Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La data de 10 mai curent într-o vizită de lucru în raionul Făleşti s-a aflat dl.Bogumil Luft, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în Republica Moldova. În cadrul întrevederii cu conducerea raionului s-a pus în discuţie tema dezvoltării socio-economice a raionului, îndeosebi dezvoltarea sectorului agro industrial şi cel al industriei prelucrătoare. De asemeana s-a abordat tema conlucrării unităţilor administrativ teritoriale ale Republicii Polone cu cele din Republica Moldova.

  

ambasada.jpgpentru_site_foto_presedinte1.jpg

    

 

          pasti.jpg

Locuitorilor raionului Făleşti

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti Vă adresez sincere felicitări, însoţite de îmbucurătoarea Bunăvestire "Hristos a Înviat!".

 Fie ca sacra făclie pascală să Vă aducă tuturor sănătate, prosperitate, bunăstare, putere sufletească, izbîndă a luminii asupra întunericului, binelui asupra răului şi ca Învierea Domnului să insufle pietate, armonie, toleranţă şi multă evlavie, speranţă şi încredere în împlinirea zămislitelor năzuinţe şi aspiraţii.

Cu profund respect                                                                              Valeriu Muduc                                                                    Preşedintele raionului Făleşti

  Paşte Fericit!    paste_fericit_167.jpg
 

La 15 martie curent în sala de şedinţe a primăriei or. Făleşti s-a desfăşurat un seminar  privind Dezvoltarea capacităţilor de atragere a investiţiilor din fondurile regionale, naţionale şi europene  la care au fost invitaţi funcţionarii consiliului raional şi primarii raionului.

Cu un cuvînt de salut la prezenţă  a venit d-na Iraida Bînzari vicepreşedinte al raionului Făleşti care a calificat instruirea primarilor şi a funcţionarilor consiliului ca o acţiune importantă şi binevenită. Despre rolul programului „Eco-verde” în soluţionarea a problemelor privind managementul deşeurilor municipale solide a vorbit Stanislav Gropa vicedirector al companiei „Mentor Group Holdings”. Acest program propune modalităţi de îmbunătăţire a situaţiei ecologice în localităţile raionului. Seminarul a continuat cu prezentarea d-lui Victor Cimpoieş director al  Centrului de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană pe lîngă Consiliului raional Făleşti privind oportunităţile de finanţare a Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova în soluţionarea problemelor legate de aprovizionarea cu apă a unor localităţi ale raionului. Deasemenea prezenţa a fost informată despre rezultatele pregătiriişi depunerii conceptelor de proiecte în cadrul rundei a II a Programului Operaţional Comun.

Cu o prezentare mai amplă a venit d-na Veronica Savin coordonator de programe la Centrul ContactBălţi, privind dezvoltarea  proiectelor în cooperare şi Managementul Ciclului de Proiect.

seminar_15.03.2012.jpg
seminar_15.03.2012_2.jpg

Astăzi, 26 martie s-au împlinit 68 ani de la eliberarea raionului Făleşti de sub ocupaţia fascistă. Cu această ocazie, la mormîntul ostaşilor căzuţi în războiul pentru Apărarea Patriei a avut  loc depunerea de flori.

Mitingul a fost deschis de către primarul oraşului Făleşti Vladimir Zalevschi.

O alocaţiune privind semnificaţia acestui eveniment a fost prezentată de Bobu Valeriu, Preşedintele organizaţiei raionale a veteranilor de război şi ai muncii.

 

 

 

 
 

Mesaj de Felicitare

al Preşedintelui raionului Făleşti  dlui Valeriu Muduc cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Femeii – 8 MARTIE 
mesaj_felicitare.jpg

Multstimate  doamne şi domnişoare!

 

   Această minunată sărbătoare a feminităţii îmi oferă un plăcut şi sublim prilej de a   vă aduce în dar cele mai călduroase omagii şi sincere urări de bine.

   Fiinţe vrednice, grijulii, îngăduitoare, receptive şi duioase,Dumneavoastră sunteţi factorii determinanţi în formarea unui mediu sănătos şi agreabil confort familial.

   Pe bună dreptate ne mîndrim de faptul , că în localităţile raionului trăiesc mame harnice şi cu neasemuită dragoste pentru copii, femei de toate vîrstele ce se sacrifică pentru binele nostru comun , fie la studii, ori activînd în sfera de producţie şi desrvire a populaţiei , instituţiilor educaţionale, medicale şi culturale, pretutindeni dînd dovadă de o înaltă responsabilitate şi abnegaţie, de mult har  şi dăruire, deosebit spirit creator şi de iniţiativă.

   Şi în acest context Vă exprim profundă gratitudine, pe care o meritaţi din plin, pentru curajul şi perseverenţa Dumneavoastră, poziţia civică fermă şi pentru tot binele ce-l făuriţi în numele prezentului şi viitorului.

   Fie ca obiectivele şi eforturile Dumneavoastră să se încununeze permanent de succes, viaţa să Vă  fie aidoma primăverii înfloritoare, plină de de prospeţime şi sănătate, întregită de optimizm, dragoste, bucurie şi fericire.

   Să vă călăuzească mereu simbolurile eternului feminism:Frumuseţea, Blîndeţea, Gingăşia, Bunătatea,  Dragostea de Viaţă şi de tot ce este mai scump sufletului omenesc.

 

  În ultimul timp, pe strazile oraşului este înregistrata o practică nefastă din partea conducătorilor de autovehicule de a lăsa neregulamentar şi fără supraveghere mijloacele de transport pe partea carosabilă pe un timp îndelungat, fapt ce duce la crearea de obstacole în circulaţia rutieră şi la reducerea capacităţii drumurilor şi străzilor.

  Analiza eficienţei măsurilor realizate la acest capitol denotă faptul, că aplicarea sancţiunilor contravenţionale nu asigură efectul scontat la contracararea şi prevenirea staţionării neregulamentare a autovehiculelor pe drumurile publice şi străzile localităţilor, care con­tinuă să prezinte obstacole pentru desfaşurarea liberă şi fluentă a circulaţiei rutiere.

  O metodă eficientă de combatere a acestui fenomen este ridicarea auto­vehiculelor staţionate neregulamentar, cu transportarea şi depozitarea acestora în locuri special amenajate.
  În acest context, secţia Poliţie Rutieră a CPR Faleşti va intensifica activitatea la curmarea fenomenului staţionării neregulamentare, prin ridicarea plăcilor cu numarul de îmatriculare, ulterior cu sancţionarea conducătorilor auto cu o amendă de pîna la 10 unităţi convenţionale şi aplicarea a 2 puncte de penalizare.

La data de 21 februarie curent, la consiliului raional a avut loc şedinţa grupului de  lucru cu primarii localităţilor care au beneficiat de investiţii alocate de la bugetul de stat pentru anul 2012 la care au participat şi specialiştii secţiei Construcţie, Gospodărie Comunală şi Drumuri.

În cadrul şedinţei sau  discutat problemele de valorificare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat şi termenul executării lucrărilor. 

   Obiectele finanţate din bugetul de stat:

1.                 Grădiniţa de copii din s. Mărăndeni (codul 5027)                                 – 250,0 mii lei;

2.                 Grădiniţa de copii „Ghiocel” din s. Risipeni (codul 5028)                    – 250,0 mii lei

3.                 Grădiniţa de copii din s, Glinjeni (codul 5029)                                      – 350,0 mii lei;

4.                 Gimnaziul „Sergiu Morau” din s. Obreja Veche (codul 5030)             – 200,0 mii lei;

5.                 Liceul teoretic din s. Călineşti (codul 5031)                                             – 250,0 mii lei;

6.                 Gimnaziul din s. Pruteni (codul 5032)                                                      – 250,0 mii lei;

7.                 Casa de Cultură din s. Moldoveanca, com. Logofteni (codul 5033)       – 50,0 mii lei;

8.                 Gimnaziul din s. Bocani (măsurile de protecţie a terenului aferent contra inundaţiilor) (codul 5315)  – 300,0 mii lei;

9.                 Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din s. Pînzăreni (codul 5037) – 200,0 mii lei;

10.             Drumul de la centrul localităţii pînă  la cimitirul din s. Taxobeni (codul 5034) – 250,0 mii lei;

11.             Drumurile din com. Scumpia (codul 5035)                                                – 200,0 mii lei;

12.             Drumurile din com. Pietrosu (codul 5036)                                                 – 200,0 mii lei;