Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Autoritatea contractantă:Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante:
str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact:
Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei:
lucrări de reparaţie a fasadei garajurilor din curtea Consiliului raional Făleşti
Cod CPV: 45453000-7
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ):10 septembrie 2014 orele – 9.00
Data/ora desfăşurării concursului
: 10 septembrie 2014 orele – 9.00