Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 08 decembrie curent în incinta Consiliului raional s-a desfășurat instruirea autorităților tutelare locale din raion.
 Evenimentul a avut drept scop familiarizarea reprezentanților APL cu conținutul amendamentelor operate la cadrul normativ pentru implementarea Legii 140/2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
 Menţionăm, că potrivit art.3 din Lege, atribuţiile de autoritate tutelară locală sunt exercitate de primarii unităţilor administrativ - teritoriale de nivelul I.
 Seminarul de instruire a fost organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu A.O „ Parteneriate pentru fiecare copil”.

Galerie foto