Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 23 februarie curent în incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă “Casa Speranţei” a avut loc seminarul de instruire cu tematica “Evidența și asistența cazurilor identificate: probleme, soluții, constatări”, la care au participat asistenții sociali comunitari din raion. Activitatea a fost organizată de către Dna Maria Marcu, specialist principal în protecţia drepturilor copilului.

 Evenimentul a avut drept scop consolidarea cunoștințelor participanților în vederea identificării familiilor cu copii în situație de risc și acordarea asistenței acestora.

 În cadrul ședinței au fost puse în discuţie lacunele depistate în urma evaluării calității instrumentării cazurilor sesizate la nivel de comunitate și respectiv propunerile de înlăturare a acestora. De asemenea, s-a specificat importanța intervenţiei eficiente a asistenților sociali comunitari în soluţionarea cazurilor cu success, s-a oferit suport metodologic și recomandări de îmbunătăţire a sistemului de protecţie a copilului și familiei.

 Participanţii s-au împărtăşit cu experiența în depăşirea problemelor identificate, fiind ghidaţi de specialiști din cadrul direcției în stabilirea soluţiilor optime. La fel, și-au consolidat cunoștințele referitor la prevenirea, identificarea, raportarea, referirea şi asistenţa cazurilor prin realizarea practică a unor studii de caz.

Galerie foto