Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La  26 decembrie curent, Domnul Fadei Nagacevschi, Ministru al Justiției a efectuat o vizită de lucru în raionul Fălești. Vizita de lucru a  Domnului Ministru a început cu o întrevedere între Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului și Doamna Lilia OSOIANU, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.

  

  În sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința de lucru cu notari, avocați, șeful Biroului de Probațiune Fălești, executori judecătorești, consilieri raionali, primari, șefi ai direcțiilor, secțiilor serviciilor subordonate Consiliului raional Fălești, cetățeni, mass-media locală. În cadrul  întrunirii participanții au fost informați despre  prioritățile Guvernului Republicii Moldova și politicile ministerului care urmează a fi implementate în domeniu. 

IMG 0077

Galerie foto

 

  La 23 decembrie curent  Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui.

  În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 16-22 decembrie curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 23-29 decembrie curent.

  În urma informațiilor prezentate,  Domnul președinte a punctat implicarea fiecărui funcționar public la organizarea și desfășurarea activităților planificate pentru această săptămână  și anume ședința ordinară a Consiliului raional și activitățile prilejuite  sfintelor sărbători de iarnă.

  Grupul de acțiune locală ,,Movila Măgurii” au organizat astăzi, 22 decembrie, în comuna Sarata Veche târgul sărbătorilor de iarnă. La frumosul eveniment a participat conducerea raionului Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului și vicepreședinți ai raionului, Domnul Veaceslav TAMBUR și Mihai PRODAN, membrii grupului local constituit din primăriile comunei Sarata Veche, Făleștii Noi, Pietrosu, Ișcălău, Ciolacu Nou și a satelor Catranîc și Bocani, reprezentanți ai societății civile, agenți economici, antreprenori din raion.

  

  Ca parteneri în organizare, au fost implicați și colective din raionul Ungheni și Sîngerei. Scopul evenimentului a fost valorificarea și promovarea tradițiilor sfintelor sărbători de iarnă.

Galerie foto

  Problemele cu care se confruntă agenții economici din raionul Fălești au fost menționate în cadrul întrevederii  cu  președintele raionului, care a avut loc recent în incinta Consiliului raional.

  Domnul Sergiu FÎNTÎNA,  președintele raionului și Domnul Veaceslav FUSU, vicepreședintele raionului  în prezența celor mai mari agenți economici din raion au avut discuții utile în ce privește  dezvoltarea sectorului economic al raionului și care sunt prioritățile de perspectivă în acest domeniu. În cadrul întrevederii, Domnul  Președinte a punctat strategia raionului privind atragerea investițiilor în raion, protecția producătorilor autohtoni și promovarea produselor autohtone pe piața internă. Cheia succesului în domeniul antreprenoriatului este conlucrarea mai fructuoasă între autoritățile publice locale și agenții economici pentru viitor apropiat , să cream oportunități de reintegrare pentru familiile plecate pentru hotare, deoarece la moment ne confruntăm cu lipsa forțelor de muncă atât la nivel național cât și raional.

IMG 3629 2  La întrunire au participat managerii societăților comerciale : ÎCS ,,Textre” SRL, ÎCS ,,Plastic Manufacturing” SRL, ÎCS ,,Sammy Cablaggi” SRL, SRL ,,Elantop Grup”,  COOP Fălești, SRL ,,Marcons Drum”, S.A ,,Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb din Răuțel”, SA ,, Fabrica de vinuri ,,Mold Nord”. 

  Din cadrul Consiliului raional au participat Domnul Constantin Cuschevici, Domnul Dumitru Rotaru din cadrul Secției Gospodărie Comunală și Drumuri, Domnul Victor Cimpoieș, directorul Centrului de  Cooperare Transfrontalieră, Atragerea Investițiilor, care au informat  agenții economici despre starea   de lucruri în sectorul infrastructură a raionului și atragerea investițiilor.

Galerie foto

  La 19 decembrie curent în comuna Sarata Veche  timp de 4 ore s-au desfășurat aplicații la protecția civilă în caz de cutremur de pământ, contaminare radioactive și viscol.  La aplicații  a participat conducerea raionului Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, Domnii  Veaceslav FUSU, Mihai PRODAN și Veaceslav TAMBUR, vicepreședinții raionului. Scopul evenimentului  a fost măsurile întreprinse de autorități publice locale în caz de cutremur de pământ, contaminare radioactive și viscol. După aplicațiile la protecția civilă a avut  loc și totalizarea pe Protecția Civilă pentru anul 2019 și sarcinile planificate pentru anul 2020.

  IMG 9568

Galerie foto

IMG 9321  Sărbătoarea  profesională consacrată Zilei Poliţiei Naţionale, a fost marcată astăzi 18 decembrie curent în incinta Palatului raional de Cultură ,,Mihai VOLONTIR” din orașul Fălești.  La solemna festivitate a participat  Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești, care a venit în fața  angajaților Inspectoratului de Poliție Fălești cu un mesaj prilejuit zilei profesionale, adresând colaboratorilor de poliție și veteranilor sănătate și realizări frumoase  în domeniu profesional.

  Pentru devotament şi înalt profesionalism manifestat în munca de polițist, Domnul Președinte a înmânat Diploma Consiliului raional tuturor angajaților Inspectoratului de Poliție Fălești.

Galerie foto

   La 17 decembrie  curent, în incinta Consiliului raional, în sala de ședințe s-a desfășurat  ședința Colegiului consultativ pentru raionul Fălești al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat , unde au fost examinate chestiunile:

  

  • Cu privire la pregătirea serviciilor publice desconcentrate pentru sezonul rece 2019-2020. Fiecare șef de serviciu desconcentrat a raportat despre pregătirea către sezonul rece, cu probleme identificate în cadrul activităţii, divergenţe apărute între SPD /APC şi APL, precum şi propuneri de redresare a situaţiei.
  • Cu privire la elaborarea și petrecerea măsurilor organizatorice comune privind verificarea persoanelor din grupurile de risc, cum ar fi: persoanele în etate , singuratice, familiile social-vulnerabile, minori predispuși la abandon școlar și domiciliu, boschetari, etc. pentru prevenirea cazurilor de hipotermie,  intoxicații cu monoxid de carbon soldate cu decesul persoanelor. Identificarea căilor de soluționare pentru a minimiza pericolul  asupra vieții și sănătății acestor persoane.

          Raportor -  Oleg Gherman, şef Inspectoratul de Poliție Fălești
          Raportor – Lilia Antoci, șef Serviciul Situații Excepționale Fălești