Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

           La  data de 18 aprilie 2012, ora 10.00,  în sala de festivitați a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din oraşul Făleşti s-a desfățurat conferinţa în domeniul drepturilor copilului  cu genericul ,, Colaborarea intersectorială în combaterea fenomenului de  abuz, neglijare și exploatare asupra copilului- ,, organizată Secția Asistența Socială Protecția Familiei și Copilului în parteneriat cu AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil,,.

Scopul activitații a fost de a consolida capacitatea actorilor sociali responsabili de protecția copilului în prevenirea și combaterea abuzului, neglijării, exploatării față de copil.

Cu mesaj de salut către delegați a venit dl. Muduc Valeriu, Președintele raionului Fălești, Stela Grigoraș, Directorul A.O. ,, Parteneriate pentru fiecare copil,,.

D-na Iraida Bînzari, vicepreșediontele raionului pe problemele sociale a prezentat informația privind Fenomenul abuzului, neglijării și exploatării copilului   în raionul Fălești. Unele aspecte ale combaterii acestui fenomen.

Emilia Ciobanu, specialist principal în problemele protecţiei drepturilor copilului a vorbit despre importanța colaborarii  intersectoriale  în vederea protecției copilului supus  abuzului, neglijării și exploatării.

Svetlana Rîjicova – consultant pe dezvoltare profesională, AO „Parteneriate pentru fiecare copil” a prezentat Conceptul  Serviciului ,,Telefonul Copilului  - Făleşti,,

În cadrul evenimentului a fost lansat un nou serviciu de  protecție a copilului -  „Telefonul Copilului - Făleşti”,  serviciu dezvoltat în cadrul  proiectului „Crearea la nivel local a sistemelor de protecţie a copilului de abuz, neglijare şi exploatare în R. Moldova” implementat de AO ,,Parteneriate pentru Fiecare Copil,,  AO ,,Terre des homes,, în colaborare cu Consiliul raional Falești  și susținut financiar  de  Oak Foundation.

La conferință au fost prezenți  200 de invitați – reprezentanti ai  instituțiilor instructiv-educative, medico-sanitare, sociale, poliției, reprezentanți APL de nivelul I și II.

 

 

  Astăzi consemnăm un trist şi sumbru, dar neuitat şi semnificativ eveniment din istoria Ţării noastre – aniversarea a 20-a de la declanşarea conflictului armat de pe Nistru. Anume în această zi de 02 martie din primăvara anului 1992, care a coincis cu data primirii Moldovei în ONU, gardiştii transnistreni şi cazacii de pe Don au atacat postul de poliţie din Dubăsari aflat sub controlul Chişinăului, intentînd asfel o agresiune de ordin local, transformat mai apoi prin implicarea trupelor fostei Armate a 14-a ruseşti, dislocate în regiune, într-un adevărat război împotriva integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova. 


   Cunoaştem bine, că pe atunci Ţara noastră nici nu avea o armată naţională,  ea fiind formată cîteva luni mai tîrziu. În situaţia de grav pericol creată de ostilităţile separatiste şi de venetici bine înarmaţi şi susţinuţi de tancurile ruseşti s-a opus un efectiv de circa 30 mii de poliţişti şi combatanţi moldoveni, care aveau în dotare doar arme uşoare, dar care cu neînfricată bărbăţie şi demnitate au ţinut piept groaznicei aventuri militare pe tot parcursul bătăliei pentru apărarea integrităţii teritoriale a Statului Moldav.

   Actualmente nu există o cifră sigură a persoanelor decedate şi vătămate în acest război, ea variind de la 350 la circa 2000 de pe ambele maluri ale Nistrului. Efectul nefast al acestui zguduitor măcel rezumă şi în cele cîteva zeci de mii de persoane, care şi-au părăsit casele, precum şi pagubele materiale imense suportate.

   E bine ştiut de întreaga lume, că pretextul formal al acestui război stupid a fost, chipurile, frica separatiştilor faţă de o eventuală unire a Republicii Moldova cu România, spaima premeditată a populaţiei alolingve din regiune privind supunerea forţată a studierii şi utilizării limbii de stat al Ţării noastre. Istoria a demonstrat, însă că realitatea a fost cu totul de altă natură. Autoproclamarea independenţei antiromâne a Transnistriei a fost zămislită de Moscova în scopul dezmembrării statale a Ţării Moldova. Rusia şi pînă în prezent susţinînd pe diferite căi regimul anticonstituţional de la Tiraspol. Negocierile privind reglamentarea transnistreană sunt anevoioase şi nu se ştie dacă în timpul apropiat vor mai fi încununate de rezultatele scontate din motivul, că emisarii venetici, care au fost trimişi în estul Moldovei prin anii 80 continuă să-şi demonstreze mendrele  şi ambiţiile politice nesănătoase deşi practic nu există nici o divergenţă între populaţia ce locuieşte pe partea dreaptă sau stîngă a fluviului.

   Dar rămînem cu toţii în aceeaşi netrădătoare convingere şi fermă speranţă, că totuşi adevărul istoric va triumfa !

   În această zi de tristă şi dureroasă evocare a tragicului eveniment pe care-l comemorăm, pronunţăm un sacru şi profund elogiu de recunoştinţă tuturor celor peste 600 de combatanţi din raion care prin propriul sacrificiu, înalt devotament, bărbăţie şi eroism şi-au adus destoinica contribuţie la apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Fără personificarea acestora suntem ferm convinşi, că numele lor vor rămîne pe vecinicie înscrise în analele istorice ale neamului nostru şi vor servi drept exemplu de adevărat patriotism, abnegaţie, iubire de Patrie pentru toate generaţiile de viitor.

   Atotcunoscutul slogan „Nimic nu-i uitat, nimeni nu se uită” este nemuritor şi mereu călăuzitor. Mărturii elocvente în această privinţă sunt istorisirile vii ale veteranilor, editarea analelor, cronicelor şi memuarelor, edificarea monumentelor consacrate celor căzuţi în lupte, precum ar fi şi acest minunat Complex Memorial din preajma Dumneavoastră, Hotărîrile Parlamentului privind declararea zilei de 02 martie  Zi Naţională de comemorare a celor căzuţi pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova, instituirea medaliei comemorative pentru decernarea combatanţilor precum şi multe alte acţiuni şi manifestări dedicate reevocării paginilor istorice ale eroismului neamului nostru. 

   Onorată asistenţă !

   În finele acestei alocuţiuni, Vă indemn să consemnăm amintirea martirilor decedaţi în conflictul armat din Transnistria printr-un minut de reculegere.

   Vă mulţumesc !

    

     

Ca importantă componentă a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), Agenţia Teritorială Bălţi a întrunit vineri, 24 februarie, la Făleşti, reprezentanţi ai tuturor raioanelor de nord din Instituţiile Medico – Sanitare Publice, care sunt contractante ale Agenţiei.

Mulţumind tuturor preşedinţilor de raioane prezenţi (Făleşti, Sînge-rei, Glodeni, Rîşcani), directorilor IMSP pentru manifestarea de atitudine faţă de Companie, dl Grigore Cugal a oferit audienţei o analiză amplă pe categorii de servicii a activităţii pentru anul 2011, prezentînd şi tabloul comparativ cu anii precedenţi. D-lui menţiona că, urmărind esenţialul scop al Companiei şi Agenţiei deopotrivă care constă în crearea condiţiilor optime pentru realizarea maximă a calităţii vieţii prin consolidarea şi modernizarea consecventă a serviciilor de sănătate, în cei 10 ani de la fondare s-au realizat nu chiar toate cele planificate, dar o bună parte din prevederi au fost traduse în viaţă. În acest context, dl Cugal evocă ameliorarea simţitoare a situaţiei în ceea ce priveşte asigurarea cu medicamente, dar şi cu produse alimentare de calitate şi în cantităţi suficiente, cu transport sanitar – factor decisiv în anumite situaţii urgente.

 A fost prezentată dinamica procurării poliţelor de asigurare la taxa fixă în valoarea absolută în 2009 – 2011, adresîndu-se cu rugămintea la reprezentanţii teritoriali, directorii IMSP de a contribui pe toate căile la procurarea în termeni a poliţelor.

Dl Cugal a prezentat tabloul comparativ pe IMSP al raionului în ceea ce priveşte cheltuielile pentru medicamente la o zi/pat şi ponderea în procente a proteinelor, glucidelor şi lipidelor în alimentaţia zilnică  în anul 2011, a fost precizat indicele îndeplinirii volumului medicamentelor compensate (la Făleşti acesta constituie 103,3%).

În ceea ce priveşte finanţarea asistenţei medicale stomatologice, dl Cugal şi-a exprimat îngri-jorarea faţă de faptul că în 2 raioane examenul profilactic al copiilor şi gravidelor este petrecut în procente mizere faţă de numărul total al acestora pe localitate (Făleşti a prezentat un indice satisfăcător îndeosebi la categoria „gravide”).

Merită semnalat că a fost lansat site-ul Agenţiei Teritoriale Bălţi, accesibil tuturor solicitanţilor interesaţi.

Sursă „patria mea”

    Secţia Asistenţă Socială Protecţie Familiei şi Copilului anunţă selectarea persoanelor care doresc să primească în familiile lor unul sau mai mulţi copii rămaşi fără îngrijire părintească, oferindu-le grijă şi dragoste.

   Veţi fi susţinut financiar şi angajat cu carnet de muncă. Vor fi selectate persoanele care corespund următoarelor criterii de bază:

-     au vîrsta cuprinsă între 25-60 ani;

-     au viză de reşedinţă în railonul Făleşti

-     au un loc stabil de trai;

-     au starea sănătăţii stisfăcătoare;

-     nu au antecedente penale.

             Telefon de contact: 2- 42- 66

„Copilul rămas fără îngrijirea părintească are dreptul la o familie.

El are nevoie de dragostea ta! Ia-l acasă!” 

Poţi fi angajat oficial în câmpul muncii!

Contactează-ne la:  2-42-66 / 93-0-35

Asistenţa Parentală Profesionistă este o formă de protecţie a copilului în dificultate care constă în plasarea temporară a copilului cu o persoană sau familie care întruneşte cerinţele de ordin material şi garanţiile morale necesare dezvoltării armonioase a copilului.

CE OFERĂ?

·               Un mediu familial protector;

·               Îngrijire;

·               Reabilitare;

·               Educarea şi formarea personalităţii copilului;

·               Asistenţă socială părinţilor aflaţi în dificultate. 

 

CE URMĂREŞTE?

·               asigurarea îngrijirii şi creşterii copilului în condiţiile unui mediu familial substitutiv;

·               întreţinerea, îngrijirea şi dezvoltarea copilului aflat în dificultate în corespundere cu particularităţile de vârstă, individuale şi cu  standardele minime de calitate;

·               facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă sau adoptatoare şi în comunitate;

·               reducerea numărului copiilor instituţionalizaţi;

·               creşterea gradului de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor.  

 

BENEFICIARI:

·               Copii aflaţi în dificultate

·               Părinţi / familii aflate în dificultate

 

PARTENERI:

Direcţia municipală Chişinău pentru protecţia drepturilor copiilor, Consiliile raionale din Ungheni, Cahul, Orhei şi Soroca.

Plasamentul copilului, în funcţie de motivele pentru care are nevoie de îngrijire, poate dura de la câteva săptămâni până la câţiva ani -- până la întoarcerea lor în familia naturală, adopţia de către o altă familie sau, în cazuri mai rare, până la majorat.

Dacă copilul are părinţi, atunci APP este însoţită de asistenţă socială acordată părinţilor biologici ai copilului, şi presupune o conlucrare şi o comunicare permanentă cu aceştia.

Asitentul parental profesionist este selectat, evaluat şi instruit.

Ideile de bază a acestui serviciu:

·               Copilul are dreptul de a creşte într-o familie;

·               Familia oferă dragoste, căldură, educaţie copiilor aflaţi în situaţie de risc;

·               Există cerinţe faţă de doritorii de a deveni Asistenţi parentali profesionişti;

·               Existe contraindicaţii pentru doritorii de a deveni APP;

·               Scopul creării asistenţei parentale profesioniste este protecţia copilului aflat în situaţie de risc.

Asistenţa parentală profesionistă este un serviciu intermediar între instituţie şi familie, care are drept scop prevenirea instituţionalizării copiilor sau reintegrarea în familiile lor biologice. Suportul oferit până la reîntoarcere în familia naturală ori adopţie, poate dura, în funcţie de motivele pentru care copiii au nevoie de îngrijire parentală, între câteva săptămâni şi câţiva ani, iar în anumite cazuri - până la majorat. 

        În aceste centre activează 49 de asistenţi parentali profesionişti care au în plasament 46 de copii. În raionul Făleşti activează 3 asistenţi parentali profesionişti care au în plasament 5 copii.  Fiecare copil aflat sub plasament beneficiază de  o alocaţie unică la plasament, o alocaţie anuală, alocaţii lunare de întreţinere, precum şi de o alocaţie unică la împlinirea  vârstei de 18 ani.

 

Casele de copii de tip familial –

ca formă de protecţie a copiilor orfani şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească

Casa de Copii de Tip Familial (CCTF) reprezintă o instituţie creată în baza unei familii în scopul întreţinerii parţiale şi educaţiei copiilor orfani şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească. Se creează prin decizia autorităţii administraţiei publice locale de nivelul II, adoptată în baza cererii părinţilor-educatori, a actelor anexate la aceasta şi avizului autorităţii tutelare şi poate fi întemeiată doar în baza unei familii complete.

Modul de creare şi funcţionare a CCTF

. Solicitanţii calităţii de părinţi-educatori vor prezenta la autoritatea tutelară următoarele acte:

               cererea semnată de ambii soţi;

               buletinul de identitate;

               copiile actului de studii şi adeverinţei de căsătorie;

               copia carnetului de muncă;

               caracteristica de la ultimul loc de muncă;

               actul medical despre starea sănătăţii tuturor membrilor familiei;

               certificatul privind veniturile familiei;

               certificatul privind spaţiul locativ;

               certificatul de la CTMP privind starea sanitaro-igienică a spaţiului locativ;

               cazierul juridic;