Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

În program:
- Tinerii și seniorii într-un dialog de primăvară - ediție specială, s.Năvîrneț;

   Astăzi, 04 aprilie curent,  Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, vicepreședintele  raionului, președintele comisiei raionale de recrutare-încorporare în  serviciul militar în termen și în Serviciul Civil (de alternativă) a convocat membrii comisiei în ședință pentru examinarea cererilor tinerilor care au solicitat scutirea de serviciul  militar în termen și satifacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.
   În conformitate cu  dispoziția nr.6 din 25.01.2024 emisă de către Centrul Serviciului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) NR. 156-XVI din 6 iulie 2007,  primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada de la 01.02.2024-31.03.2024.
   Perioada de la 01.04.2023-31.07.2023 este termenul de încorporare în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil.
   Astăzi  au fost examinate 6 cereri  ale tinerilor motivate religios, pacifist, moral care solicită satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.

În program:
- Ce demonstrază rezultatele sondajului elevilor din raion?;
- Săptămâna cărții pentru copii la Liceul A.Pușkin;
- Sărbătoarea teatrală "Nasc și la Moldova oameni";

În program:
- Din 1 aprilie, pensiile în Moldova au crescut;
- Extinderea spațiilor verzi la Făleștii Noi;
- Depistarea precoce a cancerului glandei mamare;