Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Autorităților/instituțiilor publice 

În conformitate cu HG, în cadrul Universității de Stat din Moldova, în perioada 24 - 31 iulie 2023 demarează procesul de admitere la programul de studii superioare de master acreditat de ANACEC, ciclul II. “Administrație Publică” studii cu frecvență și frecvență redusă, finanțat din bugetul de stat și cu taxă destinat angajaților din serviciul public 

- la învățământ cu frecvență, cu durata studiilor de 1,5-2,0 ani și la învățământ

cu frecvență redusă, cu durata studiilor de 2,0 -2,5 ani.

Participanții la concurs prezintă Comisiei de admitere următoarele acte:

  • actul de studii de licență (sau echivalent) și suplimentul (în original);
  • copia buletinului de identitate;
  • Curriculum Vitae;
  • cerere de participare la concurs, cu indicarea programului și a formei de studii;
  • formularul de înscriere;
  • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • Declarație privind propria răspundere ce vizează realizarea/nerealizarea unui alt program de master cu finanțare bugetară;
  • 2 fotografii (3x4).

Actele se vor depune (fizic sau online) la sediul Universității de Stat din Moldova: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60.

Suntem disponibili pentru a vă oferi informații suplimentare la tel: (022) 24-48-10, sau puteți accesa SITE-ul USM – http://usm.md/Admitere2023.

Rugăm să informați personalul angajat despre oportunitatea respectivă.

Exprimând recunoștința pentru colaborare permanentă, mizăm pe extinderea activității comune în vederea pregătirii personalului profesionist pentru serviciul public.