Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

as 28.02 La 28 februarie în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru  protecția  socială  a persoanelor  în  dificultate sau  cu  dizabilități  de  peste  18 ani.

 În cadrul ședinței au fost examinate 22 dosare ale solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie  la  cantina  de  ajutor  social din sat. Bocani și Izvoare, dosarul  solicitanților  serviciului  de  îngrijire  socială  la  domiciliu gratuit și a solicitantului  serviciului  de  plasament temporar cu plată la  CSS „Pentru Voi”, or.Fălești și  CAS „Împreună”, s.Ciolacu Nou;

 Totodată, Doamna Emilia Ciobanu, șeful Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a îndemnat administrația publică locală de a se implica mai activ în elaborarea Planului Individualizat de Asistență al beneficiarilor, cu indicarea acțiunilor concrete pentru fiecare membru al echipei multidisciplinare. Deasemenea a fost specificată importanța conlucrării cu reprezentanții din domeniul medicinei în vederea acordării serviciilor medicale calitative la cererea solicitanților de servicii sociale.