Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Consiliul raional Fălești anunță pentru data de 26.09.2023, ora 10:00, licitația “cu strigare” de comercializare a bunurilor:   

lot nr.1 – țevi din oțel cu diametrul de 820x8 mm , în număr de 38 buc cu lungimea între 2 și 4 m. și cu masa estimativă aproximativ de 21,450 t. preț inițial 5,40 lei / kg. 

lot nr.2 –  două cazane pe combustibil solid de tip Universal 5, cu masa estimativă aproximativ de 3 t, preț inițial – 4,50 lei / kg.

Licitația va avea loc în încinta Consiliului raional Fălești, or. Fălești, str. Ștefan cel Mare 50.  Condiții de participare la licitație - participanții vor depune dovada achitării taxei de participare la licitație: persoane fizice – 600 lei; persoane juridice – 1200 lei; acontul – lotul nr.1 – 11583 lei și lotul nr.2 – 1350 lei. 

Rechizitele bancare: c.f. 1007601009347, TREZMD2X, c.d.226621, pentru taxa de participare – cod IBAN: MD53TRPDAL142310A11599AA,

pentru acont: - țevi - cod IBAN: MD92TRPDAL337210B11599AC; - cazane – cod IBAN: MD25TRPDAL314210B11599AC. 

Documentele de participare la licitație se vor depune pînă la data de 25.09.2023, ora 16:00. Locul aflării bunurilor – or. Fălești, str. Ștefan cel Mare 50. 

Familiarizarea cu bunurile se va efectua la solicitarea prealabilă. Informații la tel. 0(259)22915.