Lista

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Direcție Generală Educație.

      1. Osadța Mariana
      2. Tambur Cristina

Concursul va avea loc la data de  10 iulie 2019, ora  900, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                        

                                                                                           Comisia de concurs