Raportul privind transparenţa în procesul decizional în raionul Făleşti pentru anul 2015