Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 17 noiembrie curent, Domnul Vladimir Tabîrță, vicepreședintele raionului împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional  au întreprins o vizită de lucru în primăria  satului Hîncești. Vicepreședintele raionului a vizitat  Instituția de Educație Timpurie ,,Albinuța”, Oficiul Medicilor de Familie și Biblioteca publică.

Galerie foto

 Joi, 09 noiembrie 2017, a avut loc vizita  de lucru a specialiștilor Consiliului raional şi a echipei mobile BCIS în primăria Sărata Veche. În cadrul  acestei activități s-au întreprins mai multe vizite la instituţiile de menire social-culturală din localitate în scopul de a se informa despre starea de lucru şi problemele existente în diverse domenii de activitate. De asemenea specialiştii consiliului raional şi membrii echipei mobile BCIS, în particular, au acordat asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din primărie, au examinat solicitările unor cetățeni  acordându-le  sprijinul necesar in soluţionarea problemelor abordate.

 Vineri, 3 noiembrie, specialiștii din cadrul Consiliului raional Fălești și prestatori de servicii ai Biroului Comun de Informații și Servicii au întreprins o vizită de lucru în primăria Pînzăreni. În cadrul acestei activități specialiștii au vizitat instituțiile de menire social – culturală, pentru a se informa despre pregătirea acestora către sezonul de iarnă.

 La solicitarea unui grup de cetățeni a fost efectuată verificarea drumului Ilenuța – Pînzăreni, unde este pericol pentru securitatea circulației rutiere. Una din problemele ridicate de către cetățeni este lipsa medicului de familie, întrebarea data fiind discutată cu vicepreședinții raionului în cadrul audienței. Cetățenii satului au primit asistenţă informaţională şi metodologică solicitată în diferite domenii.

 Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului la 27 octombrie a întreprins o vizită de lucru în primăria comunei Calugăr împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatori de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii.

 Doamna președinte a vizitat Instituția Preșcolară ,,Albinuța”, Gimnaziul ,,Ion Dumeniuc”, Oficiul de Sănătate din satul Călugăr, unde s-a familiarizat cu situația din cadrul instituțiilor și  cu problemele cu care se confruntă angajații din aceste instituții.

Galerie foto

  La 12 octombrie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului  a întreprins o vizită de lucru în primăria satului Mărăndeni împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatori de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii.

  Doamna președinte s-a întîlnit cu consilerii din Consiliul local Mărăndeni cu conducătorii instituțiilor de educație și cu funcționarii primăriei. În cadrul întrevederii s-au identificat problemele majore cu care se confruntă cetățenii din sat și reprezentanții instituțiilor publice, la final fiind trasate căile de soluționare a lor pentru asigurarea unei guvernări locale mai eficiente și mai aproape de oameni. Au fost vizitate instituțiile publice: Centrul de Sănătate Mărăndeni și Instituția de Educație Timpurie ,,Ghiocel”.

Galerie foto

 La 29 septembrie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului  a întreprins o vizită de lucru în primăria satului Pîrlița împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatori de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii.

 Doamna președinte a vizitat Oficiul Medicilor de Sănătate din localitate și s-a informat cu starea de lucru și cu problemele cu care se confruntă personalul medical. În cadrul ședinței de totalizare s-a menționat despre problemele cu care se confruntă comunitatea dar și despre căile de soluționare a lor. S-au propus unele recomandări pentru o administrare mai aproape de cetățeni, o colaborare mai eficientă între administrația publică locală de nivelul I și II.

Galerie foto

 La 22 septembrie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului  a întreprins o vizită de lucru în primăria comunei Făleștii Noi împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatori de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii.

 Doamna președinte a primit cetățeni în audiență și a vizitat instituţiile de menire social-culturală din localitate în scopul de a se informa despre starea de lucru şi problemele existente în diverse domenii de activitate. De asemenea specialiştii consiliului raional şi membrii echipei mobile BCIS, în particular, au acordat asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din primărie, au examinat solicitările unor cetățeni  acordându-le  sprijinul necesar in soluţionarea problemelor abordate.