Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 

La  18.09.2014  în sala de ședințe a Consiliului raional a  avut loc o întrunire cu primarii raionului și specialiștii pentru reglementarea regimului funciar.

Agenda întrunirii a cuprins chestiuni cu privire la  colectarea impozitelor și taxelor locale, sarcina de încorporare în serviciul militar, instrucțiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, organizarea și desfășurarea săptămînii transparenței, organizarea zilei vinului.

 

 

La 16.09.2014 în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc o întrevedere între reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și reprezentanții autorităților publice de nivelul întîi, agenți economici ce prestează servicii în domeniu.

Dl Botnari Vasile a prezentat  planul de acțiuni a ministerului, politici de dezvoltare care se implementează în prezent și cele pentru viitor, programul de dezvoltare strategică, strategia infrastructurii transportului terestru, naval și a aviației civile.

S-a menționat și despre problemele cu care se confruntă  autoritatea publică centrală și cetățenii  la capitolul drumuri, transport naval, aerian, feroviar și rutier și anume prestarea serviciilor necalitative.  Pentru soluționarea lor este necesar de a atrage investiții în domeniu.

Pentru viitor s-a propus multe recomandări, sugestii și opinii referitor la acordarea serviciilor de calitate  în domeniu.

 

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Serviciu Relații Funciare și Cadastru 

 

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea concepţiei unice de dezvoltare a Relaţiilor Funciare pe întreg teritoriul  raionului, indiferent de forma organizaţională-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

 

Sarcinile de bază:

1.Implementarea procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare şi cadastru;

2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;

3. Executarea procedurilor de ţinere a cadastrului funciar şi monitoringul terenurilor;

4.Coordonarea proiectelor de organizare a teritoriului şi planurilor cadastrale;

5.Disiminarea legislaţiei funciare şi acţiunilor orientate spre îmbunătăţirea folosirii şi protecţiei  pămînturilor, acordarea consultăţiilor în problemele relaţilor funciare şi cadastru;

6.Organizarea studiilor primarilor şi specialiştilor primăriilor, conducătorilor întreprinderilor agricole, inclusiv a gospodăriilor ţărăneşti în chestiunile reglementării regimului proprietăţii funciare, dreptului funciar şi reformei funciare.

 

 

Pe data de 10 septembrie curent, președintele raionului Fălești Valeriu Muduc a participat la semnarea solemnă a contractului de execuţie a lucrărilor la Parcul agro-industrial din comuna Lețcani, județul Iași, Romania. Parcul agro-industrial va fi construit în cadrul proiectului „ TransAgropolis – Transfrontier Agribusiness Support ” finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

In cuvântarea președintelui Consiliului Județean Iași a fost menționat ca parcul agro-industrial va dispune de încăperi pentru prelucrarea, răcirea, depozitarea şi comercializarea producţiei agricole și va putea primi producție agricola si oferi servicii de consultanţă fermierilor atît pentru fermierii din Romania, cit si din Republica Moldova si Ucraina.

Cu o alocațiune despre importanta proiectului pentru fermierii si producătorii agricoli s-a adresat si președintele raionului Fălești dl Valeriu Muduc, reprezentanți ai raionului Ungheni, Direcția Agricola Județeana, Universitatea pentru Științe Agricole si Medicina Veterinara Iași s.a.

 

Proiectul este implementat de Consiliul județean Iași în parteneriat cu Consiliul raional Fălești, Consiliul raional Ungheni, Republica Moldova, Administrația Regională de Stat Vinița, Ucraina, Direcția agricolă județeană Iași, Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară Iași și  primăria  comunei Lețcani, județul Iași, Romania.

 

 

1.    Bîrliba Vitalie

2.    Mărgineanu Oxana

3.    Sacaliuc Tatiana

Concursul va avea loc la data de 04 septembrie 2014, ora 11, în sala de ședințe a consiliului raional.

                                                                              Comisia de concurs

 ANUNȚ

 

  La 26 august anul curent, în incinta Consiliului  raional a fost convocată ședința comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Secretar al Consiliului raional Fălești.

  La ședință au fost prezenți 4 membri, 3 membri fiind absenți din motive întemeiate.

  Ședința comisiei a fost amînată pentru data de 01 septembrie 2014 la ora 15.00 .