Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Autoritatea Națională de Integritate reamintește că termenul - limită de declarare a averii și a intereselor personale este de 31 martie inclusiv. După încheierea perioadei de declarare a averii, subiecții mai au la dispoziție 30 de zile pentru a depune o declarație rectificată, în cazul în care au omis anumite informații.
  După finalizarea acestui proces, inspectorii de integritate vor verifica declarațiile de avere depuse de categoriile de subiecți ai declarării identificate ca fiind ”zone de risc”. Potrivit noilor modificări legislative, stabilirea categoriilor de subiecți, care vor fi verificați din oficiu de Inspectoratul de Integritate, a fost pusă în sarcina Consiliului de Integritate.
  Dacă declarațiile de avere și interese personale nu vor fi depuse sau depuse tardiv, subiecții riscă sancțiuni în mărime de la 1500 la 4500 de lei.   Totodată, pentru neprezentarea sau refuzul prezentării informației privind averea și veniturile de către membrii familiei și/sau concubinul/concubinei, pot fi aplicate sancțiuni în sumă de la 3000 la 4500 de lei.
  Pentru consultații despre procedura de completare și depunere a declarațiilor, apelați la următoarele numere de telefon, funcționale și în zilele de odihnă - 0 22 820 607, 0 22 820 616, 0 22 820 619, 0 22 820 622.