Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

În cadrul proiectului “Impuls nou pentru dezvoltarea afacerilor în regiunea de Nord a Moldovei 2017-2019” finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare

Termenul final pentru depunerea cererilor  15 Decembrie, 2017 ora Moldovei 17:00

 1. Suportul pentru dezvoltarea afacerilor în regiunea de Nord a Moldovei
 • Prefaţă

Cu toate că Întreprinderile Mici şi Mijlocii (ÎMM) deţin o cotă dominantă în economie, acest sector rămâne afectat din cauza poziţiei lor relative slabe în ceea ce priveşte activităţile de producere, accesul redus la capital, tehnologie şi infrastructură şi adaptabilitatea la cerinţele pieţei.

Acordarea microgranturilor va servi drept una din uneltele principale pentru suportul şi accelerarea întreprinderilor locale. ÎMM vor avea oportunitatea de a utiliza acest suport financiar pentru majorarea competitivităţii lor, pentru implementarea planurilor de afaceri, ideilor inovative, pentru extinderea producerii şi gamei de servicii, pentru majorarea eficienţei afacerilor, etc.

 • Obiectivele proiectului şi momentele prioritare

Obiectivul principal al acestui proiect constă în majorarea gradului de angajare şi a competitivităţii economiei în regiunea de Nord a Moldovei, în special pentru majorarea competitivităţii ÎMM în regiunea de Nord a Moldovei.

În cadrul acestei invitaţii scopul principal al acţiunilor va consta în acordarea suportului financiar persoanelor terţe – ÎMM din regiunea de Nord a Moldovei. Invitaţia este întocmită astfel încât să permită susţinerea şi accelerarea ÎMM locale în regiune.

 • Alocarea financiară pentru invitaţie

Suma totală disponibilă pentru această invitaţie pentru depunerea cererilor este 40,000 EUR. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul să nu distribuie toată suma disponibilă.

Orice grant cerut conform acestei invitaţii trebuie să se încadreze în limitele minime şi maxime:

Suma minimă – 2,000 EUR

Suma maximă – 5,000 EUR

 1. Regulile invitaţiei pentru depunerea cererilor

2.1 Criteriile de eligibilitate

Pentru a fi eligibil pentru obţinerea unui grant solicitantul trebuie să corespundă următoarelor criterii:

✓ O întreprindere mică sau mijlocie cu oficiul înregistrat şi loc verificabil de implementare a proiectului în regiunea de Nord a Moldovei;

✓ O întreprindere mică sau mijlocie înregistrată cu cel puţin un an în urmă, cu cel puţin 1 raport financiar prezentat;

✓ O întreprindere mică sau mijlocie fără datorii faţă de instituţiile de stat, organele de asigurare socială şi medicală, cu impozitele achitate¤

2.2 Criteriile de eligibilitate pentru destinaţia cererii

✓ Procurarea echipamentelor şi maşinilor;

✓ Marketing şi promovarea companiei;

✓ Certificarea şi costurile de licenţiere;

✓ Instruirea tehnică a personalului;

✓ Îmbunătăţirea calităţii sau capacităţilor logistice (de exemplu, ISO 9001, reparaţia depozitelor, etc.)

✓ Implementarea inovaţiilor în domeniul producerii sau în funcţionarea companiei;

Durata: Durata iniţială planificată a acţiunilor nu poate depăşi 6 luni.

Localizarea: Acţiunile  trebuie să se desfășoare în regiunea de Nord a Moldovei

2.3 Costurile eligibile

Costurile sunt eligibile dacă sunt necesare pentru procurarea obiectelor sau îmbunătăţirilor eligibile menţionate în punctul 2.2.

Este obligatorie co-finanţarea acţiunii în volum de 50% din bugetul total al proiectului. Contribuţiile în formă naturală în costul acţiunii sunt permise în volumul de până la 50% din co-finanţarea totală, restul trebuie să fie acoperit în mijloace băneşti (fapt confirmat prin extras bancar, obligaţii de împrumut sau investiţii, etc.). Contribuţiile eligibile pentru această invitaţie urmează a fi obţinute până la data anunţării invitaţiei, nu mai devreme de 01.09.2017.

Cheltuielile suportate în legătură cu acţiunile prevăzute pot fi confirmate doar prin documente oficiale care permit deducerea cheltuielilor, cum sunt facturile şi bonurile de casă. Suma documentelor trebuie să acopere bugetul total al proiectului, inclusiv co-finanţarea. Dacă suma documentelor este mai mică, suma grantului urmează a fi dedusă suma nevalorificată va fi cerută înapoi de către donator.

2.4 Costurile ineligibile

 • Datoriile şi plăţile pentru deservirea datoriilor (dobânzile);
 • Provizioanele pentru pierderi sau obligaţii potenţiale pe viitor;
 • Costurile declarate de către solicitant şi finanţate prin alte acţiuni, de către alte instituţii financiare sau donatori,
 • Procurarea loturilor de pământ sau a clădirilor, cu excepţia cazurilor în care ele sunt necesare pentru implementarea directă a acţiunii,
 • Plata salariilor sau plata serviciilor acordate de persoane fizice,
 • Costurile de asigurare,
 • Pierderile de schimb valutar;
 • Creditele acordate părţilor terţe.
 1. Prezentarea cererilor şi procedurile aferente

3.1 Procedura

Pentru a prezenta cererile lor solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarea procedură:

 1. Să îndeplinească formularul de aplicare “Cererea pentru contribuţie financiară”  accesind linkul: https://drive.google.com/file/d/1A4PgfP_94YCr8-I9U4WfeaTZ3DCzXstf/view?usp=sharing;
 2. Să expedieze formularul cererii împreună cu toate anexele necesare (C) la adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la 15 decembrie 2017 – 17:00 ora Moldovei (cererile primite după expirarea acestui termen nu vor mai fi acceptate)
 3. Să anexeze la formularul cererii:
 4. Actele de înregistrare ale întreprinderii, actele de înregistrare fiscală;
 5. Declaraţia veniturilor solicitantului;
 6. Bilanţul solicitantului (doar pentru SRL);
 7. Confirmarea privind lipsa datoriilor faţă de Ministerul Finanţelor şi privind plata contribuţiilor obligatorii în favoarea organizaţiilor de stat (de asigurare socială şi medicală);
 8. Autobiografiile reprezentanţilor principali ai solicitantului;
 • Numărul de cereri

Un solicitant poate prezenta doar 1 (una) cerere pentru contribuţie financiară în cadrul acestei invitaţii. În cazul înregistrării a mai mult de 1 (una) cereri de la un singur solicitant toate cererile parvenite de la acest solicitant vor fi respinse.

 • Semnarea acordului de contribuire

Data estimată pentru evaluarea rezultatelor invitaţiei este 22.12.2017. Toţi solicitanţii cu cererile aprobate trebuie să fie gata să semneze acordul de contribuire în decursul a 7 zile de la data anunţării rezultatului examinării cererilor lor de către comitetul de evaluare. Granturile sunt alocate solicitanţilor selectaţi pe baza proiectelor lor. Granturile sunt alocate prin transfer bancar după semnarea acordului de contribuire.

 1. Procesul de selectare

Vor fi evaluate doar cererile din regiunea de Nord a RM, cu locuri verificabile de implementare în regiune. Comitetul de evaluare va selecta cererile pe baza următoarelor criterii:

Fezabilitatea

În ce măsură resursele (experienţa, resursele tehnice, umane) corespund obiectivelor cererii

ponderea criteriului 30%

Claritatea logică

Scopuri clare şi bine ajustate, prin structura acţiunii

ponderea criteriului 15%

Contribuţia proprie şi stabilitatea proiectului

Resursele de care dispune solicitantul, suportul pe care el se poate baza şi motivarea (şi impresia generală a cererii)

ponderea criteriului 20%

Impactul asupra angajărilor sau asupra venitului solicitantului

Impactul proiectului asupra comunităţii, beneficiarilor, corespunderea cu strategiile regionale de dezvoltare, etc.

ponderea criteriului 25%

Creativitatea, valoarea adăugată, inovaţiile

ponderea criteriului 10%

INVITAŢIA  PENTRU CONCURS DE GRANTURI DESCĂRCAŢI AICI