Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Agenția Achiziții Publice informează despre adoptarea Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 08.07.2020) pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 165-176 din 10.08.2020).

Astfel, autoritățile contractante, care au efectuat achiziții publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), vor întocmi și prezenta către AAP două tipuri de rapoarte:

1.Raportul cu privire la achizițiile publice efectuate în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2020.

2.Raportul cu privire la:

- achizițiile de valoare mică în sumă mai mare de 10 mii lei;

- achizițiile efectuate conform excepțiilor prevăzute în Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale;

- achizițiile efectuate conform prevederilor art. XX din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2020.