Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: echipament de salvare şi de urgenţă – inventar de descarcerare
Cod CPV: 35112000-2
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 29 decembrie 2014 orele – 13.00
Data/ora desfăşurării concursului: 29 decembrie 2014 orele – 13.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: lucrări de întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Făleşti pentru anul 2015
Cod CPV: 45233141-9
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 29 decembrie 2014 orele – 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 29 decembrie 2014 orele – 11.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: lucrări de reparaţie a fasadei garajurilor din curtea Consiliului raional Făleşti
Cod CPV: 45453000-7
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 18 septembrie 2014 orele – 9.00
Data/ora desfăşurării concursului: 18 septembrie 2014 orele – 9.00

Autoritatea contractantă:Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante:
str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact:
Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei:
lucrări de reparaţie a fasadei garajurilor din curtea Consiliului raional Făleşti
Cod CPV: 45453000-7
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ):10 septembrie 2014 orele – 9.00
Data/ora desfăşurării concursului
: 10 septembrie 2014 orele – 9.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei: benzină A 95, 8000 litri
Cod CPV: 09132000-3
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 25 iunie 2014 orele – 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 25 iunie 2014 orele – 11.00