Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 10 aprilie curent în incinta Consiliului raional Făleşti a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în  Serviciul Civil (de alternativă) din primăvara anului 2019.

  În conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-  XVI  din 6 iulie 2007 şi a dispoziţiei nr.5 din 16 ianuarie 2019 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.02.2019-01.04.2019.

  În această perioadă Serviciul Civil  a înregistrat 12 cereri motivate moral, pacifist și religios de scutire a serviciului militar în termen și de încorporare în serviciul civil (de alternativă). În cadrul ședinței au fost examinate toate cererile și 6 tinerii au fost încorporați în Serviciul civil (de alternativă) pentru o perioadă de 12 luni. Tinerii sunt angajați în câmpul muncii și vor îndeplini serviciul în conformitate cu prevederile contractelor începând cu 10.04.2019 până la 10.04.2020.

Galerie foto

 La 19 octombrie curent în incinta Consiliului raional Făleşti a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în Serviciul Civil (de alternativă) pentru toamna anului 2017.
 În conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156- XVI din 6 iulie 2007 şi a dispoziţiei nr.68 din 18 iulie 2017 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.08.2017-29.09.2017. 
 În această perioadă Serviciul Civil al raionului Făleşti a înregistrat 20 cereri motivate moral, pacifist și religios de scutire a serviciului militar în termen și de încorporare în serviciul civil (de alternativă). În cadrul ședinței au fost examinate cererile și tinerii au fost încorporați în Serviciul civil (de alternativă) pentru o perioadă de 12 luni. Tinerii sunt angajați în cîmpul muncii și vor îndeplini serviciul în conformitate cu prevederile contractelor începînd cu 19.10.2017 pînă la 19.10.2018.

Galerie foto

  La 25 mai curent în incinta Consiliului raional Făleşti a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în Serviciul Civil (de alternativă) în primăvara anului 2017.
  În conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156- XVI din 6 iulie 2007 şi a dispoziţiei nr.13 din 27 ianuarie 2017 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.02.2017-01.04.2017. În această perioadă Serviciul Civil al raionului Făleşti a înregistrat cereri motivate moral, pacifist și religios de scutire a serviciului militar în termen și de încorporare în serviciul civil (de alternativă) în primăvara 2017. În cadrul ședinței au fost examinate cererile și tinerii au fost încorporați în Serviciul civil (de alternativă) pentru o perioadă de 12 luni. Tinerii sunt angajați în cîmpul muncii și vor îndeplini serviciul în conformitate cu prevederile contractelor începînd cu 25 mai 2017 pînă la 25.05.2018.

 La 10.11.2016 în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa comisiei de încorporare în Serviciul Civil (de alternativă) în toamna 2016.

 În conformitate cu Legea nr. 156 XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) şi conform dispoziţiei nr.48 din 21 iulie 2016 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.08.2016-30.09.2016.

 În această perioadă la Serviciul Civil al raionului Făleşti s-au înregistrat 15 de cereri de încorporare în serviciul civil cu indicarea motivelor morale, religioase şi pacifiste. Și-au retras cererile 6 persoane din motive personale, de sănătate și lipsa unui loc de muncă, 9 tineri au fost încorporați în Serviciul Civil (de alternativă) pentru o perioadă de 12 luni cu începere de la 10.11.2016 pînă la data de 10.11.2017.

 Încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada 01.10.2016 - 30.11.2016.

La 05.11.2015 în incinta Consiliului raional Făleşti a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în Serviciul Civil(de alternativă) în toamna 2015.

 

Conform Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI  din 6 iulie 2007 şi conform dispoziţiei nr.53 din 20 iulie 2015 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar  în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.08.2015-30.09.2015.

În această perioadă la Serviciul Civil al raionului Făleşti s-au înregistrat 17 de cereri de încorporare în serviciul civil cu indicarea motivelor  morale, religioase şi pacifiste. Au fost încorporaţi 14 tineri pentru o perioadă de 12 luni cu începere de la 05.11.2015..

Încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada 01.10.2015 - 30.11.2014.

     În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 și în conformitate cu Regulamentul privind modul de organizare și executare a serviciului civil de către cetățenii Republicii Moldova( anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 865 din 15 iulie 2008), primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil se va efectua în perioada 01.02.2015-31.03.2015- primăvara anului 2015 și 01.08.2015-30.09.2015-toamna anului 2015.

Încorporarea în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada 01.04.2015-31.05.2015- primăvara anului 2015 și 01.10.2015-30.11.2015- toamna anului 2015.

Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal (individual) de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terțe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă.

            Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate comisiei pentru recrutare -încorporare în serviciul civil (de alternativă)

1     Buletinul de identitate
2     Foto 3x4 – 2 buc
3     Caracteristica  recrutului de la primărie
4     Certificat de componența familiei  de la primărie
5     Certificat de la angajator precum că lucrează, cu indicarea salariului lunar
6     Contract individual de muncă
7     Contract cu privire la îndeplinirea serviciului civil (de alternativă)
8     Diploma de studii
9     Legitimația de pacifist sau certificatul cu motiv religios (în dependență de motivul indicat în cerere)
10   Controlul medical de încorporare a recrutului.
11   Depunerea  cererii cu invocarea motivului cu începere de la 01.02.2015 pînă la 01.04.2015 și 01.08.2015 pînă la 30.09.2015

Telefon de contact- 0259 23622, 068341350 

Ana Bordeniuc, Reprezentantul  Serviciului Civil de alternativă al raionului Fălești

                     

   La 27.10.2014 în incinta Consiliului raional Făleşti a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în Serviciul Civil(de alternativă).

 

   În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI  din

6 iulie 2007 şi conform dispoziţiei nr.45 din 22 iulie 2014 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar  în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.08.2014-30.09.2014.

În această perioadă la Serviciul Civil (de alternativă) al raionului Făleşti s-au înregistrat 22 de cereri de încorporare în serviciul civil cu indicarea motivelor ( morale, religioase şi pacifiste). Au fost încorporaţi 16 tineri pentru o perioadă de 12 luni (27.10.2014-27.10.2015), 3 tineri au primit amînare din motive de boală și familiare, 1 tînăr și-a retras cererea pe motiv că dorește să-și satisfacă serviciul militar în termen, 2 tineri nu s-au prezentat la comisie.

   Încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada 01.10.2014-30.11.2014.

   Pentru încorporarea în Serviciul Civil de alternativă –primăvara anului 2015, cererile  motivate se vor primi în perioada 01.02.2015-31.03.2015.

   Pentru informații puteți apela la telefonul 025923622,

   Ana Bordeniuc-  reprezentantul Serviciului Civil de alternativă al raionului Fălești.