Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

HOTĂRÂRE

cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea

unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea

și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2), (4) și (5), art. 26 alin. (1) lit. e) și n), art. 29 lit. h) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr.1381/1997 și ale hotărârilor Comisiei Electorale Centrale din 21 mai 2021 cu privire la constituirea consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, precum și în baza propunerilor înaintate de consiliile electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent și se convoacă pe perioada activității în componența consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, unii membri ai consiliilor electorale pentru perioada 24 mai – 13 iulie 2021 inclusiv, conform anexei.
  2. Consiliile electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea vor degreva de la locul de muncă permanent sau vor convoca câte o persoană din componența birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru perioada 18 iunie – 12 iulie 2021 inclusiv și vor numi în funcție persoanele ce vor face parte din aparatul de lucru al BESV, operatori și șoferi.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a  Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI

Chişinău, 24 mai 2021

Nr. 4900

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4900  din 24 mai 2021

Membrii degrevați/convocați ai consiliilor electorale
ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17

Moisei Evghenia

Președinte

Pastrama Oleg

Vicepreședinte

Dvorschi Rovena

Secretar

Lungu Liliana

Membru