În vederea implementării HG nr.725/2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD), Biroul relații cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat  de comun cu Consiliul raional a  organizat un seminar zonal  cu participarea reprezentanților – persoanelor responsabile de domeniul DMD din  raioanele  Glodeni, Rîșcani, Ocnița, Dondușeni, Edineț și Soroca.

  Cu un cuvânt de salut pentru participanți la seminar a venit Domnul Viorel BABII, Președintele raionului care  a menționat  despre scopul întrunirii și anume  abordarea integrată a domeniului diaspora, migrație și dezvoltare în programele, planurile și strategiile de dezvoltare locală, precum și crearea mecanismului de monitorizare  și evaluare a implementării DMD  în documentele strategice locale.

  Reprezentanții Biroului Relații cu Diaspora  din cadrul Cancelariei de Stat au prezentat informația privind Mecanismul interinstituțional de referire a cetățenilor Republicii Moldova reveniți de peste hotare, migrația și dezvoltarea locală.

Galerie foto

  În perioada 26-29 iulie în orașul Hîncești s-a desfășurat campionatul sportiv național între  slab văzători și nevăzători.  La acest campionat a participat și echipa din raionului Fălești, membri ai Organizației Teritoriale Fălești a Asociației Nevăzătorilor din Moldova. Făleștenii au câștigat multe probe din cadrul campionatului, la  concursul  ,,Țintașul iscusit”  echipa noastră plasându-se pe locul II. Pentru   participare la acest frumos eveniment a contribuit și Consiliul raional în persoana Domnului Viorel BABII, Președintele raionului care a organizat transportul tur retur pentru participanți.

  Doamna Diana MATACHI, Președintele O.T. Fălești a înmânat o scrisoare de mulțumire Domnului Președinte a raionului pentru raza de bucurie și speranță pe care a adus-o în sufletele participanților la campionat.

Galerie foto

  La 31 iulie, Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului, însoțit de specialiștii din cadrul Direcției Generale Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului Fălești a efectuat o vizită de lucru la Centrul de asistență socială „Împreună” din Ciolacu Nou.
  Scopul vizitei este de a monitoriza prestarea serviciilor sociale din cadrul  Centrului pentru a asigura beneficiarilor servicii sociale de calitate.

  Tot astăzi în satul Sărata Veche au fost monitorizate serviciile și evaluarea situației beneficiarilor din serviciile sociale: 
- Serviciul îngrijire socială la domiciliu;
- Asistență personală;
- Familii care beneficiază de sprijin monetar.

  Scopul vizitelor este de a monitoriza prestarea serviciilor sociale din raion pentru ca cetățenii din localități să beneficieze de servicii calitative și cât mai urgente.

Galerie foto

  La 31 iulie în incinta Consiliului raional a avut loc ședința extraordinară de sănătate publică, unde au participat Domnul Viorel BABII, Președintele raionului, Domnul Vladimir TĂBÎRȚĂ, Vicepreședintele raionului, Domnul Iurie BOBU, medic coordonator, Centrul de Sănătate Publică Bălți, subdiviziunea Fălești, Iurie Osoianu, director al IMSP ,,Spitalul raional Fălești”, primarii satelor și comunelor din raion.

 

  În cadrul ședinței s-au discutat chestiunile: privind măsurile de prevenire și combatere a răspândirii buruienii ambrosia și situația epidemiologică la rabie și măsurile de combatere și prevenire a rabiei în raionul Fălești.

Galerie foto

  În Centrul de Asistență Socială ,,Pentru Voi” din orașul Fălești la moment sunt plasați 29 beneficiari și  3 beneficiari la zi. Printre beneficiari la plasament este și Domnul Serghei Cușnir, veteran al  celui de-al  doilea război mondial.  Scopul vizitei președintelui raionului la Centrul de Asistență Socială ,,Pentru Voi” a  fost  ziua de naștere a Domnului Serghei Cușnir, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 94 ani .  Cu acest prilej Domnul Viorel BABII, a transmis Domnului Cușnir  mesajul  de felicitare însoțit cu  cuvinte alese de sănătate și tradiționalul  ,,La Mulți Ani” . În cadrul vizitei, Domnul Președinte s-a întâlnit cu personalul ce activează în cadrul  centrului și cu beneficiarii.

Galerie foto

  La 23 iulie în incinta Consiliului raional s-au desfășurat  consultări publice privind inițierea  procesului de elaborare a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea - Marea Neagră (ciclul II), organizate de reprezentanții Agenției ,, Apele Moldovei”  și susținut de proiectul ,,Inițiativa Apă a Uniunii Europene (EUWI+).

  Consultări au avut loc cu grupuri țintă( utilizatori de apă) din districtul hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră pentru identificarea presiunilor ecologice exercitate asupra resurselor de apă și măsurile necesare a fi incluse în Plan, cu scopul îmbunătățirii stării resurselor de apă din bazin.

  La eveniment au participat reprezentanți din cadrul autorităților publice locale, operatori de apă (întreprinderi/asociații de gestionare a sistemelor de apeduct și canalizare), asociații ale utilizatorilor de apă, fermieri ( în mod special cei care au sisteme de irigare), deținători de lacuri/iazuri, agenți economici care utilizează volume mari de apă, inspectori pentru protecția mediului, societatea civilă din raioanele Fălești, Glodeni și Ungheni.   

Galerie foto

  La 23 iulie  a avut loc şedinţa comisiei raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate cu următoarea ordine de zi:

 - Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august, la cantina de ajutor social, s. Bocani – 12 cazuri;
 - Cu privire la examinarea dosarului solicitantului de serviciu social plasament „Respiro” - 3 cazuri;
 - Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului social de Îngrijire la Domiciliu fără plată – 3 cazuri;
 - Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului social de Îngrijire la Domiciliu cu plată - 4 cazuri;
 - Cu privire la examinarea dosarului beneficiarului serviciului social de Îngrijire la Domiciliu (sistare)-1 caz;
 - Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului social de plasament - 3 cazuri;
 - Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului social de zi - 3 cazuri;
 - Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului social de suport monetar -  4 cazuri;