Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Consiliul raional Fălești organizează audieri publice la proiectul de decizie       

”Cu privire la aprobarea bugetului raional Fălești pe anul 2024”

   Raportor: Dna Janna Cojocari, șef Direcție Generală Finanțe și Economie Fălești.

   Audierile publice vor avea loc la data de 06 decembrie 2023, ora 1000, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

  Părți interesate: consilieri raionali, primarii orașului, satelor și comunelor din raion, angajații subdiviziunilor Consiliului raional, managerii instituțiilor de învățământ, mass-media și cetățenii ce nu sunt indiferenți față de problemele raionului.

         Oxana Mărgineanu,  Secretarul Consiliului raional

retea electrica

Consiliul raional Fălești de comun cu Î.S. „Moldelectrica”, anunță consultări publice privind proiectul de construcție a Stației electrice și a liniei electrice aeriene de 400 KV pe direcția Bălți – Suceava”, care vor avea loc la data de 17.10.2023 de la orele 10:00 pînă la orele 12:00 în sala de ședințe a  Consiliului raional Fălești.