Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

IMSP ”Centrul de Sănătate Fălești” anunță pentru data de 09.04.2024, ora 10.00., licitația ”CU REDUCERE” REPETATĂ de comercializarea bunului:

Lot nr.1 - Automobil VAZ 21104, anul fabricării 2006, preț inițial – 13000,00 lei;

Licitația va avea loc în incinta IMSP ”Centrul de Sănătate Fălești”,or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 36.

Reducera prețului v-a fi nu mai mare de 30% din prețul inițial de expunere.

Condiții de participare la licitație - participanții vor depune dovada achitării taxei de participare la licitație:

persoane fizice–600,00 lei; persoane juridice – 1200,00 lei; acontul – 10% din prețul inițial al lotului.

Rechizitele bancare pentru taxa de participare: Cod IBAN: MD13TRGDAL14221143010000.

Rechizitele bancare pentru acont: c/f 1008602000201, Cod IBAN: MD11ML000000002251451319, Banca: BC ”Moldindconbank” SA suc.Fălești, MOLDMD2X.

Documentele de participare la licitație se vor depune pînă la data de 08.04.2024, ora 16.00.

Locul aflării bunurilor: or.Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 36

Familiarizarea cu bunurile se va efectua la solicitarea prealabilă.

Informații la telefon: 0-(259)-2-53-58, contabilă-șefa.

                                  0-(259)-2-50-43, specialistă în achiziții publice.