Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Consiliul raional Fălești anunță pentru data de 11.07.2023, ora 10:00, licitația “cu strigare” de comercializare a bunurilor:  

lot nr.1 – Autoturism VAZ 2107, a.f. 2002, preț inițial – 5200 lei. lot nr.2 – Autoturism VAZ 21213, a.f. 2004, preț inițial – 26300 lei, lot nr.3 – Autoturism GAZ 31105-120, a.f. 2004, preț inițial 14500 lei, lot nr.4 – Cazane Motan Start BT C11 SPV 24 MEF – 2 bucăți, preț inițial – 850 lei, lot nr.5 – Autocamion Camaz 5320, a.f.1987, preț inițial – 27000 lei, lot nr.6 – Autocamion Camaz 55102 a.f. 1987, preț inițial – 27000 lei, lot nr.7 – Automobil Volga GAZ 3110, a.f. 1999, preț inițial 9600 lei, lot nr.8 Automobil UAZ 452, a.f. 1984, preț inițial – 14000 lei, lot nr.9 – Automacara ZIL130, a.f. 1986, preț inițial – 29000 lei, lot nr.10 – Autobuz Iveco Fiat 480, a.f. 1986, preț inițial 26300 lei. – lot nr.11 –Autocamion Camaz 55102 a.f. 1986, prețul inițial 40000 lei, lot nr.12 – Remorca GCB 83-50, a.f. 1986, preț inițial 21000 lei, lot nr.13 – Remorca GCB 83-27, a.f. 1986, preț inițial 31000 lei, lot nr.14  Strung ”ЗБ633” preț inițal 6700 lei, lot nr.15  Strung ”P114” preț inițal 5000 lei, lot nr.16  Strung de șlefuit plăcuțe de frînă preț inițal 5000 lei, lot nr.17 Strung ”ЗГ833” preț inițal 12100 lei, lot nr.18 Strung ”ЗВ833” preț inițal 12100 leilot nr.19 Strung ”2Н118” preț inițal 4100 lei,lot nr.20 Strung ”2Е78П” preț inițal 27100 leilot nr.21  Strung ”3А423” preț inițal 22000 leilot nr.22Mașină-unealtă de strungărit 16K25 preț inițal 7700 lei,lot nr.23  Cisternă 25m3  4 bucăți, preț inițial 60000 lei, lot nr.24  Cisternă 5m3  4 bucăți, preț inițial 30000 lei, Licitația va avea loc în încinta Consiliului raional Fălești, or. Fălești, str. Ștefan cel Mare 50.  

Condiții de participare la licitație - participanții vor depune dovada achitării taxei de participare la licitație: persoane fizice – 600 lei; persoane juridice – 1200 lei; acontul – 10% din prețul inițial a lotului. Rechizitele bancare: c.f. 1007601009347, TREZMD2X, c.d.226621, pentru taxa de participare – cod IBAN: MD53TRPDAL142310A11599AA, pentru acont: - autoturisme - cod IBAN: MD49TRPDAL315210B115996AC; - cazane – cod IBAN: MD25TRPDAL314210B11599AC.

Documentele de participare la licitație se vor depune pînă la data de 10.07.2023, ora 16:00. Locul aflării bunurilor – or. Fălești, str. Ștefan cel Mare 50. Familiarizarea cu bunurile se va efectua la solicitarea prealabilă. Informații la tel. 0(259)22915, 067779936.

Anunțul de atribuire privind atribuirea contractului pentru procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1683025819964