Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La data de 07 iulie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc  şedinţa comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier de persoane și a concursului privind atribuirea serviciilor regulate de  transport rutier, aprobată prin decezia Consiliului raional nr1/8 din 07.02.2020  cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la măsurile de prevenire a răspîndirii infecției COVID – 19 în transportul public ce deservesc rutele suburbane.
  2. Examinarea demersului primarului  comunei Ciolacu Nou  cu privire la modificarea orarului de circulație a rutei suburbane: orașul Fălești orele 06.15;11.30;17.15 și Ciolacu Nou  orele 07.00;12.30;17.55.
  3. Examinarea demersului primarului  satului  Pîrlița  cu privire la deschiderea  rutei suburbane  satul Pîrlița – satul Răuțel
  4. Examinarea cererii ÎÎ ”LunguVasileTrans” cu privire la refuzul de deservire a rutei suburbane Fălești – Risipeni.
  5. Cu privire la atribuirea temporară a rutei suburbane Fălești – Risipeni, operatorului de transport ”Pleșca-Trans”.

  Consiliul raional Fălești, Președintele raionului Fălești exprimă sincere condoleanțe familiei Diaconu din satul  Chetriș, în legătură cu trecerea în neființă a doamnei Zinaida DIACONU, primar al satului Chetriș,  care astăzi, 6 iulie 2020 a plecat dintre noi.

  Este o pierdere dureroasă pentru familie, pentru noi toți cei care am cunoscut-o, pentru toți  cei care i-au fost prieteni.

  O adâncă TRISTEȚE, .... o pierdere pentru raionul nostru... am pierdut o personalitate  care s-a remarcat toată viața prin profesionalism și corectitudine în funcția de primar al satului Chetriș pe  durată a două mandate și în funcția de pedagog unde a activat  timp de 44 ani în cadrul Gimnaziului  din localitate.

  Forța personalității Doamnei Zinaida DIACONU  își  va păstra rezonanța în sufletele noastre.

  Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!

  Strășeni, Fălești și Criuleni - cele mai transparente raioane din țară în anul 2020.

  Clasamentul celor mai deschise autorități publice locale, realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” împreună cu INEKO Slovacia a fost prezentat la data de 30 iunie curent.
  Cele 60 de localități (40 de orașe și 20 cele mai mari sate/comune) și 32 de consilii raionale sunt evaluate, al patrulea an la rând, în baza următoarelor nouă criterii de transparență: accesul la informație, participarea în procesul decizional, procesul bugetar, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, administrarea proprietății publice, conflictul de interese, resursele umane, serviciile sociale și investițiile autorităților locale în anul 2019.

Punctajul maxim pentru administrația unui autorități publice locale constituie 100 de puncte.).

Cele mai transparente autorități publice locale de nivelul II sunt consiliile raionale din Strășeni (78 de puncte), Fălești (61 de puncte) și Criuleni (60 de puncte).
  Potrivit raportului cu privire la transparența autorităților administrației publice locale din Republica Moldova în anul 2019, media generală de transparență a 32 de raioane monitorizate este de 37,67% și de 24,0% în cazul orașelor și satelor. Astfel, comparativ cu clasamentul din 2018 media generală de transparență a crescut cu 0,39 % pentru administrațiile publice locale de nivelul II, dar din păcate, a scăzut cu 4,47% în cazul autorităților publice locale de nivelul I.
Orașele Bălți, Chișinău și Fălești sunt cele mai transparente localități din Republica Moldova,  municipiul Bălți (76 puncte), municipiul Chișinău (58 puncte) și orașul Fălești (56 puncte).
  Susținerea democrației, a independenței și transparenței instituțiilor publice-cheie din Republica Moldova” este implementată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO). Inițiativa este susținută financiar de Programul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și are ca scop informarea publicului despre dezvoltarea democrației și independența instituțiilor-cheie ale statului, precum și îmbunătățirea transparenței și a stabilității financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor de stat din Republica Moldova.

Mult stimaţi ocrotitori ai sănătăţii, medici,  asistenți medicali și farmaciști !

medic 

Ziua profesională a lucrătorului medical şi a farmacistului  este prilejul de a conştientiza în profunzime , că sănătatea este şi rămâne o prioritate neasemuită a vieţii, de care depinde fortificarea nivelului social – economic al prezentului şi viitorului nostru.

În a treia duminică a lunii iunie celebrăm frumoasa sărbătoare, eveniment de omagiu adus oamenilor îmbrăcaţi în albul imaculat al credinţei şi speranţei, care stau cu devotament şi vigelenţă la straja sănătăţii noastre.

Buna organizare şi desfăşurare a activităţii medico – sanitare şi farmaceutice în instituţiile medicale  din raion se perfecţionează  în continuu,  axată pe schimbarea atitudinii faţă de problemele sănătăţii, propagarea şi promovarea unui mod sănătos de viaţă.

Prin abnegaţia şi devotamentul Dumneavoastră profesional, tenacitate şi consacrare plenară activităţii de muncă, atitudine receptivă şi grijulie faţă de pacienţi, reuşiţi să aduceţi bucuria continuităţii neamului în fiecare familie, dăruind mereu o rază de speranţă suferindului, trataţi maladiile cu sufletul în baza simplei chemări a inimii.

medic floriMarcarea acestei importante sărbători îmi oferă prilej să adresez medicilor, asistenţilor medicali, farmaciştilor şi personalului tehnic din instituţiile  medicale ale raionului cele mai alese şi respectuoase expresii de mulţumire şi recunoştintă pentru munca blagorodnică depusă zilnic  pentru fortificarea sistemului de sănătate a raionului.

Vă exprim profundă gratitudine, pe care o meritaţi din plin, pentru curajul, perseverenţa, poziţia civică fermă şi pentru tot binele ce-l făuriţi în numele prezentului şi viitorului.

Fie ca obiectivele şi eforturile Dumneavoastră să înregistreze  succese, viaţa să  Vă fie  frumoasă   alături de cei dragi sufletului la serviciu și acasă.

Sănătate și realizări frumoase Vă doresc atât în plan profesional cât și personal.

Cu aleasă considerațiune,
     Sergiu FÎNTÎNA, Preşedintele raionului Făleşti

                                      Fără voi viața n-ar fi posibilă, scumpii noștri lucrători medicali….

  Astăzi, 19 iunie cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului  care o marcăm anual în a treia duminică a lunii iunie, la instituțiile medicale din orașul Fălești au avut loc mini activități care au  avut ca scop de aduce  omagii, mesaje de felicitare și mențiuni pentru  lucrătorii medicali.

  În legătură cu situația epidemiologică creată la moment nu a fost posibil ca activitatea să întrunească tot personalul medical făleștean. Prima activitate s-a desfășurat la ÎMSP ,,Centrul de Sănătate Fălești”, apoi la Serviciul Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și în final la ÎMSP ,,Spitalul raional Fălești”.

  Mesaje de felicitare și mulțumire pentru medici, pentru cei care ne veghează sănătatea,  au fost transmise de către Consiliul raional, de Domnul Iurie OSOIANU, directorul ÎMSP ,,Spitalul raional Fălești”, de Doamna Nina SCIASTLIVÎI, șef a a ÎMSP ,,Centrului de Sănătate  Fălești” și Doamna Angela MOCANU, șef a Serviciului Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

   Pentru profesionalism, responsabilitate și dedicație în domeniul de sănătate din partea Ministerului Sănătății,  Muncii și Protecției Sociale și a Sindicatului au fost înmânate diplome pentru cei care  se dedică  pentru salvarea vieților oamenilor. 

  

Transmitem tuturor celor care au îmbrățișat profesia de medic - sănătate,  succese pe acest ”tărâm” nobil, fără de care societatea nu poate exista.

Galerie foto

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge marcată anual la data de 14 iunieeste prilej pentru a crește gradul de conștientizare asupra necesității condițiilor de siguranță în donarea de sânge și a mulțumii donatorilor voluntari de sânge pentru gestul lor de a salva vieți fără a aștepta o recompensă în schimb. 

Cu acest prilej  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova pentru contribuție la salvarea de vieți omenești prin donarea voluntară de plasma convalescentă în situația de pandemie provocată de COVID-19 ,,Sânge sigur pentru  toți”  au fost decernați cu diplome trei cetățeni din raionul Fălești.

Diplomele au fost înmânate  de către Nicolae CAZACU, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat la data de 15 iunie curent.  

Sângele este o resursă importantă, atât pentru tratamentele planifiсate, сât şi pentru intervenţiile de urgenţă. Aсesta ajută paсienţii сare suferă de probleme de sănătate сe le pun viaţa periсol, asigurând o existenţă mai îndelungată şi o сalitate superioară a vieţii.

Cu toate că scopul acestei zile este de a creşte gradul de conştientizare asupra importanţei donării de sânge şi de a încuraja cât mai mulţi oameni să doneze, obiectivul zilei este nu neapărat de a atrage un număr mare de donatori în acea zi, cât de a-i sărbători pe cei care donează sânge în mod voluntar, fără vreo recompensă, decât aceea că au ajutat la salvarea a milioane de vieţi.

Amintim că prima Zi mondială a donatorului de sânge s-a sărbătorit în 2004 la Johannesburg, Africa de Sud

Ziua mondială a donatorilor de sânge este una dintre cele opt campanii oficiale de sănătate publică, marcate de Organizația Mondială a Sănătății, împreună cu Ziua Mondială a Sănătății, Ziua Mondială a Tuberculozei, Săptămâna Mondială a Imunizării, Ziua mondială fără tutun, Ziua mondială a malariei, Ziua Mondială a Hepatitei și Ziua mondială de combatere a SIDA.

Această zi a fost înființată în urma succesului de care s-a bucurat Ziua Mondială a Sănătății din anul 2000, ce a avut ca temă importanța donării de sânge și s-a desfășurat sub sloganul "Sângele salvează vieți". 

   

  Astăzi, 9 iunie curent Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media.

  În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 01.06.2020 – 07.06.2020  anul curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 9.06.2020-14.06.2020.