Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Stimați cetățeni, conform scrisorii informative nr. 01-19/53 din 07.05.2018 parvenite din partea Arhivei Organizaţiilor Social-Politice din cadrul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova vă informăm că în fondurile documentare ale Arhivei Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova sunt depozitate un număr impunător de documente privind evoluţia social-politică, economică şi culturală a localităţii Făleşti, precum şi a satelor/comunelor din raion.

 Limitele cronologice ale documentelor depozitate în Arhivă ce vizează istoria localităţilor din raionul Făleşti reflectă preponderent perioada sovietică şi cuprinde anii 1940-1991.

 Documentele păstrate sunt: fondul arhivistic al Comitetului raional Făleşti al PCM şi organizaţiile primare de partid, Comitetul raional Făleşti al ULCTM, Comitetul de partid sătesc de producere Făleşti al PCM, Comitetul sătesc de producere Făleşti al comsomolului precum şi documentele organizaţiilor obşteşti şi instituţiilor sindicale de ramură.

 Cine este cointeresat în valorificarea acestor documente, vă aducem la cunoştinţă, că la dispoziţia cercetătorilor activează sala de studiu a Arhivei OSP a RM.

 Alte informaţii suplimentare la tel. 022 237-410 , 022 234-311