Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcţiei:

Conducerea personalului şi managementul eficient al activităţilor Consiliului raional în vederea asigurării legalităţii şi realizării optime ale obiectivelor acestuia.

Sarcinile de bază:

1.      Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului raional;

2.      Asigurarea aducerii la cunoştinţă  a actelor adoptate de către Consiliul raional şi emise de Preşedintele raionului;

3.      Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;

4.      Autentificarea actelor şi documentelor;

5.      Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor raionali, funcţionarilor publici din cadrul autorităţii, primarilor şi secretarilor consiliilor locale.

6.      Administrarea sediului Consiliului raional.

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• cunoaşterea  limbii de stat;
• are capacitatea deplină de exerciţiu;
neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcție publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s – a dispus această interdicție;
nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție ;

este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

      La 11 aprilie în incinta Consiliului raional a avut loc o întrunire cu primarii raionului. Agenda întrunirii  a cuprins chestiuni cu privire la aplicarea Legii Ajutorului de Stat nr. 139/2012 prezentată de Dna Viorica Cărare, preşedintele Consiliului Concurenţei din Republica Moldova, chestiune cu privire la criteriile de selectare a persoanelor implicate în desfăşurarea recensămîntului populaţiei şi chestiunea cu privire la mersul pregătirii către concursul drujinelor şi posturilor sanitare şi către aplicaţiile republicane.

 

  

  

 

Membrii Euroregiunii Siret - Prut - Nistru şi delegatia Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova în vizită oficială la cele mai înalte instituţii ale statului român

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru atribuirea dreptului de deservire a rutei suburbane

 Făleşti  12.00; 17.15

Glingeni 7.15; 14.00

care se va desfăşura la data de 25.04.2014. Documentele urmează a fi depuse pînă la data de 23.04.2014, pe adresa: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50, bir.126. Informaţii la tel. 0259-245-00.

 

La 26 martie anul curent,  în Sala de Conferinţe a Palatului Republicii a avut loc şedinţa  Adunarii Generale a Uniunii Consiliilor Raionale din Moldova (UCRM), unde raionul Făleşti este membru. La şedinţa au participat :Ghenadie CAZACU - Preşedintele UCRM; Monica Luisa MACOVEI - Membru Parlamentul European Petru LUHAN - Membru Parlamentul European;Excelenţa Sa Marius Lazurcă - Ambasadorul României la Chişinău ; Excelenţei Sa Enrico Nunziata - Ambasadorul Republicii Italiene la Chişinău; Mauro Salvatori - Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Moldo-ltaliană; Marian Oprişan - membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România; Elena Frumosu - Deputat în  Parlamentul Republicii Moldova; Natalia Gherman -Viceprim-ministru, membrii UCRM

În cadrul şedinţei s-a discutat iniţierea Acordului  de Parteneriat privind susţinerea procesului de integrare europeană şi reforma administraţiei publice locale UCRM - Guvernul Republicii Moldova, a fost confirmată primirea a 6 membri noi (Consilile raionale Basarabeasca, Cantemir, Cimişlia, Drochia, Floreşti, Sîngerei).

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Florin Roman a prezentat Programul “Eurodyssee” care urmează a fi promovat în rândul raioanelor moldovene. Programu este bazat pe un schimb de tineri pentru efectuarea de stagii de practică, derulat intre mai multe regiuni europene, ce le permite tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, aflați în căutarea unui loc de muncă, să meargă într-o regiune dintr-o altă țară pentru a dobândi experiență profesională și a se perfecționa în utilizarea unei limbi străine.

La fel, Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova propune, pentru anul 2014, iniţierea şi dezvoltarea următoarelor proiecte:

1.Primăvara Raioanelor Moldovene - ediţia a ll-a, mai 2014, în parteneriat cu Delegaţia Uniunii Europene.

2.Transparency in local governance (Transparenţă în guvernare locală) - depus la Ambasada Statelor Unite ale Americii (valoare 6,500 USD).

3.Partnership - Framework towards the European integration - depus în cadrul Schemei de granturi pentru Parteneriatul Estic finanţată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe (valoare 22,140 EUR).

4.Parteneriatul - Cadru pentru consolidarea relaţiilor între comunităţile locale române din stânga şi din dreapta Prutului - depus în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (Ministerul Afacerilor Externe al României) (valoare 62,000 EUR).

5.European Endowmentfor Democracy-(valoare 78,200 EUR).

6.The strengthening of the administrative and management capacity of the Union of District Councils of the Republic of Moldova through partnership and exchange of experience (întărirea capacităţii administrative şi de management a UCRM prin parteneriat şi schimb de experienţă) - depus în cadrul Programului Grassroots finanţat de Ambasada Japoniei (valoare 55,000 USD).

7.Echipamente medicale - Medicus/ Ministerul Sănătăţii Italia (valoare 2,000,000 EUR).

8.Staţii fitoepurare - Bruni Depuratori (Ministerul Afacerilor Externe Italia).

9.Parcuri şi zone de agrement- Guvernul României

10.  Dotare cu ambulanţe - Ambasada Japoniei (valoare 120,000 USD).

 

     La 31 martie 2014, în urma auditului efectuat de Curtea de Conturi în raionul Făleşti privind gestionarea patrimoniului public de către Întreprinderile Municipale din raion, a fost desfăşurată o şedinţă de totalizare cu factorii responsabili.

  La 26 martie 2014 s-au împlinit 70 ani de la eliberarea raionului şi oraşului Făleşti de sub jugul fascist.  În aceasta zi, la Monumentul Eroilor din centrul oraşului Făleşti a avut loc un miting de comemorare şi depunere de flori.

  Mitingul a fost deschis de către dl Victor Zalevschi, primarul oraşului Făleşti. În faţa mulţimii a luat cuvint Preşedintele raionului Valeriu Muduc, preşedintele Societăţii veteranilor de război - Valeriu Bobu , veteran de război - Mihail Mihalciuc.