Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de  asistent social 1 salariu şi psiholog 0,5 salariu la Centrul de Asistenţa Socială „ProSperare” din satul Bocşa,

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa : str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia  buletinului de identitate insoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social  cu studii în asistenţă socială, pedagogie, drept, medicină.

Se acceptă candidaţi la funcţia de psiholog cu studii în psihologie.

Bibliografia concursului:

-Codul familiei

-Codul civil

-Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:

-Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,

-Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor – 28 martie 2016