Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 14 noiembrie  curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

  Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și a Inspectoratului de Poliție au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

  În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

 • so-14-11-2022_1
 • so-14-11-2022_2
 • so-14-11-2022_3

  Astăzi, 7 noiembrie  curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

  Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și a Inspectoratului de Poliție au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

  În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

 • so-07-11-2022_1
 • so-07-11-2022_2
 • so-07-11-2022_3

  Astăzi,  03 noiembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării celor mai stringente probleme care au apărut pe teritoriul raionului Fălești.

 • cse-03-11_1
 • cse-03-11_2
 • cse-03-11_3

  Ordinea de zi a inclus următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la pregătirea instituțiilor publice către sezonul rece al anului 2022-2023.

  Coraportori:

 • Constantin Bacalu, specialist Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri,
 • Cuschevici Constantin, șef secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri,
 • Svetlana Madan, șef direcție în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură
 • Rotaru Ion, director interimar al ÎM ,, DPGCL” Fălești,
 • Arhipov Alexandru, Director SA ,,Red Nord”.

  2. Cu privire la măsurile de minimalizare a riscurilor de producere a incendiilor și  cazurilor de intoxicație în fondul locativ în perioada rece  al anului 2022-2023.

  Raportor: Salamandîc Nicolae, șef serviciu Prevenție din cadrul secției Situații Excepționale Fălești.

  3. Cu privire la măsurile de protecție în apropierea bazinelor acvatice (caz de înec, odihnă pe gheață) în perioada rece al anului 2022-2023.

  Raportor: Rudîc Fiodor, specialist pe protecția civilă, Secția Administrație Publică

  4. Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de toamnă privind salubrizarea și amenajarea localităților raionului. Cu privire la combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia pe teritoriul raionului. Cu privire la interzicerea scurgerii apei din bazinele acvatice de pe teritoriul raionului.

  Raportor: Irina Ursu, inspector, Inspecția pentru protecția mediului Fălești

  5. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor care au suferit în urma incendiilor caselor de locuit

  Raportor: Rudîc Fiodor, specialist pe protecția civilă, Secția Administrație Publică

 

  Astăzi, 31 octombrie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

  Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și a Inspectoratului de Poliție au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

  În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

 • so-31-10-2022_1
 • so-31-10-2022_2
 • so-31-10-2022_3

com incorp  Astăzi, 27 octombrie curent,  Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele  raionului, președintele comisiei raionale de recrutare-încorporare în  serviciul militar în termen și în Serviciul Civil (de alternativă) a convocat membrii comisiei în ședință pentru examinarea cererilor tinerilor care au solicitat scutirea de serviciul  militar în termen și satifacerea Serviciului Civil (de alternativă) în toamna anului curent.

  În conformitate cu  dispoziția nr.30 din 11.07.2022 emisă de către Centrul Serviciului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) NR. 156-XVI din 6 iulie 2007,  primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada de la 01.08.2022-30.09.2022.

  Perioada de la 01.10.2022-01.12.2022 este termenul de încorporare în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil.

  Astăzi  au fost examinate 19 cereri  ale tinerilor motivate religios, pacifist, moral și familiar care solicită satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în toamna anului curent.

  În cadrul misiunii de evaluare, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare , Reprezentanța Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO)  a inițiat o misiune de evaluare a impactului secetei din anul 2022 asupra culturilor agricole.

  În acest context, sâmbătă 22 octombrie raionul Fălești a fost vizitat de către Consilierul tehnic FAO - Raphi Favre (Elveția), și expertul economic –Andrei Zbanca, care de comun cu specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație au prelevat date despre pagubele cauzate de secetă, făcând o analiză amplă a prejudiciilor cauzate și a pagubelor  evaluate la culturile agricole în cadrul comisiilor  formate de către  comisiile situații excepționale locale de nivelul I.

 • 27-oct_1
 • 27-oct_2
 • 27-oct_3

  De asemenea, în a doua jumătate a zilei s-au organizat întrevederi la fața locului cu mai mulți fermieri, agricultori, crescători de animale , în primăriile Albinețul Vechi, Sărata Veche, Egorovca, Hiliuți.

  In cadrul discuțiilor au fost abordate mai multe probleme ce țin de situația actuală în sectorul agricol și dezvoltării rurale. Totodată misiunea a efectuat inspecții la culturilor de câmp, culturilor recoltare în depozite, prezenței mărfurilor pe piețe și stocurilor la angrosiști și retaileri.

  Mai mult fotografie

  Astăzi, 24 octombrie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă  vicepreședinții raionului, șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

  Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și a Inspectoratului de Poliție au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

 • so-24-10-2022_1
 • so-24-10-2022_2
 • so-24-10-2022_3

  În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

  Mai multe fotografii