Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact:  Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: benzină Ai 95
Cod CPV: 09132000-3
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 12 ianuarie 2015 orele – 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 12 ianuarie 2015 orele – 11.00