Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   La 17 decembrie  curent, în incinta Consiliului raional, în sala de ședințe s-a desfășurat  ședința Colegiului consultativ pentru raionul Fălești al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat , unde au fost examinate chestiunile:

  

  • Cu privire la pregătirea serviciilor publice desconcentrate pentru sezonul rece 2019-2020. Fiecare șef de serviciu desconcentrat a raportat despre pregătirea către sezonul rece, cu probleme identificate în cadrul activităţii, divergenţe apărute între SPD /APC şi APL, precum şi propuneri de redresare a situaţiei.
  • Cu privire la elaborarea și petrecerea măsurilor organizatorice comune privind verificarea persoanelor din grupurile de risc, cum ar fi: persoanele în etate , singuratice, familiile social-vulnerabile, minori predispuși la abandon școlar și domiciliu, boschetari, etc. pentru prevenirea cazurilor de hipotermie,  intoxicații cu monoxid de carbon soldate cu decesul persoanelor. Identificarea căilor de soluționare pentru a minimiza pericolul  asupra vieții și sănătății acestor persoane.

          Raportor -  Oleg Gherman, şef Inspectoratul de Poliție Fălești
          Raportor – Lilia Antoci, șef Serviciul Situații Excepționale Fălești

  La 16 decembrie curent  Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui.

  IMG 9128 IMG 9113

  În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 09-15 decembrie curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 16-22 decembrie curent.

  În urma informațiilor prezentate,  Domnul președinte a chemat colegii la o conlucrare mai eficientă  privind implementarea politicilor din domeniul administrației publice, în perspectivă la crearea unui parteneriat sănătos de activitate în cadrul autorității publice locale pentru binele cetățeanului  raionului nostru.

Galerie foto

sind  La 16 decembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința Organizației sindicale primare a Aparatului Președintelui raionului Fălești pentru anii 2015 -2019.
  Președintele Organizației Primare Domnul Constantin CUSCHEVICI a informat membrii de sindicat despre activitatea organizației sindicale în această perioadă,  ultimii 5 ani de activitate. S-a ales noul președinte al organizației  primare sindicale, comitetul sindical și comisia de cenzori. 
  În prezent organizația sindicală înregistrează 47 membrii de sindicat. 

Galerie foto

   Astăzi, 12 decembrie  curent, o delegație a Consiliului Județean Iași din România  a vizitat raionul Fălești.

   Scopul vizitei a fost verificarea pregătirii proiectului tehnic pentru reconstrucția capitală a străzii pavate Ștefan cel Mare din orașul Fălești, altor documente necesare pentru evaluarea în etapa a treia a proiectului „Călător pe meridiane culturale”.

   Proiectul respectiv va fi implementat de Consiliul raional Fălești în colaborare cu Consiliul Județean Iași și primăria orașului Fălești, cu  o valoare de circa 750 de mii de euro, inclusiv 10 % contribuția Consiliului raional si a primăriei orașului Fălești.scm str

   Oaspeții din România au avut o întâlnire de lucru cu Domnul Sergiu FÎNTÎNA,  președintele raionului, vicepreședinții raionului, primarul orașului Fălești și membrii echipei de proiect - Doamna Ionela Laura Păstrăvanu - manager de proiect, Silvica Vasile – coordonator de proiect, Mirela Turcu - responsabil comunicare și publicitate, Bogdan Costea - Director S.C. CRONOS CONSULTING SRL.

   Strada Ștefan cel Mare din orașul Fălești v-a fi reparată printr-un proiect transfrontalier în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova.

Galerie foto

   La 11 decembrie curent, reprezentanții Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a organizat o activitate în incinta Palatului raional de cultură „Mihai Volontir” în parteneriat cu Fundaţia CERI. Reprezentanții fundației  au venit cu un suport, cu cadouri care au asigurat cu cizme pentru sezonul rece 234 de copii şi tineri din familii defavorizate şi serviciile de tip familial, CCTF, tutelă/curatelă. Actul  de caritate în ajunul sărbătorilor de iarnă  a fost binevenit și au readus zâmbetele pe fața copiilor minunați la ceastă activitate.

   La  11 decembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat seminarul de instruire cu primarii orașului, satelor și comunelor, responsabili de evidența militară și specialiștii responsabili de perceperea fiscală  din raion. Cu un cuvânt de salut pentru toată prezența a venit Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești, care a menționat despre scopul seminarului de instruire și a prezentat oaspeții evenimentului de astăzi. 


 

   La întrunire a participat  Domnul Vitalie Nogali, șef al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, care a  informat publicului despre prevederile și aplicarea Codului Administrativ al Republicii Moldova, Domnul Dmitri Lipsiuc, șef al Secției Administrativ Militare Fălești -  despre atribuțiile autorităților publice locale în domeniul administrativ - militar, Domnul Alexandr Prodan, specialist principal, Secția Economie - despre aplicația Mtender în achiziții publice și Domnul Valeriu Muduc, șef secție  A Direcției Deservire Fiscală Fălești - despre obligațiunile fiscale și achitarea lor.

Galerie foto

  În ziua de 9 decembrie în sala de ședințe a Consiliului raional a fost organizat un seminar de informare pentru secretarii consiliilor locale unde au fost discutate mai multe chestiuni ce țin de organizarea activității primăriilor în viitorul apropiat. Cu o informație amplă privind organizarea procedurii achizițiilor publice au  venit specialiștii secției economie în persoana șefului secției Dl Ion Povivailov și specialistul principal DL Alexandru Prodan. De asemenea s-a discutat și procedura de prezentare a informațiilor privind bunele practici implementate pe parcursul anului 2019 și modalitatea de evaluare a  rezultatelor concursului ‘Cea mai bună primărie a anului’.Informația a fost prezentată de  Dna Raisa Budu ,șef secție administrație publică. La capitolul diverse  s-au discutat și alte chestiuni ce țin de activitatea primăriilor. Participanții la seminar au făcut schimb de opinii pe marginea subiectelor discutate.

Galerie foto