Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: echipament de salvare şi de urgenţă – inventar de descarcerare
Cod CPV: 35112000-2
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 29 decembrie 2014 orele – 13.00
Data/ora desfăşurării concursului: 29 decembrie 2014 orele – 13.00