Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

recensamint 2024 banerStimați locuitori,

În perioada 8 aprilie-7 iulie 2024 pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va desfășura Recensământul populației și locuințelor (RPL), Recensământul este o cercetare la nivel național care are loc o dată la 10 ani. Scopul recensământului este obținerea de date statistice privind numărul și distribuția teritorială a populației și locuințelor țării. În cadrul recensământului, sunt colectate date cu privire la fiecare persoană din gospodărie (de exemplu: anul și locul nașterii, locul de trai, limba vorbită, nivelul educației, ocupația ș.a.), cât și date despre locuință (cum ar fi dotarea cu sistem de canalizare și aprovizionare cu apă, modul de încălzire, suprafața și materialele de construcție a locuinței ș.a.).

În această perioadă, un  recenzor va vizita locuința dumneavoastră și va adresa câteva întrebări, iar răspunsurile le va înregistra pe tabletă. Recenzorul va prezenta obligatoriu legitimația de recenzor și vor purta însemne de identitate a RPL, inclusiv: vestă, chipiu, tricou, rucsac, tabletă, toate cu logoul Recensământului 2024.

recensamint 2024

Fiecare dintre noi trebuie să participe la recensământ și să completeze în întregime și corect chestionarul de recenzare. Conform Legii nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor, participarea la recensământ este obligatorie.

Îndemnăm toți locuitorii să deschidă ușa recenzorului și să ofere răspunsuri corecte și depline!

Datele pe care le veți oferi la Recensământ sunt confidențiale și protejate conform Legii nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor și Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială. Aceste date se vor utiliza doar în scopuri statistice pentru elaborarea și diseminarea sub formă generalizată a rezultatelor recensământului pe diverse caracteristici ale populației, fără a fi posibilă identificarea datelor personale.

Participarea la Recensământ este o obligație legală, dar și civică. Datele colectate vor sta la baza proiectelor de dezvoltare la nivel de localitate și de țară.  Participând la recensământ, contribuim la o mai bună înțelegere a comunității și a necesităților acesteia. Răspunsurile vor fi utilizate pentru a produce statistici care vor oferi o imagine a vieții în Republica Moldova și a modului în care aceasta se schimbă.

Mai multe informații despre recensământ puteți consulta pe pagina BNS www.statistica.gov.md/RPL2024. De asemenea, pentru orice întrebări puteți apela gratuit la Linia verde a recensământului 022 800 800 24.

În organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor 2024, BNS beneficiază de asistență în cadrul proiectului „Sprijin pentru Biroul Național de Statistică în desfășurarea Recensământului populației și locuințelor din 2024”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA). 

IMSP ”Centrul de Sănătate Fălești” anunță pentru data de 09.04.2024, ora 10.00., licitația ”CU REDUCERE” REPETATĂ de comercializarea bunului:

Lot nr.1 - Automobil VAZ 21104, anul fabricării 2006, preț inițial – 13000,00 lei;

Licitația va avea loc în incinta IMSP ”Centrul de Sănătate Fălești”,or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 36.

Reducera prețului v-a fi nu mai mare de 30% din prețul inițial de expunere.

Condiții de participare la licitație - participanții vor depune dovada achitării taxei de participare la licitație:

persoane fizice–600,00 lei; persoane juridice – 1200,00 lei; acontul – 10% din prețul inițial al lotului.

Rechizitele bancare pentru taxa de participare: Cod IBAN: MD13TRGDAL14221143010000.

Rechizitele bancare pentru acont: c/f 1008602000201, Cod IBAN: MD11ML000000002251451319, Banca: BC ”Moldindconbank” SA suc.Fălești, MOLDMD2X.

Documentele de participare la licitație se vor depune pînă la data de 08.04.2024, ora 16.00.

Locul aflării bunurilor: or.Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 36

Familiarizarea cu bunurile se va efectua la solicitarea prealabilă.

Informații la telefon: 0-(259)-2-53-58, contabilă-șefa.

                                  0-(259)-2-50-43, specialistă în achiziții publice.

În program:
- De Ziua Internațională a Pădurilor;
- sigurarea securității antiincendiare în primăvara a.2024;
- Rezultatele finale ale Concursului internațional "Jivaia Klasika";

În program:
- Ansamblul folcloric "Doruleț" din satul Călugăr - 20 de ani de la fondare - ediție specială;

În program:
- Situația interetnică în raion este satisfăcătoare;
- Măreția unei limbi este aceea de a uni oamenii;
- Primele succese ale fotbaliștilor făleșteni;