Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante:str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact:Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei:servicii de proiectare la obiectul “Alimentarea cu apă a or. Făleşti din rîul Prut”
Cod CPV: 71322200-3
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 
19 februarie 2014 orele – 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 19februarie 2014 orele – 11.00

Autoritatea contractantă:Consiliul raional Făleşti
Sediul autorităţii contractante:str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact:Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915
Obiectul achiziţiei:servicii de proiectare la obiectul “Alimentarea cu apă a or. Făleşti din rîul Prut”
Cod CPV:71322200-3
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 25 
februarie 2014 orele – 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 
25februarie 2014 orele – 11.00

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti

Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915

Obiectul achiziţiei: benzină A 95, 8000 litri

Cod CPV: 09132000-3

Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 27 ianuarie 2014 orele – 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 27 ianuarie 2014 orele – 11.00