită

consideraţie

Valeriu Muduc

Preşedintele raionului Făleşti

În scopul asigurării securităţii şi prevenirii poluării mediului înconjurător , Guvernul Republicii Moldova în anul 2006 a aprobat hotărîrea prin care s-a decis de a colecta de pe teritoriul republicii toate substanţele fitosanitare cu termenul expirat, inclusiv şi de pe teritoriul raionului Făleşti.

În anul 2006 de comun cu Ministerul Apărării au fost colectate din depozitele fostelor colhozuri ale raionului 200 tone de substanţe fitosanitare şi stocate temporar la depozitul central al S.A. “Fertilitate”, în apropierea s. Hîtreşti.

La 25 februarie  anul curent a avut loc şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a raionului Făleşti la care au participat reprezentanţii Ministerului Apărării şi NATO. La şedinţa comună a CSE  s-a decis de a organiza în luna aprilie – mai a anului curent evacuarea în Polonia a substanţelor fitosanitare pentru prelucrarea şi distrugerea lor.

La 2 martie cu toţii consemnăm un trist şi sumbru, dar de neuitat eveniment din istoria ţării noastre - declanşarea conflictului armat de pe Nistru.

Întru comemorarea celor petrecute şi elogierea celor peste 600 combatanţi din raion, care punîndu-şi viaţa în pericol, prin înalt devotament şi eroism au adus contribuţie la apărarea patriei, a avut loc un miting la monumentul eroilor căzuți din Transnistria. Printre cei prezenţi se enumeră colaboratorii poliţiei, administraţiei publice locale, veteranii şi participanţii la război. Cu un mesaj de comemorare a tragicului eveniment a venit preşedintele raionului Valeriu Muduc, participant la războiul de pe Nistru. Amintirea celor căzuţi a fost consemnată cu un minut de reculegere.

 

Ziua de 25 februarie a fost una marcantă pentru 9 angajaţi ai Consiliului raional. Aceştia au au depus jurământul  de credinţă al funcţionarului public în faţa simbolurilor de stat şi a colegilor de serviciu.

Zilele trecute , cu o vizită în raionul Făleşti s-au aflat reprezentanţii Confederaţiei întreprinderilor din Florenţa, Italia. Aceştia au avut ca scop identificarea noilor parteneri de afaceri şi schimb de experienţă în domeniul sectorului agricol şi zootehnic.